V2025

Exclusive

අලි ජාවාරම යළිත් ?

වසර තිහකට පසුව හීලෑ අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ නියෝග යාවත්කාලීන කිරීම යැයි පවසමින් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ අලි ඇතුන් ජාවාරමකට වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් සැලැසුම් සකස් කර තිබේ.

ඒ සඳහා වන සැලැසුම 2021 අගෝස්තු මස 19 වන දින අංක 2241/41 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් වනජීවී රැකවරණය, අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා විසින් 2021 අංක 1 දරන වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා (හීලෑ අලින්ගේ ආරක්ෂාව, සුබ සාධනය හා ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීමේ) නියෝග ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. (අදාළ ගැසට් නිවේදනය ලිපිය අවසානයේ ඇත.)

වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතේ 71 හා 22අ වගන්තිවලට අනුව මෙම නියෝග ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. කොටස් තුනකින් සමන්විත මෙම නියෝග මාලාවේ පළමු කොටස යටතේ හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුබ සාධනය සැලැසීමට අදාළ නියෝග, දෙවන කොටස යටතේ හීලෑ අලි ඇතුන් ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීමට අදාළ නියෝග හා තුන්වන කොටස යටතේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික පෙරහැර සඳහා හීලෑ අලි ලබා ගැනීමට අදාළ නියෝග ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. මෙම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් නියෝග මාලාව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී පෙනී යන්නේ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත උල්ලංඝනය කරමින් අලි ඇතුන් ජාවාරම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ නියෝග මාලාවක් බව ය.

01

02

නීති විරෝධී ව අලි ඇතුන් සංචාරක කටයුතුවල හා වැඩෙහි යෙදවීමට නියෝග සැකසීම !

හීලෑ අලි ඇතුන් ලියාපදිංචිය හා සම්බන්ධයෙන් පළමු ව නියෝග සකස් කෙරුනේ 1991 වසරේ දී ය. 1991 මැයි මස 14 වන දින අංක 662/4 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් 1991 දළ ඇතුන් හා ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඔවුන් සඳහා බලපත්‍ර දීමේ නියෝග යනුවෙන් එවකට ඉඩම්, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී අතුකෝරාල මහතා විසින් වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතේ 71 හා 22අ වගන්තිවලට අනුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එම නියෝගවලට අනුව අලි ඇතුන් වැඩෙහි යෙදවීමට හෝ සංචාරක කටයුතුවල යෙදවීමට අවසර ලබා දී නොමැත. මෙම නියෝගවලට අනුව මෙතෙක් නිකුත් කළ සෑම බලපත්‍රයකම සඳහන් වන්නේ මෙම සතුන් පෙරහැර ඇතුළු සංස්කෘතික කටයුතුවල පමණක් යෙදවිය හැකි බව ය.

1991 වසරේ නියෝග යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා 2014 අගෝස්තු මස 29 වන දින එවකට වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. “හීලෑ අලි ලියාපදිංචිය හා නඩත්තුව පිළිබඳ රෙගුලාසි සකස් කිරීම” මැයෙන් එම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කෙරින. එහි සඳහන් කර තිබුණේ මෙම ආඥාපනතට අනුව අලි ඇතුන් 345 ක් ලියාපදිංචි කර ඇති බවත්, ඉන් සතුන් 86 ක් මියගොස් ඇති අතර ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ අලි ඇතුන් 91 ක් සිටින බවත් ය. මීට අමතර ව නීති විරෝධීව අලි පැටවුන් අල්ලා ගැනීම මගින් වනඅලි ගහනයට බලපෑම් ඇති වන බවටත් අවධාරණය කර තිබුණි. මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ සුබ සාධනය පමණක් නොව අලි ඇතුන් වැඩෙහි යෙදවීමට හා සංචාරක කටයුතු සඳහා භාවිත කිරීමට අදාළ නියෝග සකස් කිරීමට ද පළමු වරට යෝජනා කර තිබුණි.

ඉන් අනතුරුව පසුගිය රජයේ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා විසින් 2016 වසරේ දී අලි ඇතුන්ගේ ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීම හා ආරක්ෂාව සහ අභිවෘද්ධිය සැලැසීම සඳහා නියෝග මාලාවක් සකස් කර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරින. එම නියෝග මාලාවේ හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ සුබ සාධනයට අමතර ව එම සතුන් වැඩෙහි යෙදවීම පිළිබඳ ව සඳහන් වුව ද සංචාරක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳ ව සඳහන් නොවිනි.

නමුත් 2021 අගෝස්තු මස 19 වන දින අංක 2241/41 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශිත 2021 අංක 1 දරන හීලෑ අලින්ගේ ආරක්ෂාව, සුබ සාධනය සහ ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීමේ නියෝගවලට අනුව අලි ඇතුන් වැඩෙහි යෙදවීමට හා සංචාරක කටයුතුවල යෙදවීමට අවශ්‍ය නියෝග සකස් කර ඇත. මෙය වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත උල්ලංඝනය කිරීමකි. මෙම ආඥාපනතේ මූලික අර්ථ නිරූපනයට අනුව වන සතුන් වාණිජ ලෙස සහ වෙනත් ආකාරයකට අනිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීමේ ආඥාපනතක් ලෙස දක්වා ඇත. පනතේ මෙම මූලික අර්ථ නිරූපනය උල්ලංඝනය කරමින් පනතට අලුතින් වගන්ති එක් කිරීම හෝ නියෝග සකස් කිරීමට කිසිදු හැකියාවක් නොමැත. ඒ ආකාරයෙන් පනත උල්ලංඝනය කරමින් සකස් කරන නියෝග නීත්‍යනුකූල නියෝග ලෙස සැලැකිය නොහැක.

2000 වසරේ ජාතික වනජීවී සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය හා වනජීවී කළමනාකරණය සඳහා වන ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු සඳහන් වන අතර වනජීවීන් වාණිජ පරමාර්ථ මත යොදා ගැනීම පිළිබඳ ව සඳහන් නොවේ. ඒ අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ ජාතික වනජීවී සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය ද උල්ලංඝනය කරමිනි.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

නීති විරෝධී ගැසට් නිවේදනයක් !

2021 අංක 1 දරන නියෝගවල තුන්වන කොටස යටතේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික පෙරහැර සඳහා හීලෑ අලි ලබා ගැනීම ලෙස දැක්වේ. මීට ප්‍රථම 1991 නියෝගවල මේ ආකාරයෙන් අලි ඇතුන් ලබා ගැනීමක් පිළිබඳ ව සඳහන් කර නොමැත. අලුත් නියෝග මාලාවේ සඳහන් වන්නේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික පෙරහැර සංවිධානය කරනු ලබන යම් විහාරස්ථානයක් හෝ දේවාලයක් සඳහා හීලෑ අලි ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම්පතක් හීලෑ අලි ඇතුන් අයිතිකරුවන්ගේ සංවිධානය වෙත යොමු කර එය නිර්දේශ කර බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයා වෙත යොමු කර ඔහුගේ නිර්දේශ මත විෂය භාර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගේ අනුමැතියට යටත් ව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා භාරයේ සිටින හීලෑ අලියකු නිදහස් කර ගත හැකි බව ය. මෙය නියෝග මාලාවේ තුන්වන කොටසේ තුන්වන වගන්තිය ලෙස දක්වා ඇති අතර එම වගන්තියේ “අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා”ලෙස සඳහන් අසම්පූර්ණ කොටසක් ද වෙයි. එය ගැසට් නිවේදනයේ මුද්‍රණ දෝෂයක් ලෙස පෙනී යන නමුත් එහි අර්ථය වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා යන්න අඟවන අතර ඔහු භාරයේ සිටින අලි ඇතුන් ද මෙසේ නිදහස් කළ හැකි බව පෙනී යයි.

මේ සියලු ක්‍රියාවලිය ම නීති විරෝධී වේ. වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතේ 22 හා 23 වගන්ති දෙක යටතේ උප වගන්ති 22 ක් මගින් අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ ව හා නීති විරෝධී ව අලි ඇතුන් සන්තකයේ තබා ගැනීමට අදාළ වැරදි හා දණ්ඩනයන් පිළිබඳ ව දීර්ඝ ව සඳහන් කර තිබේ. ඒ අනුව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් භාරයේ සිටින පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලි ඇතුන් හා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සිටින සියලූ ම අලි ඇතුන් ලියාපදිංචි කළ යුතු ය. ඒ සියලු ම බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම අදාළ ආඥාපනතට අනුව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ඇත. නමුත් හීලෑ අලි ඇතුන් අයිතිකරුවන්ගේ සංවිධානයට, බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට හෝ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට බාහිර පුද්ගලයින්ට අලි ඇතුන් නිදහස් කිරීමට නිර්දේශ කිරීමේ හෝ නිදහස් කිරීමේ බලය ලබා දී ඇත්තේ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතේ කුමන වගන්තිය යටතේ දැයි අපට ඇති ප්‍රධාන ගැටළුවකි. පනතේ නොමැති බලතල භාවිත කිරීමට හෝ ක්‍රියාවේ යෙදවීමට ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වෙනත් ආයතනයකට බලය පැවරීමට අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට කිසිදු හැකියාවක් නොමැත.

මෙම ආඥාපනතේ 22අ සහ 71 වගන්ති යටතේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට හැකියාව ඇත්තේ අලි ඇතුන් ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීම සඳහා නියෝග සැකැසීමට පමණි. මෙම පනතේ බලතල වෙනත් ආයතනයකට පැවරීමේ බලය අමාත්‍යවරයාට නොමැත. ඒ අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය නීති විරෝධී ගැසට් නිවේදනයකි.

4

අලි අනාථාගාරයෙන් හා ඇත් අතුරු සෙවණින් අලි ජාවාරමකට සැරසෙයි !

2021 අංක 1 දරන නියෝග මාලාවේ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මගින් අලි ඇතුන් නිදහස් කර ගැනීමේ මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාපටිපාටිය දක්වා ඇත්තේ පින්නවල අලි අනාථාගාරයෙන් සහ උඩවලව හා රිටිගල ඇත් අතුරු සෙවණින් අලි ඇතුන් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථය මත ය. 1975 පෙබරවාරි 16 වන දින පිහිටුවන ලද පින්නවල අලි අනාථාගාරය ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා භාරයේ පාලනය වේ. එය පිහිටුවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වන අලි ඇතුන් ස්වාභාවික පරිසරයෙන් පරිභාහිර ව රැක බලා ගැනීමයි. නමුත් පසුකාලීන ව එහි අලි පැටවුන් බෝවීම හොදින් සිදු වූ අතර 1985 බිහි වූ පළමු අලි පැටවාගේ සිට මේ දක්වා අලි පැටවුන් 69 ක් පමණ අලි අනාථාගාරයේ උපත ලබා ඇත. එම සතුන් පෙරහැර ඇතුළු ව සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා යෙදවීමට විහාරස්ථාන හා දේවාලවලට ලබා දී ඇති අතර සතුන් කිහිපදෙනෙකු විදෙස් සත්වෝද්‍යානවලට ලබා දී තිබේ. මෑත ඉතිහාසයේ දී පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ දුර්වල පරිපාලනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අලි පැටවුන් බෝවීම අඩාල වූ අතර එම ස්ථානයේ සංචාරක ආකර්ශනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා රිටිගල ඇත් අතුරු සෙවණින් කිරි බොන වයසේ පසු වන කුඩා අලි පැටවුන් රැගෙන ඒම සිදු කරන ලදී.

ඇත් අතුරු සෙවණ උඩවලව හා රිටිගල පිහිටුවීමේ අරමුණ වී ඇත්තේ මව් ඇතින්නියන්ගේ රැකවරණය අහිමි වන කුඩා අලි පැටවුන් තාවකාලික ව රැක බලා ගෙන පුනරුත්තාපනය කර කැලයට මුදා හැරීමය. 2006 ජාතික වනඅලි කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්තියේ ද මේ පිළිබඳ ව සඳහන් වේ. නමුත් එම තත්ත්වය උල්ලංඝනය කරමින් පසුගිය කාලය පුරා ම කැලයට මුදාහැරීමට නියමිත අලි පැටවුන් පින්නවලට වරින් වර රැගෙන ඒම සිදු කර තිබේ.

අලුතින් සකස් කළ නියෝග මාලාව භාවිතා කර ඓතිහාසික, සංස්කෘතික පෙරහැර සඳහා හීලෑ අලි ඇතුන් ලබා ගැනීම යැයි සඳහන් කරමින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර පින්නවල අලි අනාථාගාරයෙන් හා ඇත් අතුරු සෙවණින් අලි අනාථාගාරය හරහා අලි ලබා ගෙන කොටන් ඇදීමට හා සංචාරක කටයුතු සඳහා අලි ඇතුන් යොදා ගැනීම ජාවාරමක් වශයෙන් සිදු වනු ඇත. මෙම නියෝග මාලාවේ මෙසේ ලබා ගන්නා අලි ඇතුන් නැවත භාර දීම පිළිබඳ ව හෝ වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යෙදවිය නොහැකි බව සඳහන් නොවේ. ඒ අනුව ඉතා ම පැහැදිලි වන්නේ අලි ඇතුන් ජාවාරමක් සඳහා මෙම නියෝග මාලාව සකස් කර ඇති බවත් එම නියෝග මාලාවෙන් හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ සුබ සාධනය ප්‍රධාන අරමුණ කර ගෙන නොමැති බවත් ය. මේ සියල්ල සිදු කර ඇත්තේ හීලෑ අලි ඇතුන් අයිතිකරුවන්ගේ සංවිධානයෙන් හා අලි ජාවාරම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන් මත පදනම් ව බව ඉතා ම හොදින් පැහැදිලි වේ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6 1 1

කැලයෙන් අල්ලාගත් අලි පැටවුන් නැවත ජාවාරම්කරුවන්ට ලබා දීමට සැරසේ !

2000 වසරේ දී ආරම්භ වූ කැලයෙන් අලි පැටවුන් ඇල්ලීමේ ජාවාරම 2010 හා 2014 වසරවල රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ වර්ධනීය තත්ත්වයකට පරිවර්තනය විය. 2007 වසරේ දී වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එවකට වැටලීම් අංශයේ ප්‍රධානියා වූ උපාලි පද්මසිරි මහතා විසින් කැලෙන් අල්ලාගෙන රදවා සිටින අලි පැටවුන් 17 ක් පිළිබඳ ව වාර්තාවක් සකස් කර එවකට හිටපු වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආනන්ද විජේසූරිය මහතාට ලබා දී තිබේ. එම වාර්තාව එවකට පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාට ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ අනුව ඔහු විසින් එක් අලි පැටවකු ඇල්ලීම සඳහා වනජීවී වැටලීම් අංශයේ ප්‍රධානියා යොමු කර ඇති අතර ඉන් පසු ව භික්ෂූන්වහන්සේලා හා වෙනත් පුද්ගලයන් සතු ව නීති විරෝධීව රදවාගෙන සිටින අලි පැටවුන්ට නීති විරෝධී බලපත්‍ර සැකසීමට අමාත්‍යවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව 2014 වසර වන විට අලි පැටවුන් ජාවාරම උච්චතම අවස්ථාවට පත් විය. ඉන් පසු ව පරිසර සංවිධාන විසින් සිදු කළ දැඩි බලපෑම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අලි පැටවුන් 38 ක් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණ ක්‍රියාවලීන් ආරම්භ කරන ලදී.

එම අධිකරණ ක්‍රියාවලීන් නීති විරෝධීව පාලනය කිරීමට මේ වන විට අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. 2021 මාර්තු මස 12 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ අංක MBRCA/01/07/2021/CP/06 යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය සහ බුද්ධශාසන, අගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ආර්.එස්.සී.බී. රත්නායක මහතා විසින් ඒකාබද්ධ කැබිනට් සංදේශයක් “අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග හා විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතින හීලෑ අලි ඇතුන් සම්බන්ධ ව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම හා සන්තකය පැවරීම”නමින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම කැබිනට් සංදේශයේ දැනට බලපත්‍ර ලබා දී ඇති හා නොමැති හීලෑ අලි ඇතුන් නැවත විධිමත් පරිදි ලියාපදිංචි කිරීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයාට පැවරීමට හා දැනට නීතිමය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින හීලෑ අලි ඇතුන් සම්බන්ධ ව සියලූ ම නඩු කටයුතු ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සිදු කර මෙම සතුන් සන්තකය පවරනු ලබන කොන්දේසිවලට යටත් ව දැනට හිමිකාරීත්වය දරන පුද්ගලයන් වෙත ලබා දීමට අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ. නීතියේ ආධිපත්‍යය හා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්පූර්ණයෙන් ම බිඳ දමමින් කටයුතු කිරීමට මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අලි ජාවාරම්කරුවන් හා හීලෑ අලි ඇතුන් අයිතිකරුවන්ගේ සංවිධානයේ දැඩි බලපෑම මත බව ඉතා ම හොදින් තහවුරු වේ.

7 1

අලි පැටවුන් ජාවාරම සඳහා පැරණි අලි ඇතුන් ලියාපදිංචිය අභියෝගයට ලක් කිරීම !

2021 මාර්තු මස 12 වන දින දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු කර ඇති අලි පැටවුන් 38 දෙනා අලි ජාවාරම්කරුවන් වෙත නැවත ලබා දීම සඳහා 1991 මැයි මස 14 වන දින අංක 662/4 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශිත 1991 දළ ඇතුන් හා ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඔවුන් සඳහා බලපත්‍ර දීමේ නියෝග අභියෝගයට ලක් කර ඇත. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණ වන්නේ එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොමැති බව ය.

නමුත් 2021 අගෝස්තු මස 19 වන දින අංක 2241/41 දරන ගැසට් නිවේදනයේ ද 1991 වසරේ ප්‍රකාශිත නියෝග නීත්‍යානුකූල බවට පිළිගෙන ඇත. එපමණක් නොව වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතේ 22අ(1) උප වගන්තියට අනුව ලියාපදිංචි කර ඇත්නම් පමණක් අලියකු හෝ ඇතෙකු අයිතිව සිටීම, තම භාරයේ තබා ගැනීම හෝ ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකියාව ඇත.

පනතේ 22අ(7) උප වගන්තියට අනුව ලියාපදිංචි බලපත්‍රයක් නොමැතිව අලියකු හෝ ඇතෙකු සන්තකයේ තබා ගැනීම වරදක් වන අතර එවන් වරදකට වරදකරුවකු කරනු ලබන පුද්ගලයකු රුපියල් ලක්ෂයත් ලක්ෂ දෙකත් අතර දඩයකට හෝ වසර 2 ත් 5 ත් අතර බන්ධනාගාරගත කිරීමට හෝ මෙම දඩුවම් දෙකට ම යටත් කළ හැකි ය. පනතේ 67ආ1 උප වගන්තියට අනුව මෙම වරදක් සිදු කරන පුද්ගලයකු ව වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත් අඩංගුවට ගත හැකි ය. නැතහොත් එය සංඥ්ය වරදක් වේ. පනතේ 22අ(12) උප වගන්තියට අනුව නීත්‍යානුකූල බලපත්‍රයක් නොමැති අලියෙක් හෝ ඇතෙකු පොදු දේපලක් වන අතර 1982 අංක 12 දරන පොදු දේපලවලට එරෙහිව වූ වැරදි පනතේ විධිවිධානවලට යටත් වේ. ඒ අනුව 1991 වසරේ ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොර ව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණ ද අලින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට එය බාධාවක් නොවේ.

8

අලුත් නියෝග මාලාවෙන් හීලෑ අලි ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබා දී තිබේ ද?

මෙම නීති විරෝධී කැබිනට් සංදේශය ඉදිරිපත් කිරීම හා නීති විරෝධී ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ප්‍රධාන හේතුව අලි ඇතුන් ජාවාරමේ නිරත කණ්ඩායම්වල අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීමයි. ඔවුන් මේ වන විට ආණ්ඩුවේ ප්‍රභලයින් වෙත විවිධ ආකාරයෙන් බලපෑම් කරමින් තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට උත්සාහ දරමින් සිටී. ඒ තුළින් ආණ්ඩුවේ කීර්තිනාමය විනාශ වීම, නීතියේ ආධිපත්‍යය බිඳ දමන හා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අහිමි කරන ආණ්ඩුවක් ලෙස අවමානයට පාත්‍ර වීම පිළිබඳ ව ඔවුන්ට ගැටළුවක් නොමැත. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ තම අභිමතාර්ත ඉටු කර ගැනීමයි.

මෙම අලි ඇතුන් ජාවාරම මේ ආකාරයෙන් සිදු කිරීමට නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයක් සැකසීම මගින් සිදු වන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අපකීර්තියට ලක් වීම ය. පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ සිටින අලි ඇතුන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශිකයින් හා විදේශීය සංවිධාන විසින් කැපකරුවන් ලෙස සම්පූර්ණයෙන් නඩත්තු කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඒ මගින් විශාල විදේශීය විනිමය ප්‍රමාණයක් මෙරටට ලැබෙන අතර එම සතුන්ගේ සුබ සාධනය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් විශාල සංචාරක ආකර්ශනයක් ද ලබා ගත හැකි ය. නමුත් මේ ගැසට් නිවේදනය මගින් ඒ සියල්ල අහිමි වී යයි. පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලි ඇතුන්ගේ කැපකරුවන් ලෙස ක්‍රියා කරන විදේශිකයන් හා විදේශීය සංවිධාන මේ සමඟ ම ඉවත් වී යනු ඇත. ඔවුන්ගේ කැපවීම තුළින් පෝෂණය වන අලි ඇතුන්ට නිදහසේ ජීවත් වීම වෙනුවට එම සතුන් ව සංචාරක කර්මාන්ත හා කොටන් ඇදීම වැනි ක්‍රියා සඳහා යොදා ගැනීම ඔවුන් කිසි විටක අනුමත නොකරනු ඇත. මේ පිළිබඳ ව අප විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

අද වන විට පෙරහැර සඳහා හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ හිඟ වීමට ප්‍රධාන හේතුව අලි ඇතුන් හොර දැව ජාවාරම සඳහා යොදා ගැනීම හා සංචාරක කටයුතුවල යෙදවීමය. සංචාරක කටයුතුවල යොදවන අලි ඇතුන්ගෙන් විශාල ආදායමක් ලැබෙන බැවින් එම සතුන් පෙරහැර සඳහා යෙදවීම වෙනුවට සංචාරක කටයුතු සඳහා යෙදවීමට වැඩි උත්සාහයක් ගනී. මේ නිසා පෙරහැර සඳහා අලි ඇතුන් හිඟ බවට හීලෑ අලි ඇතුන් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය නිතර ප්‍රකාශ නිකුත් කරති. මීට අමතර ව නීති විරෝධී දැව ජාවාරම සඳහා බහුල ව අලි ඇතුන් යොදා ගන්නා අතර එම සතුන් අධික වෙහෙස හා වෙනත් සතුන් හා එක් වීමට දක්වන අකමැත්ත නිසා පෙරහැර සඳහා යොදා ගැනීමට අපහසු වේ. මේ සඳහා උදාහරණ බොහොමයක් ඇති අතර රත්නපුර සමන් දේවාලයේ අලින් දෙදෙනා ඊට හොඳම උදාහරණයකි. මේ නිසා ඇති ව තිබෙන පෙරහැර සඳහා හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ හිඟය පියවා ගැනීමට උත්සාහ දරන්නේ අලි ඇතුන් ජාවාරමට නීත්‍යනුකූල ස්වරූපයක් ලබා දීමෙනි.

ස්වාභාවික පරිසරයෙන් අලි පැටවුන් අල්ලා ගැනීමේ ජාවාරම අඛණ්ඩ ව ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් ස්වාභාවික අලි ඇතුන්ගේ ගහනයේ පැවැත්මට හානි කර බලපෑම් ඇති වේ. එය මැඩපැවැත්වීමට නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට එම ක්‍රියාවලීන් සිදු කළ පුද්ගලයන්ට නීත්‍යනුකූලව ම එම සතුන් පැවරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් සිදු වන්නේ වැරදි පූර්වාදර්ශ ලබා දීමකි. ඒ තුළින් තවදුරටත් අලි පැටවුන් ජාවාරම වර්ධනය විය හැකි අතර මෙම වැරදි පූර්වාදර්ශ හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී නිලධාරීන් හා අධිකරණය දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වනු ඇත.

ජාවාරම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන් ඉටු කිරීම උදෙසා නීති අණ පනත් සංශෝධනය කිරීම වෙනුවට දැනට පෞද්ගලික අංශය සතු ව සිටින හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ සුබ සාධනය ශක්තිමත් කිරීම හා එම සතුන්ගේ ගහනය වර්ධනය කර ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම මෙන් ම පින්නලව අලි අනාථාගාරය පිහිටුවීමේ අරමුණු මත පදනම් ව එහි ක්‍රියාකාරීත්වය අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතු අතර ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් සිදු කරන සියලු අනර්ථකාරී ක්‍රියා නතර කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය.

එපමණක් නොව මෙම ගැසට් නිවේදනය හා කැබිනට් මණ්ඩල සංදේශය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ සැබෑ සුබ සාධනයක් ඇති කරන නියෝග මාලාවක් සැකසීම හා අලි පැටවුන් ජාවාරම මැඩලීමට නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කර එම සතුන් නැවත ස්වාභාවික පරිසරයට මුදා හැරීමේ ක්‍රමවත් සැලැසුමක් නව තාක්ෂණික දැනුම මත පදනම් ව සකස් කර ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු ය. ඊට සමගාමී ව ස්වාභාවික වනාන්තර පද්ධති හා තෘණ භූමි ජාල ගත කිරීම හා ඒවායේ ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය කර අලි මිනිස් ගැටුම පාලනය කිරීමට ද ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු ය. ඒ තුළින් ගෝඨාභය රට නංවන සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ තිරසර පරිසර ප්‍රතිපත්තියක් කොටසේ දැක්වෙන ලෙස හඬක් නැගිය නොහැකි කොට්ඨාශ වන සතුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය හා භූමියට ඇති අයිතිය සුරක්ෂිත කළ යුතු ය.

සජීව චාමිකර

ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය

2021 අගෝස්තු මස 19 වන දින අංක 2241/41 දරන ගැසට් නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.

2021 මාර්තු මස 12 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ අංක MBRCA/01/07/2021/CP/06 යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය සහ බුද්ධශාසන, අගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ආර්.එස්.සී.බී. රත්නායක මහතා විසින් ඒකාබද්ධ කැබිනට් සංදේශයක් “අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග හා විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතින හීලෑ අලි ඇතුන් සම්බන්ධ ව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම හා සන්තකය පැවරීම” නමින් යොමුකළ අතර මේ එයයි.

බැසිල් ජාතිකවාදීන් චූන් කරන්න මුස්ලිම් මන්ත්‍රී පන්නයි ද ?

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක, හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස දිවුරුම් දීම සඳහා , එම පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තුවේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයකුට ඉල්ලා අස්වැන්නයි දැනුම්දීම සම්බන්ධයෙන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වය තුලින්ම බලවත් විරෝධයක් මතුවෙලා.

මේ ගැන කියන්නේ ආණ්ඩුවේම දේශපාලන ආරංචි මාර්ග .

ඒ ආරංචිමාර්ග වලට අනුව එහෙම ඉල්ලා අස්වන්නැයි දැනුම් දී තියෙන්නේ , ජාතික ලැයිස්තුවේ මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රීවරයාට..

ඉතිං ඒකට විරෝධය පළකරලා කියන්නේ, 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීමට සහයදුන් මුස්ලිම් පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙක්.

20 සම්මත කරගැනීමට වගේම විශේෂයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂට ම අදාලවූ , ඩුවෙල් සිටිසන් වගන්තිය සම්මත කරගැනීමට මුස්ලිම් පක්ෂවල මන්ත්‍රීන් සම්බන්ධීකරණය සිදුකොට ඇත්තේ, මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රීවරයා.

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්වූ අලි සබ්රි අධිකරණ ඇමතිවරයා ඇති කාර්ය බහුලත්වය නිසා , ඒ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දුක්ගන්නා රාළ බවට පත්වෙලා තියෙන්නේත් , මේ මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රීවරයා.

..ඒ වගේ තත්වයක් ඇතුලේ ඔහුව ඉවත්කිරීමට ගන්නා උත්සාහය සම්බන්ධයෙන්, මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පමණක් නෙවෙයි , රාජපක්ෂවරුන්ට හිතවත් මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවෙන්ද එල්ලවී ඇත්තේ බලවත් විරෝධයක්

සුලු ජාතිකයින් සම්බන්ධයෙන් කිසියම් අකාරයකින් සංවේදී රාජපක්ෂ කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන බැසිල් රාජපක්ෂ, තමාට පාර්ලිමේන්තු එම සඳහා මේ විදියට මුස්ලිම් මන්ත්‍රී කෙනෙකුට ම ඉලක්ක කරගෙන ඇත්තේ, සිංහල - බෞද්ධ ජාතිකවාදීන් සතුටු කිරීම සඳහා දැයි එකී මුස්ලිම් ප්‍රජාව අතරත් බලවත් සැකයක් මතුවෙලා..

ඔවුන් සැක මතුකරන බව පෙන්නුම් කරන්නේ , 2024 දී ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත්වීමට සැලසුම් කරමින් සිටින , බැසිල් රාජපක්ෂ,

ඒ වගේම .සිංහල බෞද්ධ චන්ද වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ සිය ප්‍රතිපත්ති වල වෙනසක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින්නේ ද කියන එක ..

මේ වගේ තත්වයක් මතුව ඇත්තේ, බැසිල් රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුවට ඒම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයකුට ඉල්ලා අස්වීමට සිදුව ඇති තත්වයක් තුලයි.

මේ සඳහා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුම ඉල්ලා අස්වීමේ සුදානමක් ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තාවල පළවුවත්, ඇතැම් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන් මේ වෙන විට, ඒ සම්බන්ධයෙන් දක්වා ඇත්තේ යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නම් නෙවෙයි .

ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග වලට අනුව මුලින්ම යෝජනාවී ඇත්තේ , ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත වීරසිංහ ව ඉල්ලා අස්කර ගන්න.

ඒ වෙනුවෙන් ඔහුට ඕස්ටේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධුර ලබාදීමට එකඟවී තිබු බව තමයි කියන්නේ ....

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී , රාජපක්ෂවරුන්ට එරෙහිව තුබූ නඩු හබ වලදී නොමිලේ පෙනීසිටීම වෙනුවෙන්, ඔහුව ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්කර තිබුනත්, බැසිල් වෙනුවෙන් ඉල්ලා අස්වන්නැයි දැනුම්දුන් විට ඔහු තමන්ට විදේශ තානාපතිකම් අනවශ්‍ය බව කියමින් එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබු බව වාර්තා වෙනවා.

අනතුරුව , ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රන්ජිත් බණ්ඩාර ඉල්ලා අස්කර ගනිමින් ඔහුව මහ බැංකු අධිපති කිරීමට යෝජනා වී ඇතත් PB ගේ විරෝධය හේතුවෙන් එයද අසාර්ථක වී තිබු බව තමයි කියන්නේ ..

මේ සේරම වෙන්නේ , බැසිල් රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පත්වීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන්ට ඉල්ලා අස්වෙන්න කියලා , අගමැති කාර්යාලයෙන් ප්‍රධානි කිහිප දෙනෙකු දැනුම් දී ඇති තත්ත්වයක් ඇතුලේ ..

වාර්තාවන ආකාරයට අගමැති කාර්යාලයෙන් ලැබුන දැනුම් දීමකට අනුව, මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රීතුමා පසුගිය සඳුදා අරලියගහ මන්දිරයට ගිහින් .

ඒ වෙලාවෙ අගමැති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්, අතිරේක ලේකම් චමින්ද කුලරත්න හා පොහොට්ටු ලේකම් සාගර කාරියවසම්, ෆලීල් මර්ජාන් සුහඳ කතාබහක යෙදෙමින්, බැසිල් රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුවට ඒම සඳහා මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන මෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරලා කියලා තමයි කියන්නේ ..

ඒ වෙනුවෙන් ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් දීමට සුදානම් බව එම නිලධාරීන් කියලා කියනවා.

ඒකට කිසියම් අනුකුලත්වයක් දක්වා මේ මන්ත්‍රීවරයා තමාට අගමැතිතුමා හමුවීමට අවශ්‍ය බව දැනුම් දීලා ..

ඒ අනුව, ඔහු අගමැතිවරයා හමුවූ අවස්ථාවේදී, කිසිඳු ලෙසකින් ඉල්ලා අස්නොවන ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ දැනුම් දීලා .

අරලියගහ මන්දිරයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ ,

'' ඔබතුමා අස්වෙන්න එපා.. ඕනවෙලාවක අස්කරන්න බලාගෙන බැසිල් 7 දෙනෙක් පත්කරලා තියනවා. එයින් කෙනෙක් අස්වේවි. ඔබතුමා ජාතික ලැයිස්තුවට පත්කළේ මම. අනෙක ඔබතුමා අස්කලොත් ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සු ටිකත් අපි එක්ක වෛර බැඳගනිවී .. අස්වෙන්න එපා'' කියලා.

අගමැතිවරයා, මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රී වරයට දැඩිව පැවසු බව අරලියගහ මන්දිර ආරංචිමාර්ග පවසා තියෙනවා.

!මේ අවස්ථාවේදී 'ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රී වරයට ඉල්ලා අස් වෙන්න එපා කියලා අගමැති කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියකු කියල

. බිලියන ව්‍යාපාරිකයකු වන මොහොමඩ් ෆලීල් මර්ජාන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ සමීපතම හිතවතෙක්. ඔහුට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීකම පිරිනමා තියන්නේ කරපු උදව් උපකාරවලට කාලගුණ සැලකීමක් විදියට.

බැසිල් රාජපක්ෂගේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රාප්තියත් සමග පුවත් මවන චරිතයක් බවට පත්ව සිටින ෆලීල් මර්ජාන් ගේ දේශපාලන පැටිකිරිය ද මේවනවිට ටිකෙන් ටික අනාවරණය වෙමින් තිබෙනවා.

මුලදී බොහෝදෙනෙකු සිතාගෙන හිටියේ ෆලීල් මර්ජාන් නිකම්ම නිකන් බිස්නස් කාරයෙක් කියලා .....

මේ කියන්නේ බේරුවල කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකු වන ෆලීල් හජ්ජියාර්, ෆලීල් මර්ජාන් මන්ත්‍රීවරයාගේ පියා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බේරුවල සංවිධායකවරයා වූ ෆලීල් හජ්ජියාර්, 1983 සිට 1997 දක්වා වසර 17ක් බේරුවල නගරාධිපති ලෙස කටයුතු කල අයෙක්.

ඉමිතියාස් වරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පතක යෝධයින් ලෙස බේරුවල අනසකට ගෙන සිටි වකවානුවේදී එම ආසනය තුල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් එම පක්ෂය වෙනුවෙන් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් ඉටුකරල තියෙන්නේ ෆලීල් වරුන්..

මේවනවිට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් දරන රෝහිත අබේගුණවර්ධන මෙන්ම, රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල්, ෆලීල් හජ්ජියාර් යටතේ සිටි සුළු සේවකයින් දෙදෙනෙක්.

ඔවුන් දෙදෙනාද දේශපාලනයට යොමුකර තියන්නේ ෆලීල් හජ්ජියාර් .

ෆලීල් මර්ජාන් 1997 සිට 2002 දක්වා බේරුවල නගරාධිපති ලෙස කටයුතු කර තියනවා.

2011 සිට 2015 දක්වා බේරුවල නගරාධිපති ලෙස කටයුතු කළ මිල්ෆර් ගෆුර්, ෆලීල් මර්ජාන්ගේ නගේනියගේ පුත්‍රයෙක්.

.ඔහු පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට බේරුවලට පොහොට්ටු පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වුනේ නැහැ. ඒ කිසියම් එකඟතාවයක් ඇතිව

ඒ එකඟතාව තුල මොවුන් දෙදෙනා ඉදිරිපත්කල ස්වාධින කණ්ඩායම බලය හිමිවුනා.

ෆලීල් හජ්ජියාර්, ෆලීල් මර්ජාන් මෙන්ම මිල්ෆර් ගෆුර් මහින්ද රාජපක්ෂගේ සමීපතම හිතවතුන්.

රාජපක්ෂවරුන්ගේ දේශපාලන කටයුතු වෙනුවෙන් අතදිග හැර වියදම කරපු ආධාර උපකාර කරපු ව්‍යාපාරික පවුලක්.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විදියට නම් කරපු අවස්ථාවේදී ඔහුව සහභාගී කරවා ගනිමින් පළමු ඉෆ්තාර් උත්සවය බේරුවලදී සංවිධානය කර තිබුනෙත් ෆලීල් මර්ජාන් හා මිල්ෆර් ගෆුර්

මිල්ෆර් ගෆුර් ,ගෝඨාභය වාදියෙක් .. ෆලීල් මර්ජාන් මහින්ද වාදියෙක් ..

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී බේරුවල ආසනය සුළු චන්ද ගණනකින් ජයග්‍රණය කරන්න ගෝඨාභය සමත් වුනත්, පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී බේරුවල ආසනය පොහොට්ටු පක්ෂය 35,000 කට වඩා වැඩි චන්ද ගණනකින් ජයග්‍රණය කළා.

එය පැහැදිලිවම පොහොට්ටු පක්ෂයේ ජාතික ලයිස්තුවේ ෆලීල් මර්ජාන් ගේ නම ද තියනවා කියලා බේරුවල ජනතාවට ඒත්තු ගැන්වීමේ ප්‍රතිපලයක්.

බැසිල් රාජපක්ෂගේ මෙවර පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රාප්තිය වෙනුවෙන් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සහ කරන්නේ , එසේ රාජපක්ෂ වරුන් වෙනුවෙන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඒ විදියට උදව් උපකාර කළ මුස්ලිම් ප්‍රභූවරයෙක් ..

බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පලමුවරට පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයකුට පින් සිද්දවෙන්න.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික ලැයිස්තුව නියෝජනය කල 58 හැවිරිදි මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයකුගේ හදිසි මරණයෙන් පස්සේ.

2007 දී බැසිල් රාජපක්ෂට ඒවිදියට පාර්ලිමේන්තු වරම් ලැබුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයකු වූ අන්වර් ඉස්මයිල්ගේ මරණය නිසා..

අන්වර් ඉස්මයිල් මන්ත්‍රීවරයා මියගියේ 2007 සැප්තැම්බර් 13 .

ඔහු වෙනුවෙන් පත්කෙරුණු බැසිල් රාජපක්ෂ දිවුරුම්දුන්නේ 2007 සැප්තැම්බර් 19 .

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත ඇමතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂව ඒ විදියට නම් කලේ අන්වර් ඉස්මයිල් නියෝජනය කල මුස්ලිම් පක්ෂයෙන් වෙනත් අයකුගේ නමක් නිර්දේශකරලා තිබිය දී එය නොසලකා හරිමින් .

කොහොම වුණත් පහුගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී දෙමල හා මුස්ලිම් ජනතාව ගේ විශ්වාසය දිනාගන්න බැසිල් රාජපක්ෂ සමත් වුනා.

ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනයට විශාල වැඩ කොටසකුත් කළා.

හැබැයි ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය බලාගෙන වැඩ කරන බැසිල් දන්නවා , ජනාධිපතිවරණය දිනන්න එයාට සුළු ජන්ද වලට වඩා සිංහල බෞද්ධ චන්ද වටිනවා කියලා.

තමන්ම වෙනුවෙන්ම පත්කරපු සිංහල බෞද්ධ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු රොත්ත බුරුත්තක් ඉන්දෙද්දී , මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් ම ඉවත් කරන්න මෙච්චර කුරුමානම අල්ලන්නේ එක ගලෙන් කුරුල්ලන් දෙනෙක් ම දඩයම් කරන්න හිතාගෙනද කියල සාදාරන සැකයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද ?

බැසිලුත් හැසිරෙන්නේ මේ විදියට නම් අනාගතයේදී වත් රාජපක්ෂවරුන් ගෙන් සුළු ජාතීන්ට කිසිම සහනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක සිකුරුයි..

මේ ගැන මිට වැඩ හිතුවොත් බැසිල්ගේ දේශපාලන සෞඛ්‍යට වගේම රටේ යහපතටත් හොඳක් වේවි කියලයි අපට නම් කියන්න තියන්නේ...ඔවුන් සැක මතුකරන බව පේන්න තියෙනවා.

බහුජාතික සමාගමේ අනුහස් : අත්සන් දසදාහක පෙත්සම සමඟ මාධ්‍ය හමුවක් අතුරුදහන් !

බහුජාතික සමාගම් වලට අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රමිතිය වෙනස්කර ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මෙරට පාරිභෝගිකයන් රසායනාගාර පර්යේෂණ මීයන්ටත් වඩා අන්ත තැනකට ඇදදමා ඇති බවත් ඊට එරෙහිව පාරිභෝගික ආරක්ෂක  බලකාය විසින් අත්සන් දසදහසක් ඇතුළත් පෙත්සමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, පාරිභෝගික අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය  ආයතන 5කට යොමුකරන බව අයිතීන් උදෙසා පාරිභෝගිකයෝ සංවිධානය පවසයි.

ඔවුන් මේ බව සඳහන් කර සිටියේ පසුගියදා පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදීය.

සබන් වෙනුවට බේදින් බාර් පරිභෝජනය කරවන ආකාරය සහ ඒ තුළ අක්ෂි සහ සම ආශ්‍රිත රෝගාබාධ වලට හේතුකාරක රසායනිකයක් ඇතුළත් නිෂ්පාදන ගැන අනාවරණය කළ මෙරට ජනතාවට අතිශය වැදගත් මෙම මාධ්‍ය හමුව කිසිඳු ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යක පළනොවූ අතර ඒ සම්බන්ධව සිදුකළ සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වූයේ බහුජාතික සමාගමේ ප්‍රචාරක දැන්වීම් කෝටාව හේතුවෙන් මේ සම්බන්ධව පුවතක්වත් පළනොවූ බවය.

කෙසේවුවත් අදාළ මාධ්‍ය හමුවේදී  අදහස් දක්වමින්  අයිතීන් උදෙසා පාරිභෝගිකයෝ සංවිධානයේ කැලුම් අමරසිංහ සඳහන් කල ආකාරයට  බහුජාතික සමාගම් වල අවශ්‍යතාව මත මෙරට සබන් සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය 2001 වසරේදී වෙනස් කරගෙන බහු ජාතික සමාගම් මෙරට ජනතාව රෝගීන් බවට පත් කරමින් සිටියි. 

2001  වන විට පැවති සබන් සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය අනුව සබන් සඳහා  TFM (Total fatty matter)  අගයක් ඇත. එනම් බේබි සබන් සඳහා 78% ක්, ඇඟ ගල්වන සබන් සඳහා 76.5%ක්, කෘතීම සේදුම්කාරක සහිත සබන් නම් 54%ක්, කෘතීම සේදුම්කාරක රහිත නම් 59%ක්  විය යුතුව තිබිණ. නමුත් 2001 බේදින් බාර් නමින් නව ප්‍රමිතියක් හඳුන්වා දීමට ප්‍රමිති ආයතනය ඇති අතර අතර එහි TFM ප්‍රතිශතය 40%කි.

එතැන් පටන් මෙරට බහුතර පාරිභෝගික ප්‍රජාවක් ඇඟ ගල්වන සබන් ලෙස පරිභෝජනය කර ඇත්තේ මේ බේදින් බාර් ය. 

කැලුම් අමරසිංහ පවසන්නේ ලංකාවේ ඉහල ප්‍රචාරක වියදමක් දරා බ්‍රෑන්ඩ් බවට පත්ව ඇති ලයිෆ්බෝයි යනු සබන් වර්ගයක් නොව බේදින් බාර් වර්ගයක් වන බවයි. එනිසා එහි සබන් කියා හදුන්වා නැති බවය. 

එහෙත් ජනතාව වෙළඳ ප්‍රචාරණ වලට හසුවී සහ සබන් ලෙස එවැනි දෙයක් ඊට පෙර භාවිතා කර ඇති නිසා දිගටම සබන් යැයි සිතා බේදින් බාර් ඇඟ ගලවමින් සිටින බවත් ඔහු පැවසීය.

මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අනාවරණය වූ වැදගත් කරුණක් වන්නේ “Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate (SDBS)  නම් මිනිස් සම මුලිකව සිරුරට නොසුදුසු රසායනිකය මෙකී බේදීන් බාර් වල අන්තර්ගත බවය.

එසේම එය මෙකී වෙළඳ නාම යටතේ ලෝකයේ වෙනත් රටවල වෙළඳපොළට නිකුත්කර ඇති සබන් වර්ග වල SDBS නොමැති බවත් මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරනු ලැබිණ. ඒ ලයිෆ්බෝයි සහ ලක්ස් සබන් ඇති හොන්කොන්, ආර්ජන්ටිනාව, ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව  වැනි රටවල් කිහිපයක නිදර්ශන දක්වමින්ය.

ඉන්දියාවේ සහ ලංකාවේ වෙනස !

india

lanka

තවද මෙකී රසායනිකය ආශ්‍රිතව 1%ක ප්‍රතිශතයක් හාවන් සඳහා යොදවා 2009 වසරේදී  ඕස්ට්‍රේලියාවේදී පරීක්ෂා කර ඇති අතර එහිදී එම හාවන්ගේ දෑස් අන්ධ වූ බවට පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කර ඇති බවත් පැවසිණ.

මෙහිදී කැලුම් අමරසිංහ පවසා සිටියේ මිනිස් සිරුරට ඉතාම අහිතකර මේ රසායනිකය 3.1 %ත් 5.1 % ත් අතර ප්‍රමාණයකින් මෙරට වෙළඳ පොළට සබන් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති එහෙත් සබන් නොවන බේදින් බාර් වල අන්තර්ගතව ඇති බවය.

එසේම අනෙක් රටවල නිෂ්පාදන වල නොමැති මේ විෂ රසායනය මෙරට නිෂ්පාදන වල ඇතුළත් කර ඇති බව මෙරට තුළ දියත්වූ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ආශ්‍රිත නඩු තීන්දුවකද සඳහන් බවත් එහිදී සඳහන් විය. අදාළ බහිජාතික සමාගම මෙරට ජනතාවට නොසුදුසු රසායන වර්ග වංචනික ලෙස පරිභෝජනය කරවා රෝගී කිරීමට එරෙහිව පියවර ගැනීම බලධාරීන්ගේ යුතුකම බවත් දැන් ඒ වෙනුවෙන් මහජන අත්සන් ඇතුළත් පෙත්සම් සූදානම් බැවින් දැන් ඒ සඳහා තීන්දු ගැනීමේ අවස්ථාව බවත් අයිතීන් උදෙසා පාරිභෝගිකයෝ සංවිධානය පවසයි.

කෙසේ වුවත් මේ මාධ්‍ය හමුව මෙරට ප්‍රධාන ධාරාවේ කිසිඳු මාධ්‍ය ආයතනයක් විකාශය නොකළ අතර ඒ ලයිෆ්බෝයි සහ ලක්ස් ඇතුළත් යුනිලීවර් නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත මිලියන ගණනක වෙළඳ දැන්වීම් මෙම මාධ්‍ය ආයතන වෙත ලැබෙන නිසාය.

මේ මාධ්‍ය හමුවට අදාළ විශේෂ වීඩියෝවක් ද ලීඩර් වෙබ් අඩවිය නිකුත්කර තිබූ අතර එය පහත දැක්වෙයි.

 

 

සුදුකරපටි වැරදි වහන්න රාජ්‍ය සේවක වැඩ තහනමක් : චිත්‍රපට සංස්ථාවේ අවනඩුවක් !

සුදු කරපටි නිලධාරී මාෆියාවේ ගොදුරක් බවට පත්ව අත්තනෝමතික ලෙස වැඩ තහනමකට ලක්වූ රාජ්‍ය නිලධාරිනියක සම්බන්ධව තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

මෙසේ වැඩ තහනමට ලක්ව සිටින්නේ රාජ්‍ය චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සැපයුම් සහ වෙළඳාම්   අංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස කටයුතු කළ කිරණී චිරන්තනී පෙරේරාය.
 
ඇයට එරෙහිව චෝදනා 7ක් සඳහන්කර චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස චෝදනා පත්‍රයක් ඉදිරිපත්කර වැඩ තහනම් කර ඇති අතර එහෙත් කිසිඳු විනය පරීක්ෂණයක් සිදුකර නොමැත.
 
වඩාත් හාස්‍ය දනවන සිදුවීම වන්නේ මෙම වැඩ තහනම සිදුකරන්නට මූලික වූ ප්‍රධාන චෝදනාවය. එම චෝදනාව වන්නේ රේඛීය අමාත්‍යංශයට වැරදි තොරතුරු සැපයීමය. ඊට දාල නිමිත්ත ජනප්‍රිය නිලි මාලනී ෆොන්සේකා චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන් ලබාගත් ණය මුදලක් ගෙවීම සම්පූර්ණ කර ඇද්ද ? නැද්ද ? නැතිනම් ඒ කොපමණ මුදලක්ද ? යනුවෙන් රේඛීය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සිදුකළ කරුණු විමසීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමය.
 
ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ වත්මන් සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස විසින් ඒ සම්බන්ධව නිදහසට කරුණු විමසා යොමුකළ ලිපිය පහත දැක්වෙයි. 
 nidahasa1

නිදහසට කරුණු විමසූ මේ ලිපිය අනුව අදාළ තොරතුරු ලබාදුන්නේ රීඛීය අමාත්‍යංශ ලේකම්ට මිස වෙනත් පාර්ශවයකට නොවේය. එයද ලබාදී ඇත්තේ අමාත්‍යංශ ලේකම් සිදුකළ දැනුම්දීම අනුවය. ඒ බව නිදහසට කරුණු දක්වා කිරණී පෙරේරා ලබාදුන් ලිපියේ පැහැදිළිව සඳහන් කර ඇත. 

 එම ලිපියට අනුව අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇය අමතා දැනුම්දී ඇත්තේ අදාළ තොරතුරු වහාම තමන්ට ෆැක්ස් කරන ලෙසය. ඒ අනුව මාලනී ෆොන්සේකා විසින් ෆොන්සේකා 2001 වසරේ පමණ ලබාගත් ලක්ෂ 4කට අධික මුදලක් සහ එයින් ගෙවූ මුදල මෙන්ම පුරප්පාඩු මුදලත් ඇය විසින් අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත දන්වා ඇත. එහිදී රේඛීය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ගණන් තබන නිලධාරියාවීම සහ චක්‍රලේඛ අනුව ඔහුගේ විධාන අනුව කටයුතු කිරීමට සිදුවීම ගැනත් ඇය එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.
 
එමෙන්ම අදාළ රාජකාරිය ඒ මොහොතේම අවශ්‍ය බව දැනුම්දීම හේතුවෙන් ඒ සම්බන්ධව සංස්ථා සභාපතිට දැන්වීමට නොහැකිවූ බවත් ලිපියේ දක්වා ඇත. ඒ අනුව තහවුරු වන ආකාරයට අමාත්‍යංශ ලේකම් දැක්වූ විධානයට කටයුතු කිරීමේදී ඇය වරදක් කළා නම් එය වැරදි තොරතුරු සැපයීමක් විය යුතු වුවත් එවැන්නක් කිසිසේත් සිදුව නැත.  ඒ වෙනුවට ඇත්තේ වැල්වටාරම් තොගයක් බව සාක්ෂි දරන්නේ සභාපති විසින් කිරණී පෙරේරාගේ වැඩ තහනම් කර යවනු ලැබූ ලිපිය විමසීමේදීය. අනෙක් අතට අමතක නොකළ යුතු තවත් කරුණක් ඇත. ඒ 2014 වසරේ සිට 2019 පෙබරවාරි දක්වා කීරනී පෙරේරා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල් ගෙවීම් ) තනතුරේ රාජකාරි කළ බවය.
 
IMG 20200224 WA0000
 
 මේ ලිපිය  අනුව සාවද්‍ය තොරතුරක් ලබා දුන්නා නම් ඒ මොනවද යන්න කරුණු සහිතව දැක්වීමක් හෝ විනය පරීක්ෂණයක් තබා සාක්ෂි මත තීන්දුවක් ගත යුතුව තිබිණ. බැලූ බැල්මට එවැන්නක් මෙහි සිදුව නැත. ඒ ඇයි ? සුදු කරපටි මාෆියාවේ තරම එළියට ආවේ ඒ ගැන සොයන විටය. 
 
මෙහිදී පැහැදිළි සැකසංකා දනවන කරුණක් වූයේ  ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිනි අනුෂා ගෝකුල සමඟ ඇතිවූ පටලැවිල්ලක් මේ වැඩ තහනමට හේතුව වී ඇති බවය. නැතිනම් අනුෂා ගෝකුල සහ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි (මුදල් ගෙවීම් ගෙවීම්) ජීවන්ත කීර්තිනායක පාර්ශවය සමඟ තිබූ ගට්ඨනය හේතුවෙන් මේ ආණ්ඩුව යටතේ ඊට වන්දි ගෙවන්න කිරණී පෙරේරා ට සිදුව ඇති බවය. 
 
ගෝකුල එයි : ගැටුම් ඇරඹෙයි !
 
ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව කිරණී පෙරේරා 2014 ජූලි මාසයේ සිට 2019 පෙබරවාරි 5 දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල් ගෙවීම් ) තනතුරේ රාජකාරි කළ බවය. එහිදී ඇය සිය රාජකාරිය අකුරට ඉටුකර ඇති අතර චෝදනා කිසිවක් නැති බව වෘත්තීය සමිති පවා සඳහන් කරයි. එමෙන්ම ටෙන්ඩර් ප්‍රසම්පාදන කමිටු වල සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවල ඇය අකුරට ක්‍රියාකළ නිලධාරිනියක් බවත් ඔවුන් සඳහන් කරයි.
 
මේ ආකාරයට නියමිත සුදුසුකම් ඇතිව අකුරට වැඩ රාජකාරි කළත් කිරණිගේ තනතුරට තට්ටු වන්නේ අනුෂා ගෝකුල පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ චිත්‍රපට සංස්ථාවේ වැඩබලන සභාපතිනිය වීමත් සමඟය. ඒ සමඟ තවත් නිලධාරියෙකු චිත්‍රපට සංස්ථාවට පැමිණෙයි. ඔහු සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සිට එන අතර ඒ වන විටත් වසර තුනක වෘත්තීය පරිවාස කාලයකට යටත්වූ නිලධාරියෙකි. ජීවන්ත කීර්තිනායක නම් ඔහුව චිත්‍රපට සංස්ථාවේ  සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල් ගෙවීම් ) තනතුරේ පිහිටුවන්නේ වැඩ බලන පදනමින් වන අතර චිත්‍රපට සංස්ථා පනත අනුව එම තනතුර ගණකාධිකාරී තනතුරට සමාන වන බැවින් ඊට වසර 15ක පළපුරුද්ද අවශ්‍යය. නමුත් ඒ කිසිවක් නොතකා ගෝකුල විසින් අදාළ පත්වීම සිදුකරන අතර එතෙක් එම නිලයේ රාජකාරි කළ කිරණි පෙරේරා සැපයුම් සහ වෙළඳාම් අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි තනතුරට පත්කර ඇත. අනුෂා ගෝකුල වැඩබලන සභාපති ලෙස ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට එන්නේ 2019 පෙබරවාරි 01 වනදා වන අතර කිරණී පෙරේරා මාරුව ලබන්නේ පෙබරවාරි 05 වනදාය.
 
තොරතුරු පනත ගැටුමට මුල පුරයි !
 
මේ ආකාරයට කාලය ගෙවීයන අතරේ අනුෂා ගෝකුල යටතේ සිදුවන පත්වීම් ලබාදීම් ඇතුළු චෝදනා කිහිපයක් සම්බන්ධව තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු විමසීමට දේශීය සිනමා ශිල්පීන්ගේ සංසදය කටයුතු කර ඇත. මේ සංසදය නියෝජනය කරන්නේ රොහාන් වැලිවිට (මහින්ද විපක්ෂ නායක සමයේ ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම් ), පද්මසිරි කොඩිකාර, දිනේෂ් ප්‍රියසාද්, රාජ රණසිංහ, කීර්ති බණ්ඩාර වැනි උග්‍ර පොහොට්ටු හිතවාදීන් පිරිසකි.
 
 ගෝකුල ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ලෙස පැමිණීමට පෙර එහි තොරතුරු නිලධාරින් ලෙස කටයුතු කර ඇත්තේද කිරණි පෙරේරා සහ ගාමිණි රූපසිංහ යන අයය. ඒ එහි හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන දීපාල් සඳරත්න සිදුකල පත්කිරීමක් අනුවය. දේශීය සිනමා ශිල්පීන්ගේ සංසදය 2019 ඔක්තෝබර් 22 හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තොරතුරු ලබාගැනීම සහ පත්වීම් ලබාදීමක් සම්බන්ධව එහි පැමිණ බහින්බස්වීමක් සිදුකරගෙන ඇත. ඒ අනුෂා ගෝකුල ඇතුළු බලධාරීන්  සමඟය. එදින දේශීය සිනමා ශිල්පීන්ගේ සංසදයේ පිරිස සංස්ථා පරිශ්‍රයෙන් යාමට පෙර තොරතුරු නිලධාරීන් කැඳවා ඇති අනුෂා ගෝකුල අදාළ වගකීම් ඔවුන් වෙතින් ඉවත්කර සංස්ථාවේ නීති නිලධාරි වෙත පවරා ඇත.
 
එපමණක් නොව සංස්ථාවේ සිදුවන පත්වීම් සහ විවිධ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධව ජනාධිපතිට සේවක සංගම් පැමිණිලි කිරීම සහ ඒ තුළ විමර්ශනයක් සිදුවුවහොත් කිරණි පෙරේරා සාක්ෂි ලබාදීම සිදුවනු ඇති බවත් එය තමන්ට අවාසි වනු ඇති බවටත් යන සැකයක  ගෝකුල ඇතුළු බලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු සිටි බවත් දැනගන්නට ඇත.
 
ඊට ආසන්න චෝදනාවක් වන්නේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ගණකාධිකාරී ලෙස කටයුතු කරන ජීවන්ත කීර්තිනායක වැඩබලන පදනමින් සිටින අතර සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුපට අමතරව චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන්ද නියමිත දීමනාවට වඩා ලබා ගැනීමය. සේවක ප්‍රජාව චෝදනා කරන ආකාරයට චිත්‍රපට සංස්ථාවේ වැඩ බැලීම වෙනුවෙන් කීර්තිනායක ට ලබාගත හැකි දීමනාව රුපියල් 13000ක් පමණ වුවත් ඔහු රුපියල් 90000කට ආසන්න දීමනාවක් ලබාගනී.
 
වැඩ තහනම !
 
මේ අයුරින් සංස්ථාවේ සියළු ප්‍රශ්න කෙරෙහි වන අවධානය වෙනතක යොමුකර ඒ සියල්ල  තමන්ගේ වැඩ තහනම සමඟ යටපත් කර දමා ඇති බව කිරණි පෙරේරාගේ අදහසය. එසේම සේවක සංගම් ද පවසන්නේ කාලයක් තිස්සේ සංස්ථාවේ තිබු ප්‍රශ්න සම්බන්ධව බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇති නමුත් ඒ කිසිවක් නොතකා නියමිත ආකාරයට රාජකාරී සිදුකල නිලධාරිනියකගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බවය.
 
මේ කටයුත්ත සිදුකර ඇත්තේ වත්මන් සභාපතිව මුළුමනින්ම නොමග යවමින් බවත් ඔවුන් පවසයි. ඒ අනුව වැඩිදුරටත් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මේ සිදුව ඇති අසාධාරණය සම්බන්ධව මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුළු වගකිවයුතු පාර්ශව වෙතද දන්වා ඇති බවය. බලය තනතුරු නැතිව වුවත් සුදුකරපටි නිලධාරි මාෆියාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පාලන සමයේ පවා නිදහසේ සිය අභිමතාර්ථ සපුරා ගනිමින් සිටින බවටත් ඔවුන් චෝදනා කරයි.
 
 
 

අර්ජුන්ට හැරෙන්නවත් බැරි කබ්රාල්ගේ ගැහිල්ල !

මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර ගනුදෙනු පසුගිය සමයේ රටේ මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති කළේය. යහපාලන ආණ්ඩුව ඒ හමුවේ වැටෙන්න පහර කෑවේය. 2015  මහ බැංකු අධිපතිවූ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පමණක් නොව මුදල් ඇමතිවූ රවී කරුණානායක ද ඇති වෙන්න බැට කෑවේය. රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් වැන්නන් උදේ හවස මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කළේය. ඒ සමහර නිවේදන පට්ටපල් බොරු බව අප එදා සාක්ෂි සහිතව අනාවරණය කළෙමු. 

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ සිට කමිටු කොමිසන් ගණනාවක් පත්කෙරිණ. ප්‍රධාන ධාරාවේ ජඩමාධ්‍ය දිනපතා ඒවායේ සිදුවීම් වාර්තා කළේ යහාපලනය නැත්තටම නැති කර දැමීම අරමුණු කරගෙනය. අතර එවකට විපක්ෂය තම ප්‍රධාන සටන් පාඨය කරගත්තේ බැඳුම්කර හොරුන්ට දඬුවම් දෙන බවය. කොහොම නමුත් යහපාලන බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ රජයට සිදුවූ පාඩුව ලෙස දැක්වුණේ රුපියල් බිලියන 11ක් ලෙස අනාවරණය කෙරුණත් පර්පෙචුවල් ට්‍රේෂරීස් සමාගමේ මුදල් රඳවා ගනිමින් මහ බැංකුව විසින් ඒ පාඩුව අයකරගත හැකි ආකාරයට කටයුතු කෙරිණ.

එහෙත් කතාව එතනින් අවසන් වූයේ නැත. දිගින් දිහටම මහ බැංකු කොල්ලයක් ගැන කියමින් විපක්ෂය එදා යහපාලන ආණ්ඩුවට පහර ගැසීය. ආණ්ඩුවේ සිටි ඇතැම් පුද්ගලයන් ඒ හරහා කොළඹ දේශපාලනය තුළ උඩට එන්න කුරුමානං ඇල්ලීය. අවසානයේ කියවුණේ බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධව වෝහාරික විගණනයක් සිදුකළ යුතු බවත් ඒ හරහා චෝදනාවන්ට ලක්වූවන් අධිකරණයට පමුණුවා දඬුවම් කල යුතු බවත්ය. විපක්ෂයේ එක් ප්‍රබල පොරොන්දුවක් වූයේද එයයි.

දැන් වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත. එදා මහ බැංකු කොල්ලය ගැන කියූ, වැරදිකරුවන්ට සට සට ගා දඬුවම් දෙනවා කියූ විපක්ෂය අද ආණ්ඩුව නියෝජනය කරයි. එහෙත් ඔවුන් බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධ වෝහාරික විගණන වාර්තාව ගැන වැඩි කතා නැත. සාක්ෂි පාදක කරගෙන කඩිනමින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වන්නේත් නැත. තත්ත්වයක් පෙළගැසෙන ආකාරය පෙන්නුම් කරන්නේ වෝහාරික විගණන වාර්තාව මත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග නොගෙන එයත් කාලයේ වැලි තලාවේ වළලන්නට යන බවක්ය. 

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව මහ බැංකු කොල්ලයක් බව සිතා ඇස් අන්ධ කරගත්, ඒ කොල්ලයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව සිතා රැවටුණු, ජනයා නොදත් කතාව සාරාංශගත කරන්නටය. ඇත්තටම මහ බැංකුව පමණක් නොව EPF අරමුදලට පවා සුද්දෙ දුන්නේ කවුද යන්න පෙන්වා දෙන්නටය.

note1

note2වෝහාරික විගණන වාර්තාවේ සාරාංශයක්.

වෝහාරික විගණනය ගැන පැහැදිළි කළොත් ?

සරලව වෝහාරික විගණනයක් යනු නීති කටයුත්තක් සඳහා සෘජුවම යොදාගත හැකි විගණනයකි. එය සාමාන්‍ය විගණන කටයුත්තකින් වෙනස් වන්නේ සාමාන්‍ය විගණනයේ සිදුකරන කටයුතු වලින් ඔබ්බට ගොස් විගණන කටයුත්තට අදාළ සියලු පැතිමාන ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කිරීමක් සිදුවන නිසාය.

සාකච්ඡාවට ලක්ව තිබෙන මේ වෝහාරික විගණනය සිදුකළේ කවුද ?

එම කටයුත්ත සිදුකලේ ඊට අදාළ ජාත්‍යන්තරව පුළුල් අත්දැකීමක් සහ පරිණත භාවයෙන් යුතු විශිෂ්ටතම ආයතන දෙකක් විසින්ය. එම ආයතන දෙක BDO ආයතනය යුරෝපීය ආයතනයක් වන අතර (එහි ඉන්දියානු ශාඛාව විගණනය කළේය) එය ලෝකයේ පස්වැනි විශාලතම විගණන ආයතනය වෙයි. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ගැන වාර්තාව නිකුත් කළ KPMG ආයතනය ලොව විශාලතම විගණන ආයතන 04 න් (BIG 04) එකකි. ඒ අර්ථයෙන් මේවා බාල හෝ තුට්ටු දෙකේ ආයතන කියන්න හැකියාවක් නැත. නිදසුනක් ලෙස  KPMG සමාගම  වසර 33ක් පමණ  පැරණි සමාගමක් වන අතර එහි  අදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 29.75 ක් පමණ වෙයි. එහි  සේවකයන් සංඛාව 219,281ක් වන අතර  රටවල් 154ක් පුරා ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒ අර්ථයෙන් මෙවැනි සමාගම් ස්වාධීව තම කටයුතු සිදුකරන අතර එවැන්නක් තුළ පාර්ශවීය වාර්තාවක් දෙන්නැයි කියා බල කරන්න ලංකාව වැනි රටකට කොහෙත්ම කල නොහැකිය. යමෙකු එම සමාගම් ගැන අභූත චෝදනා නගන්නේ නම් ඔහු හෝ ඇය ජනතාව නොමග යවන්නෙකුය.

මේ වෝහාරික විගණන ක්‍රියාවලිය සකස් වුණේ කොහොමද ?

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳ වෝහාරික විගණනයක් සඳහා මූලික පදනම සැකසෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ නිර්දේශ මතය. එසේම බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමද සිය අවසන් වාර්තාවේ මේ සඳහා නිර්දේශ නිකුත්කර ඇත. 2015 සිදුවූ බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳ පමණක් නොව 2015 ට පෙර සිදුකර ඇති බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධවත් වෝහාරික විගණනයක් සිදුකල යුතු බවත් ඒ නිර්දේශයේ සඳහන් වින.

වෝහාරික විගණනය සිදුකිරීම සඳහා BDO සහ KPMG ආයතන දෙක තෝරාගත්තේ කවුද ?

මෙම වෝහාරික විගණනය සම්බන්ධ නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් මූලිකත්වය ගෙන ඒ සඳහා විධානය නිකුත්කර සිටියේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනය. අනතුරුව රජයේ ටෙන්ඩර් පටිපාටි ප්‍රකාරව දැන්වීමක් ප්‍රසිද්ධ කල අතර ලංසු කැඳවා අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ටෙන්ඩර් කමිටුවක් සහ එයට සහය දැක්වූ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් විසින් රජයේ ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියට අනුව ආයතන තෝරාගැනීම සිදුකළේය.

වෝහාරික විගණනය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මහා බැංකුව විසින්  අදාළ රාජ්‍ය ආයතන වලින් විමසුම් කරනු ලැබුවේද ?

වෝහාරික විගණනයක් සිදුකිරීමට පෙර ඒ සම්බන්ධව අදහස් ලබාගත යුතු ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන දෙක වන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවයි. මහ බැංකුව එම ආයතන වෙතින් විමසා එකඟතාව ලබාගෙන ඇතුවා පමණක් නොව මාධ්‍ය නිවේදනයක් ඔස්සේ එය ප්‍රසිද්ධ කිරීමටද කටයුතු කර තිබේ. මෙහිදී විගණන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ ඊට අවශ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු සපයාදීමද මහ බැංකුව සිදුකර ඇති අතර ඒ අදාළ තොරතුරු ඇත්තේ මහ බැංකුව සතුව වන නිසාය.එබැවින් එය අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තකි.

 RFP 1 : Forensic Audit / Investigation on Issuance of Treasury Bonds during the period 1 January 2020 to 28 February 2015 by Pubilc Debt Department

 නමුත්  2002 – 2004 කාල පරිච්ඡේදයට අදාල තොරතුරු වෝහාරික විගණකවරුන් වෙත මහ බැංකුව ලබා නොදීම නිසා විගණන කටයුතු  2005 – 2015 කාල පරිච්ඡේදයට සිමා කර ඇත.

 වැදගත් නිරීක්ෂණයක් !

2008 වසරට පෙර බැඳුම්කර රාජ්‍ය ආයතන වලට එනම් Captiv Sources (EPF , BOC , PB , NSB ) වලට නිකුත්කර ඇති අතර එහෙත් 2008 න් පසුව රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සිදුකර ඇත. 

 එහිදී මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නැත.  ඒ බව මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබේ.

note3

 විමර්ශනය කරන කාලය පුරාවටම ද්විතික වෙළඳපොලේ අනුපාතියට ඉහලින් අවස්ථා 142 කදී රුපියල් බිලියන 337. 3 බැඳුම්කර ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා දී ඇත. මෙම අවිදිමත් අවස්ථා 142 දෙකෙන් රුපියල් බිලියන 77.63ක් සෘජු ක්‍රමයට ලබා දී ඇත්තේ ද්විතික වෙළඳපොලේ පලදා අනුපාතියට වඩා ඉහළිනි එමගින් රජයට  රුපියල් මිලියන 87. 1 ක අලාභයක් සිදු වී ඇත.

 රුපියල් බිලියන 43.87ක සෘජු බැඳුම්කර 29ක් වෙනුවෙන් යෝජනා කරන ලද හෝ පදනම් පලදා අනුපාතියක් තිබී නොමැත. ඉන් අවස්ථා 9යකදී රුපියල් බිලියන 16.75 ක බැඳුම්කර ක්‍රියාවලිය නිසා රුපියල් මිලියන 889.81 ( = 871.1 + 16.75 ) පාඩුවක් රජයට සිදුවී ඇත.

 සෘජු ක්‍රමය යටතේ අවස්ථා 195 කදී රුපියල් බිලියන 249.92 ක ලබා දුන් බැඳුම්කර වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම දින පහකට වඩා ප්‍රමාද කර ඇත. (සම්මතය දින 5කට අඩු විය යුතුය ).

 සෘජු ක්‍රමය යටතේ රුපියල් 13.11 බැඳුම්කර ලබා දී තිබුනේ ද්වීතික වෙළඳපොලේ පලදා අනුපාතියට වඩා අඩුවෙන් නමුත් මුදල් ගෙවන අවස්ථාවෙදී ද්වතික වෙළඳපොලේ පලදා අනුපාතියට වඩා වැඩි අනුපාතයක් යොදාගෙන තිබිණි. සෘජු ක්‍රමය යටතේ අවස්ථා 16 කදී රුපියල් බිලියන 8.47ක් වන බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇත්තේ ද්විතික වෙළඳපොල පලදා අනුපාතයට ඉහලින්. ඉන් රුපියල් මිලියන 53.37 ක පාඩුවක් සිදුවී තිබිණ.

  ISIN නිවැරදිව යොදා නොගැනීම නිසා රුපියල් බිලියන 63.49ක සෘජු නිකුතු 80 සඳහා යොදාගෙන තිබුනේ ද්විතික වෙළඳපොල පලදා අනුපාතයක වැඩ වැඩි අනුපාතයක්. එමගින් රජයට සිදු වූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 835.49කි.

 වෙන්දේසි 35කදී ගෙවන ලද පොලී අනුපාතය ද්විතික වෙළඳපොලේ පලදා අනුපාතයට වඩා වැඩි වීමෙන් රජයට මිලියන 151.07 ක පාඩුවක් සිදු වී ඇත. සෘජු බැඳුම්කර ප්‍රධාන 1073 කට අදාළ ගනුදෙනු 4670 ක් 2002-2015 අතර සිදුව් ඇත.

  ISIN 581 සහිත වෙන්දේසි 306ක් සිදු කර ඇත. සෘජු ක්‍රමය යටතේ ලබා දුන් බැඳුම්කර වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 5920.08 විය. වෙන්දේසිවලින් ලබාදුන් බැඳුම්කර වල වටිනාකම රුපියල් බිලයන 697.12 කි. එනම් මෙම ක්‍රම දෙකෙන් 2002 – 2015 අතර තුලදී රුපියල් බිලියන 6617.98ක් බැඳුම්කර ලබා දී ඇත.

 කබ්රාල්ගේ හිත ගියේම සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා !

 බැඳුම්කර නිකුතු සිදුකරන ප්‍රධාන ක්‍රම 2කි. එක් ක්‍රමයක් වෙන්දේසි ක්‍රමයයි. අනෙක් ක්‍රමය සෘජු ක්‍රමයයි. වෙන්දේසි ක්‍රමයේදී ප්‍රාථමික ගැනුම්කරුවන් කිහිපදෙනෙකු ලංසු තබන අතර වඩාත් වාසි සහගත පාර්ශවයට බැඳුම්කර විකිණීමේ අවස්ථාව මහ බැංකුවට එහිදී හිමිවෙයි. නමුත් සෘජු ක්‍රමය තුළ එවැනි ලංසු තැබීමක් සිදුනොවන අතර එක් ප්‍රාථමික ගැනුම්කරුවෙකුට බැඳුම්කර ලබාදීම සිදුවේ. 2015 දී අනුගමනය කළේ ඉහත වෙන්දේසි ක්‍රමය වන අතර එහිදී වංචාවක් හෝ රජයට පාඩු වන ආකාරයේ ගනුදෙනුවක් සිදුවීමට ඇති ඉඩ අඩුය. වංචාවක්, අතයට ගනුදෙනුවක් වෙනුවෙන් වැඩි ඉඩක් ඇත්තේ සෘජු ක්‍රමය තුළය.

 මෙහිදී වෝහාරික විගණනයේදී හෙළිවී ඇත්තේ මෙම කාලය මුළුල්ලේ සමස්ථ බැඳුම්කර වලින් 90% කට වඩා ලබා දී ඇත්තේ සෘජු ක්‍රමයට බවය. 

බැඳුම්කර වලින් රුපියල් බිලියන 5069.23ක් ( 90.15% ) රාජ්‍ය ආයතන වලට ලබා දී ඇත. පුද්ගලික ආයතන ප්‍රථමික ගැනුම්ක ආයතන 12කට රුපියල් බිලියන 553.67ක් ( 9.85 % ) ලබා දී ඇත. එසේ වුවත් 2014 දී සෘජු ක්‍රමය යටතේ පුද්ගලික ආයතනවලට දී ඇති බැඳුම්කර ප්‍රමාණය 27% ඉක්මවා ඇත. එමෙන්ම මෙම කාලය පුරාවට ලබාදුන් බැඳුම්කර වලින් 3% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කොමර්ෂල් බැංකුවට ලබා දී ඇත. 38.23%ක ප්‍රමාණයක් EPF එකට ලබා දී ඇත.

👉 බොහේ අවිදිමත් බැඳුම්කර ගනුදෙනු රැසක් විමර්ශනයේදී අනාවරණය වී ඇත

👉 පලදා අනුපාතියට වඩා වැඩිපුර පොලි අනුපාතයකට බැඳුම්කර බහුලව 2013- 2014 කාලයේ මහබැංකුව නිකුත් කර ඇත.

👉 2005- 2015 අතර කාලයේ බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමෙන් රජයට සිදුවූ පාඩුව  රුපියල් බිලියන 10.47කි . ඉන් 61. 28% එනම් රුපියල් බිලියන 6.4ක පාඩුවක් සිදුවී ඇත්තේ අර්ථ සාධක අරමුදලටය.

විගණන කටයුත්තට කබ්රාල් සහය දීලත් නෑ !

  (REP3 : Investment by EPF)  - KPMG ආයතනය  විසින් මෙම විශ්ලේෂණය කර ඇත්තේ 1998 – 2017 කාලපරිච්ඡේදය පිළිබඳවයි. ඔවුන් 2019 මැයි මස 7 වන දින කටයුතු අරඹා   2019 නොවැම්බර් මස 7 වන දින අවසන් වාර්තාව ලබා දෙන ලදී.

 මෙම විශ්ලේෂණය කර ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 10 වැඩි ගනුදෙනු පිළිබඳවය. අධිපති කබ්රාල් භාවිතාකළ කොම්පියුටරය පරීක්ෂා කිරීමට වෝහාරික විගණන කණ්ඩායමට ලබා දි නොමැත. එමෙන්ම පුද්ගලිත සාකච්ඡාවක් සඳහා වෙලාවක් ඉල්ලුවත් ඒ සඳහා අවකාශයක් ලබාදී නොමැත.

EPF සතුව පවත්වන්නා අරමුදල් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ට්‍රිලියන 2.29 ( 2018 දී ) වේ. මාසිකව මෙම අරමුදලට  රුපියල් බිලියන 12ක් එකතු වේ . එමෙන්ම මිලියන 18.2 ක සේවක සංඛාවක් මෙම අරමුදලට දායකත්වය ලබා දේ. සේවා යෝජකයින් සංඛ්‍යා 86, 200 පමණ වේ. ආයෝජනය කර ඇති මුදල් වලින් 92% බැඳුම්කර වල ආයෝජනය කර ඇත. ඉතිරිය කොටස් වෙළඳපොල තුල හා වෙනස් ආයතන තුල ආයෝජනය කර ඇත.

 මෙම ආයෝජන ක්‍රියාවලියේදී රීති කඩකළ අවස්ථා බොහොමයක් ඇත. බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වල EPF  අරමුලද් ආයෝජනය  නොකළයුතු යැයි තිබු රීති උල්ලංඝනය කර බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල ආයෝජනය කර ඇත. යෝජනා කමිටුවේ අනුමැතියකින් තොරව අධිපති කබ්රාල් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල මෙම අරමුදල් ආයෝජනය කර ඇත

 බැංකු පහක අර්ථසාධකයේ  අරමුදල් ආයෝජනය කර ඇත්තේ  මහ බැංකු අධිපති  කබ්රාල් ගේ උපදෙස් පරිදිය.

 එසේම  EPF විසින් පුද්ගලික ආයතන රැසක ආයෝජනය කර ඇති අතර එයින්  සමාගම් 19ක් මෙම විගණනයේදී ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කර ඇත. එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ එසේ ආයෝජනය කරන කොටස් විකිණීමේදී EPF අරමුලදට හානි වී ඇති බවය.  කොටස් මිල පහල යාම නිසාද EPF අරමුදලට නිරතුරුව හානි සිදුවී ඇත.

ඒ අනුව වන නිරීක්ෂණ කිහිපයක් වෝහාරික විගණන වාර්තාවේ ඇතුළත්ව ඇත.

👉 EPF අරමුදල විසින් රුපියල් බිලියන 150.8 සමාගම් 84ක ආයෝජනය කර ඇත. රුපියල් මිලියන 10කට වඩා වැඩි ආයෝජනයක් වශයෙන් රුපියල් බිලියන 131.2 ක ආයෝජන මෙම සමාගම් වල සිදු කර ඇත. ( විශ්ලේෂණයට ගෙන ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 10කට වඩා ආයෝජන සිදුකල සමාගම් පමණි, ඊට අඩුවෙන් ආයෝජනය කල සමාගම් මෙම විශ්ලේෂණයේ නොමැත. ) විශ්ලේෂණය කල සමාගම් 19යෙන් 17කම යෝජනා පාඩු සිදු වී ඇත. පාඩු ලබන සමාගම් 17ක ගනුදෙනු 1561ක් හරහා රුපියල් බිලියන 52.9ක් ආයෝජනය කර ඇත.

👉 Brown Company , Ceylon Grain Elevators , Galadari Hotel , Lagufs gas , Primal Glass , Colombo Dockyard , Bukit Darah , Carsoncumberbatch ,Ceylon Hotel Co-Operations , The Finance , Heylyes , Raigam, saltem , Macwoods , Dialog ආදී සමාගම් රැසක EPF අරමුදල් ආයෝජනය කර ඇත.

👉 ලැයිස්තු ගත නොකරන ලස සමාගම් 17ක රුපියල් මිලියන 11,042.63 ක ආයෝජනයක් 1998 න් පසුව සිදු කර ඇත. මෙම ආයෝජනයන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 388.79ක ප්‍රාග්ධන පාඩුවක් සිදුවී ඇත.

👉 ජනාධිපති කොමිසම විසින් නම් කල සමාගම් 19ක රුපියල් මිලියන 10ට වැඩි ගනුදෙනු 1705 කට අදාල ආයෝජනවලින් සමස්ත වශයෙන් රුපියල් මිලියන 9469.66 ක පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයි KPMG විසින් සඳහන් කර ඇත.

👉 අර්ථසාදන අරමුදල් යොදාගෙන අධිපති කබ්රාල් ගේ උපදෙස් පරිදි කොමර්ෂල් බැංකුවේ කොටස් 11.25% ලබාගෙන ඇත.

👉 EPF අරමුදල් බහුල වශයෙන් කෙටස් වෙළඳපොල තුළ  ආයෝජනය කර ඇත්තේ 2010 යෙන් පසුවය.

👉 2006-2017 කාලය තුළ සමාගම් 84ක් තුල ( රුපියල් 10ට වැඩි ) ගනුදෙනු 4866 සිදු කර ඇත.

👉 අදාල සමාගමේ ප්‍රාග්ධනයෙන්, 5% නොවැඩි වන ලෙස ආයෝජනය කල යුතු යැයි EPF රීතිවල 2001 දී සඳහන් කර ඇත. මෙම සීමාව 2011 දී 10% දක්වා වැඩි කර ඇත. මෙම 10% ද සිමාව ඉක්මවා සමහර අවස්ථා වලදී 30% කටත් වඩා වැඩියෙන් EPF අරමුදල් සමාගම් රැසක ආයෝජනය කර ඇත. මෙමගින් EPF අරමුදලට විශාල හානියක් සිදු කර ඇත.

👉 සමාගම් 15ක අවස්ථා 909 කදී සිදු කරන ලද ආයෝජනය නිසා ඇති වූ සමස්ත පාඩුව රුපියල් මිලියන 9198.5කි. එම ආයෝජනයන්ගේ ලාභාංශ ලෙස රුපියල් මිලියන 455.5 ලැබී තිබිණි.

👉 EPF දෙපාර්තුමේන්තු නිලධාරීන් පුද්ගලික වාසි පදනම් කරගෙන යෝජනා ගනුදෙනුවල මැදිහත්කරුවන් ලෙස කටයුතු කර තිබිණ. එවැනි ලබාදියාවන් අතර ගැටුම් තිබුන බැවු මහබැංකුවේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක් වී නොතිබිණ. එමගින් එම EPF දෙපාර්තුමේන්තු නිලධාරීන් අයුතු වාසි ගෙන ඇත.
 
👉 පාඩු ලබල තත්වය නොසලක් හරිමින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ EPF අරමුදල් පාඩු ලබන සමාගම් රැසක ආයෝජනය කර තිබිණි.
 
👉 කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස් මිලදී ගැනීමේදී , අධික මිල ගණන් වලට කොටස් මිලදී ගෙන තිබිණි. මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරු ඉතා කෙටි කාලයකදී එම කොටස්වල මිල පහල ගොස් තිබිණි. මිල පහල ගොස් ඇති අවස්ථා වලදී එම කොටස් යලි විකුඛා EPF අරමුදලට විශාල පාඩුවක් කර තිබිණි.
 දැන් කතාව පැහැදිළිය. අප මේ අනාවරණය කර ඇත්තේ වෝහාරික විගණන වාර්තාවේ ඉතාම කුඩා සාරාංශයක් පමණි. මෙහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති සමයේ මහ බැංකු අධිපති වූ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගේ ගනුදෙනු අරා නැගුනු  ගසද පෙන්වා නොදුන්නොත් එය අඩුපාඩුවක් විය හැකිය. 

 කබ්රාල්ගේ සංග්‍රහය !

note4

හරීන් වැල්ලේ : දූෂිත හොකී පරිපාලනය නිසා - 21 න් පහළ හොකී කණ්ඩායම දරුණු පරාජයක !

 හරීන් හොකී ගැනත් බලමුද ?
 
තිලංග සුමතිපාල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අරක්ගෙන ඇති මාෆියාව කොතරම්ද ඊට නොදෙවෙනි මාෆියාවක් හොකී ක්‍රීඩාව ආශ්‍රිතව පතුරවාගෙන සිටින්නේ සුමිත් එදිරිසිංහය. තිලංගගේ ක්‍රිකට් මාෆියාව හමුවේ හැදුනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නොව තිලංග සහ ඔහුගේ ගජමිතුරු කල්ලියය. සුමිත්ගේ හොකී ගැන කතාවත් එහෙමය. මේ ලියන්න යන්නේ එහි නවතම ප්‍රතිඵල ගැනය.
 
21 න් පහළ ආසියානු තරගාවලිය මේ දිනවල සිංගප්පූරුවේ පැවැත්වෙයි. ඊට සහභාගී වූ ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට තරග  3කට මුහුණදී ඇත. එම තරග තුන ලංකාව දරුණු ආකාරයට පරාජය වූවා පමණක් නොව අවම වශයෙන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම වෙත තරගයක් දීමට හෝ සමත්වූයේ නැත.
ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම අන්ත ලෙස පරදී !
 
ඒ අනූව තරග 3 අවසානයේදී ලංකා කණ්ඩායමේ වාර්තාව සටහන් වූයේ ,
 
චීන තායිපේ කණ්ඩායම හමුවේ ගෝල 6:0 ක් ලෙස, බංග්ලාදේශය හමුවේ ගෝල 2:0ක් ලෙස , සිංගප්පූරු කණ්ඩායම හමුවේ ගෝල 10:0 ක් ලෙස අන්ත නින්දිත  පරාජයක් ලැබූ ලෙසින්ය.
 
අවම වශයෙන් නවකයින් රැසක් සිටි බංග්ලාදේශය කණ්ඩායම සමග තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගැනීමට හෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකිවූයේ නැත.
 
නින්දිත පරාජයේ වගකීම ගන්නේ කවුද ?
 
තරගාවලියකට සහභාගී වී පරාජය ලැබීම යන්න සාමාන්‍ය දෙයකි. එහි වාදයක් නැත. නමුත් අවාසනාව වන්නේ ජාතික හොකී කණ්ඩායමේ අභිමුව සිටින මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලනය අරක්ගෙන සිටින බහිරව මාෆියාවේ අත්තනෝමතික සහ දූෂිත පරිපාලන තීන්දු තීරණ හේතුවෙන් මේ ආකාරයට නින්දාවට පත්ව අන්ත පරාජිතයන් වීමය.
 
සුමිත්ගේ දූෂිත පරිපාලනය !
 
හොකී ක්‍රීඩාව වනසමින් සිටින සුමිත් එදිරිසිංහ ඇතුළු මාෆියාව ගැන අප කොතෙකුත් ලියා ඇත. අප පමණක් නොව තවත් මාධ්‍ය වාර්තා රැසක් මේ සම්බන්ධව පළවී තිබේ. එහෙත් ඒ සියල්ල වගකිවයුතු බලධාරීන්ට නම් බීරි අලින්ට වීණා වැයීමක් බවට පත්ව ඇති බව  යළිත් තහවුරු කරන්නේ 21න් පහළ ආසියානු කුසලාන හොකී තරගාවලියේ ලද නින්දිත පරාජයයි.
 
21න් පහළ ආසියානු කුසලාන හොකී තරගාවලියට පමණක් සීමාකර මේ යළිත් පෙන්වා දීමට අප කටයුතු කරන්නේ දැන්වත් ඒ බිහිරි බව සහ හොර නිදි කඩාගෙන හොකී ක්‍රීඩාව රැකගැනීමට බලධාරීන් මැදිහත්වේ යන විශ්වාසය මතය. අවම වශයෙන් සුමතිපාල වාරණය කර ක්‍රිකට් රකින්න මැදිහත්වීමක් පෙන්වන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු හොකී ක්‍රීඩාව රැකගැනීමටත් මැදිහත්වේය යන විශ්වාසයෙනි.
 
අත උස්සා තෝරාගත් පුහුණුකරු !
 
21න් පහළ ආසියානු කුසලාන හොකී තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම තේරීම පමණක් නොව පුහුණුකරු තේරීමේ පවා සිදුවූ නිර්ලැජ්ජිත සහ දූෂිත බව අප පෙන්වා දුන්නේය. 
 
සැබැවින්ම පුහුණුකරු තේරීම සිදුවූයේ විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සිදුකර හෝ හැකියාව , අත්දැකීම් , දක්ශතා සැලකිල්ලට ගෙන නොව දූෂිත හොකී නිලවරණය තුළ සුමිත්ගේ මාෆියාවට ජන්දය ලබාදීම සැලකිල්ලට අරගෙනය. හොකී ක්‍රීඩාවේ තියා කිසිදු ක්‍රීඩාවක නොමැති ආකාරයට අත් උස්සා ජන්දයක් ලබාදී පුහුණුකරු නම් කලේ මේ නින්දිත පරාජයට පත්වූ 21න් පහළ හොකී තරගාවලියේ කණ්ඩායම් පුහුණුකරු තේරීම සඳහාය.
ජන්දය දුන්නට දුන්න පුහුණුකාර තනතුර !
 
එහිදී සුමිත්ගේ මාෆියාවට හොකී නිලවරණයේ දී සහය ලබාදුන් නිසා වෙන්නප්පුව හොකී සංගමය නියෝජනය කල තැනැත්තා වෙත අදාල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු තනතුර දෙනු ලැබිණ.
 
එම පුද්ගලයා මේ තනතුර සඳහා නොසුදුසු වන බවට හේතු ඕනතරම් ඇති අතර තරගාවලියේ ප්‍රතිඵල හරහා ඒ බව ඔප්පුවී ඇත. 
 
සහය පුහුණුකරුවෙක් නෑ !
 
 අවාසනාව වන්නේ ඊට වඩා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් මෙරට සිටියත් දූෂිත පරිපාලනය ඒ නොතකා කටයුතු කිරීමය. අවම වශයෙන් මෙවැනි දුර්වල පුහුණුකරු සමග සහයක පුහුණුකරුවකු සහභාගී කරගත්තා නම් ඔහුගේ හැකියාව තුළින් හෝ සහනයක් ලබන්නට තිබුණි. එහෙත් එවැන්නෙක් සහභාගී නොකළ අතර හොකී ජාතික පුහුණුකරුගේ හෝ සහයක් නිසි ලෙස ලබාගෙන තිබුණේ නැත.
 
අවසානයේදී කණ්ඩායම ලැබූ නින්දිත පරාජය සම්බන්ධව පුහුණුකරු කියා ඇත්තේ තම කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් නොතිබීම පරාජයට හේතුව වූ බවය.
 
කණ්ඩායම තේරුවෙත් දූෂිතව : සභාපතිගේ හඬපටය සාක්ෂි දරයි !
 
එය කිසිසේත් නිදහසට කරුණක් නොවන්නේ මෙම කණ්ඩායම තෝරාගනු ලැබූ ආකාරය පවා අන්ත දූෂිත වූ නිසාය. ඊට නියම සාක්ෂි අප සතුව ඇති අතර ඒ ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලනයේ සභාපති සහ පියෙකු අතර සිදුවූ දුරකථන සංවාදයක පටිගත කළ හඬ පටයකි. ඒ අසන ඕන අයෙකුට කණ්ඩායම තෝරාගෙන ඇති ආකාරයේ අති දූෂිත බව පැහැදිලි වනු ඇත.
 
ඒ නිසාම දක්ශ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මෙරට විස්සෝප වෙමින් සිටියදී  දූෂිත ලෙස තෝරාගෙන යැවූ කණ්ඩායමට සිදුවූයේ නිසි පුහුණුකරුවන් පවා නොමැතිව නිසි තරග සැලැස්මක් නොමැතිව පිටිය පුරා ඔහේ දුවමින් සිටීමටය.
 
ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ගත්තේ කොහොමද ?
 
එපමණක් නොව මේ කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය පවා නිසිලෙස නොගෙන ඇති බවත් ඒ වෙනුවට තාක්ෂණික කමිටුවේ අනුමැතිය මත ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ආවරණය කර ඇති බවත් වාර්තා වෙයි. එහිද දූෂණයක් වෙයි.
 
ඒ සම්බන්ධව මේ වන විට දෙමාපියන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට මෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ද දැනුවත් කර පැමිණිලි කිරීමේ සූදානමක් ගැනත් වාර්තා වෙයි.
 
දත් ගලවා ගන්නා මුරාඩ් !
 
එපමණක් නොව කණ්ඩායම සඳහා අවශ්‍ය ගුවන් ටිකට් පත් කොළඹ හොකී සංගමයේ හිටපු සභාපති මුරාඩ් විසින් ලබාදී ඇති අතර අනෙක් සියළු වියහියදම් ඔවුනොවුන් සපයා ගැනීමට සිදුව තිබිණ. කාලයක් සුමිත්ගේ හොකී මාෆියාවට එරෙහිව අභියෝග කළ මුරාඩ් අද සුමිත්ට හීලෑ වී සිය පාක්ෂික භාවය ඔප්පු කරන්න එසේ ගුවන් ටිකට් වෙනුවෙන් වියදම් කළ බව අද හොකී ක්ශේත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ රහසකි.
 
මුරාඩ්ලා අද සුමිත්ට වන්දනා කරන්න තරම් සුමිත් පෑ ප්‍රාතිහාර්ය අප හොඳටම දන්නා නිසා මුරාඩ් දැන් හෙට හොකී නියමෙට තියෙයි නේද ? අපරාදෙ පසුගිය කාලයේ නාස්ති කළ කාලය වැන්නකට වැඩි යමක් අප ඔහුට කියන්නේ නැත. මුරාඩ් ලා සටන් පාවාදෙන තැනට තල්ලුකර , අසරණ කර මාෆියාව හමුවේ දන ගැස්සුවේ මෙරට ක්‍රීඩා බලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය විසින්ය. දැන් එය හදන්නට හැක්කේද සුමිත්ගේ මාෆියාව දැක නොදැක්කා සේ ඉන්න ක්‍රීඩා බලධාරීන්ටය.
 
කෙසේ හෝ වේවා සුමිත් සිංගප්පූරු යාම සහ සුමිත්ගේ මාෆියාව තෝරාගත් සීමිත පිරිසක් ද ඒ සමග සිංගප්පූරු  යාමට වඩා දෙයක් ඒ අනූව 21න් පහළ ආසියානු කුසලාන හොකී තරගාවලිය තුළ සිදුව නැත.
 
 

සද්ධාතිස්ස - රතන - චන්න : අති විශේෂ අපරාධ විමර්ශන : ඩොක්ටර් සාෆි (1)

දැන් අපේ රටේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වසා දමන්නට පුළුවන. ඒ එම රාජකාරිය කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමි, රාවණ බලය සංවිධානයේ ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස, වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන වැන්නවුන් ඉදිරිපත්ව සිටින නිසාය.

ඊට ආසන්න හේතුව වන්නේ වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනය සැක සහිත බව හරි අපූරුවට මේ අය ඔප්පු කරන්නට ගෙන ඇති නිසාය.

සද්ධාතිස්ස - රතන - චන්න : අති විශේෂ අපරාධ විමර්ශන !

පසුගිය දිනක කුරුණෑගල මහ රෝහලට ගිය රාවණ බලය සංවිධානයේ ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස කියා සිටියේ සාෆි සම්බන්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනය පිළිගත නොහැකි බවත් සාෆි වෛද්‍යවරයා සිසේරියන් සැත්කම් 8000කට වඩා කර ඇති බව තමන් රෝහලට පැමිණ කල සොයා බැලීමේදී අනාවරණය කරගත් බවය.

ඒ අනුවම යමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමි පසුගිය 03 වනදා සඳහන් කර සිටියේ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සාෆි වෛද්‍යවරයා පිළිබඳ ලැබුණු පැමිණිලි පිළිබඳ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ප‍්‍රකාශ ලබා ගැනීමේ දී ඔවුන් බිය ගන්වා තොරතුරු ලබාදීම වළක්වා ඇතැයි සිද්ධිය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ දී හෙළි වූ බවය.

මේ පාර්ශවය නියෝජනය කරන අනෙක් තැනැත්තා වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන ය. ඔහුද ඊයේ (03) මාධ්‍ය හමුවේ අපූරු කතාවක් කීවේය. ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන දැනුමක් නැති අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ සාවද්‍ය කරුණු පිළිගන්නේ ද, වෛද්‍යවරුන් මුලික වී සිදුකළ මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල පිළිගන්නේ ද යන්න ජනතාවට බාර බව" ය.

එක වල්ලේ පොල් : මේ රවටන්නේ කාවද ?

මේ තුනම දැන් එක වල්ලේ පොල් බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත. නමුත් ඔවුන් කරන ප්‍රකාශය අනුව ජනතාව පිළිගත යුතුව ඇත්තේ සහ අධිකරණය පවා පිළිගත යුතුව ඇත්තේ ඔවුන්ගේම වූ විමර්ශනය බවය.

වකුගඩු රෝගය ගැන තමන්ට තොරතුරු දුන්නේ නාථ දෙවියන් බව කියා රටම අන්දන්න ආව ජයසුමන වැන්නකු වෙතින් මීට වඩා වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වීමටද නොහැකිය. ඒ සමඟ මේ පදම සරි කරන අනෙක් ගනින්වහන්සේලාගේ කතාද එහෙමය. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය කටයුතු දන්නා කිසිවෙක් මේ නරුම ප්‍රකාශය පිළිගන්නේ නැත. නමුත් වෛද්‍ය සාෆි මුස්ලිම් ය. අනෙක් අතට ප්‍රසවය, පැලෝපීය නාළ , කාන්තා සිරුර, මිනිස් සිරුර, ප්‍රජනනය වැනි කරුණු සම්බන්ධව සමාජයේ ඇති දැනුම අල්පය. රතන මෙන්ම චන්න යුගලය ජනතාව අන්දන්නේ මෙන්න මේ කියන සාධක උපයෝගී කරගෙනය. නැතිනම් ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවක් හරහා අපේ බුද්ධිමය විමසුම අගුලු දමන්නය.

අපේ මේ සූදානම අන්න ඒ තක්කඩි වැඩේ අනාවරණය කරන්නටය.

විමල්ගේ ගෝලයා අධිකරණයට දුන්න වාර්තාව !

ඒ වෙනුවෙන් වන පළමු ප්‍රවේශය අප ගන්නේ කුරුණෑගල රෝහල් අධ්‍යක්ෂ අබේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සරත් වීරබණ්ඩාර ගෙනි. මෙහිදී ඔහු විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ දේශපාලන කටයුතු වල සමීපතමයෙක්, තම නිල තනතුර ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නෙක් යන්න සළකන්නේ නැත. එසේම ඔහු රජයේ නිලධාරියකු ලෙස සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම හෝ වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම අමුඅමුවේ කෙළෙසු අයෙකු බවත් සළකන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට අප අවධානය යොමු කරන්නේ ඔහු විසින් කුරුණෑගල අධිකරණයට යොමුකළ සාෆි වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධ වාර්තාවය. නැතිනම් චන්න කරේ තියාගෙන අපි කාටත් පිළිගන්න කියන වාර්තාවය.

සාෆි කළ සැත්කම් : දිවයින 4000 යි - සද්ධාතිස්ස 8000 යි - අධිකරණ වාර්තාවේ 3479 යි !

ඊට අනුව වෛද්‍ය සාෆි කුරුණෑගල රෝහලේ සිසේරියන් සැත්කම් 4372ක් සිදුකර ඇත. ඒ සිංහල - 3479, මුස්ලීම් 860, දමිළ 33ක් වශයෙනි. මේ සම්බන්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි ප්‍රමාණය 850 කි. එසේම විමර්ශන වාර්තාව සැකසීම සඳහා වෛද්‍ය නිලධාරීන් 11, හෙද සොයුරියන් 1, හෙද /හෙදි නිලධාරීන් 32, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන් 03ක් වෙතින් තොරතුරු විමසා ඇත.

නමුත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධව සිදුකල විමර්ශනය ඊට වඩා පුළුල්ය. එසේම විධිමත්ය. විශ්වසනීයත්වය වැඩිය. ඒ නිසාම එය චන්න, වීරබණ්ඩාර පමණක් නොව කුරුණෑගල පොලිස් ලොක්කාගේද රෙදි ගැළවෙන සුළුය. මේ සූදානම මැයි 23 දිවයින අනාවරණයේ සිට සංසන්දනාත්මකව ඒ බව අනාවරණය කරන්නටය.

හේමන්ත රන්දුණුගේ ෆේක් බුක් නිව්ස් - චන්නගේ ඇරියස් !

දිවයින පුවත්පතේ බත්බැල ලියන අප්පුවකු වූ හේමන්ත රන්දුනු ගේ පුවතේ සිරස්තලය වුයේ "සිසේරියන් සැත්කම් වලින් පසු තවුහිත් ජමාත් දොස්තර සිංහල මව්වරු 4000ක් වඳ කරලා, සාක්ෂි සහිතව හෙළිවේ, දොස්තර අල්ලන්න පුළුල් පරීක්ෂණ" යන්නය. නමුත් එවැනි කිසිම විමර්ශනයක් හෝ පැමිණිල්ලක් නැති බව එදිනම පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය. එසේම එදා හේමන්ත රන්දුනු ඒ කියන වෛද්‍යවරයා කවුද යන්න අනාවරණය නොකළ නමුත් චන්න ජයසුමන සිය මුහුණු පොත හරහා ඒ කිව්වේ සාෆි ගැන බව පැවසීය. (චන්න ජයසුමන ට මේ සාෆි ගැන ඇරියස් ඇත්තේ වෛද්‍යවරියක වන සාෆිගේ බිරිඳ චන්න ජයසුමන ගේ නාථ දෙවි සාක්ෂි ඇතුලත් වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ වාර්තා විද්‍යාත්මක නැති බව පැවසීමය.)

එහිදී රන්දුනු 4000ක් වැනි ගණනක් යොදන්නේ ඉවෙන් නොවන අතර මේ සාෆි වෛද්‍යවරයාගේ සිසේරියන් සැත්කම් ප්‍රමාණය ඇත්තේ කුරුණෑගල රෝහල සතුවය. එසේ නම් ඒ විස්තර එළියට දුන්නේ කුරුණෑගල රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වීරබණ්ඩාර බව පැහැදිළිය.

නමුත් පුවතේ සඳහන් ආකාරයට වෛද්‍ය සාෆි සිංහල මව්වරුන් 4000කට අධික ප්‍රමාණයකට සිසේරියන් සැත්කම් සිදුකර නැත. ඔහු සිංහල මව්වරුන් වෙත සිදුකර ඇති සිසේරියන් සැත්කම් ප්‍රමාණය 3479ක් පමණය. ඊට වීරබණ්ඩාර විසින් අධිකරණයට යොමුකළ වාර්තාවද සාක්ෂි දරයි.

පැමිණිල්ලක් නැතුවම ඇරෙස්ට් !

මේ අතර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකල විමර්ශනයට අනුව මව්වරුන් කලබල වී පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්නට හේතුවී ඇත්තේ දිවයින පුවත වන අතර ඊට පෙර වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධව එවැනි කිසිඳු පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබී නැත. ඒ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් දෙමින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - කුරුණෑගල දිශාව වසන්ත කිත්සිරි ජයලත් ද තහවුරු කර තිබේ.

එසේම සිය ප්‍රකාශයේදී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් ඉහත පුවත සැකසීම වෙනුවෙන් තමන් තොරතුරු නොදුන් බවත්, තමන්ගෙන් ඒ පිළිබඳ කල විමසීමේදී වඳ සැත්කම් පිළිබඳ කටකතාවක් ඇති නමුත් පැමිණිලක් නොමැති බව සහ මැයි 24 වනදායින් පසුව හේමන්ත රන්දුනු සමඟ සිදුකල දුරකථන සංවාද පටිගත කර තිබෙන බවද පවසා ඇත.

CID විමර්ශන !

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම සිදුවීමට අදාළ විමර්ශනයේදී කුරුණෑගල පොලිස්ථානයේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත පුෂ්පලාල් වෙතින් ප්‍රකාශයක් ලබාගෙන තිබේ.

එහිදී අනාවරණය වී ඇති කරුණු අනුව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් ලිපි දෙකක් හරහා සාෆි වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධව දැනුම්දීම් සිදුකර ඇත.

සාෆි අත්අඩංගුවට ගත්ත චෝදනා මෙන්න !

ඒ 1. සාෆි තවුහිද් ජමාත් සමඟ සම්බන්ධ බව, 2. ඔහුගේ දේපල ඉපයීම් සැකසහිත බව දක්වමිනි.
අනතුරුව 2019.05.24 දින සාෆි අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඒ පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. එම අත්අඩංගුවට ගැනීමට අදාළව චෝදනා තුනක් වෛද්‍ය සාෆි වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ, 1. ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක මුදල් ලබාගෙන එම කණ්ඩායමේ අරමුණ ඉටු කිරීම සහ එම මුදල් වලින් දේපළ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයකු යන්න සම්බන්ධව විමර්ශනය කිරීම, 2. ප්‍රදේශයේ ඇතිවී තිබෙන උණුසුම්කාරී තත්ත්වය මත මෙම පුද්ගලයා (වෛද්‍ය සාෆි ) සහ අනිකුත් පාර්ශව අතර ගැටුම් වළක්වා ගැනීම, 3. මෙම පුද්ගලයා පළාගොස් සැඟවී සිටීමට ඉඩ ඇති බවට ලද තොරතුරු මත වරද කියාදී අත්අඩංගුවට ගැනීම.

ඒ අනුව වෛද්‍ය සාෆි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවන්නේ වඳ සැත්කම් සම්බන්ධව පැමිණිලි නිසා නොව ඉහත චෝදනා පදනම් කරගෙනය.

පොලිස් ලොක්කන්ගේ සාක්ෂි !

මේ සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කුරුණෑගල වැඩ බලන මුලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක කපිල සේනාරත්න අධිකාරි, කුරුණෑගල පොලිස්ථානයේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත පුෂ්පලාල්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - කුරුණෑගල දිශාව වසන්ත කිත්සිරි ජයලත්, කුරුණෑගල කොට්ඨාශ භාර පොලිස් අධිකාරි මහින්ද දිසානායක යන නිලධාරීන් වෙතින් ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇත.

එසේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ දේශපාලන සගයා වන කුරුණෑගල රෝහල් අධ්‍යක්ෂ සරත් වීරබණ්ඩාර වෙතින්ද ප්‍රකාශයක් ලබාගෙන ඇති අතර එහිදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධව හෙදියන් දෙදෙනෙකු පමණක් පැමිණිලි සිදුකර ඇති බවය. නමුත් ඒ පැමිණිලිද වඳ සැත්කම් ගැන නොවේය.

වැඩිම පැමිණිලි දිවයින පුවතට බයවෙලා !

අනතුරුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධව පැමිණිලි කැඳවා ඇති අතර එහිදී පැමිණිලි 615 ක් ලැබී ඇත. එයින් පැමිණිලි 468ක් ලැබී ඇත්තේ දිවයින පුවත දැකීමෙන් බියට පත්වය. එනම් ඔවුන් දරුවන් අපේක්ෂාවෙන් සිට ඒ අහිමිවීම නිසා නොව පුවත දැකීමෙන් බියට පත්ව තමන්ට දරුවකු ඉදිරියේදී හදාගන්නට නොහැකිවේද යන සැකය මත සිදුකල පැමිණිලිය.

SHG පරීක්ෂණයට මව්වරුන් 147 යි : ගොඩක්ම බෑ කියයි !

ඒ අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට ලබාදී ඇති වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ඉතිරි පැමිණිලි 147 ට අදාළ වෛද්‍ය මණ්ඩලයක නිර්දේශ අනුව ඔවුන් SHG පරීක්ෂණයකට යොමුකිරීමට අවශ්‍ය බවය. කෙසේ වුවත් මේ පැමිණිලි සියල්ල සටහන් කර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත. නමුත් ඇතැම් පැමිණිලි සිදුකළ පාර්ශව පරීක්ෂණ සදහා ඉදිරිපත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් දැනගන්නට තිබේ.

සාෆි ගැන සියළු චෝදනා විමර්ශනය කරලා !

එපමණක් නොව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනයේදී වෛද්‍ය සාෆිගේ නමින් විවිධ අක්‍රමිකතා යටතේ ලැබුණු පැමිණිලි 11ක් සම්බන්ධවද සිදුකල විමර්ශන ඒ වාර්තාවේ ඇතුළත්ව ඇත.

එහිදීද එම පැමිණිලි වලට අදාළ සියලු පාර්ශවයන් වෙතින් ප්‍රකාශ ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබේ.

ඊට අමතරව විමර්ශනය වඩාත් පුළුල් කරමින් වෛද්‍ය සාෆි අධීක්ෂණය කළ විශේෂඥ ප්‍රසව හා නාරි වේද වෛද්‍යවරුන් සහ සිසේරියන් සැත්කම් වලදී සහයක වෛද්‍යවරයා ලෙස සහභාගී වූ වෛද්‍යවරුන්, සහයක සහ උපකාරක හෙදියන් ලෙස ලෙස සහභාගී වූ හෙද නිලධාරීන්, නිර්වින්දන කටයුතු සිදුකල නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන් සහ නොමේරු ළදරු ඒකකයේ වෛද්‍යවරුන් මෙන්ම සිසේරියන් සැත්කම් අවස්ථාවේ උපස්ථාන කටයුතු සිදුකල පාර්ශවයන් වෙතින්ද ප්‍රකාශ ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

සාෆි ඇතුළත් සම්පූර්ණ කාර්‍ය මණ්ඩලය විමර්ශනයට කැඳවලා !

ඒ අනුව වෛද්‍ය සාෆි සමග කටයුතු කල විශේෂඥ ප්‍රසව හා නාරි වේද වෛද්‍යවරුන් 11, ජේෂ්ඨ නේවාසික වෛද්‍ය 1, නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන් 14, නොමේරු ළදරු ඒකකයේ වෛද්‍යවරුන් 6, සහය වෛද්‍යවරුන් 14, හෙද නිලධාරීන් 70, උපස්ථායකයින් 18 ක් හදුනාගෙන ඔවුන් වෙතින් ප්‍රකාශ ලබාගැනීම සිදුකර ඇත.

රතන සද්ධාතිස්ස චන්න බය වූ : විශේෂඥ වෛද්‍ය මතය මෙන්න !

වෛද්‍ය සාෆිගේ සිසේරියන් සැත්කම් සිදුකිරීම අධීක්ෂණය කළ විශේෂඥ ප්‍රසව හා නාරිවේද වෛද්‍යවරුන් සහ ඔවුන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදුන් ප්‍රකාශ සම්බන්ධව කෙටි විස්තරද අප ගවේෂණ මාධ්‍යවේදීන් අනාවරණය කරගෙන ඇත. ඒ විස්තර මෙසේය.

1. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - සුදත් සිරිකාන්ත

මෙම වෛද්‍යවරයා 2018 වසරේ සිට මේ දක්වා කුරුණෑගල මහ රෝහලේ සේවය කරයි. වෛද්‍ය සාෆි එම රෝහලේ ප්‍රසව හා නාරිවේද ඒකකයේ ජේෂ්ඨ වෛද්‍යවරයකු ලෙස සේවය කරන අතර තවත් ජේෂ්ඨ නේවාසික වෛද්‍යවරුන් 4ක් ද එම කාර්‍යයේ නිරතවෙයි.

වෛද්‍ය සාෆි තම අධීක්ෂණය යටතේ සිසේරියන් සැත්කම් කළ බව ඔහු පිළිගන්නා අතර ඒ කාලය වසර 1යි මාස2ක් පමණ වෙයි.

සාෆි ගැන පැමිණිලි නෑ !

එසේම එම කාලයේදී වෛද්‍ය සාෆි සිදුකළ කිසිදු සිසේරියන් සැත්කමකදී මව්වරුන්ගේ පැලෝපීය නාල වලට හානි සිදුකර නොමැති බව විශේෂයෙන් යුතුව පවසන බවත් ඔහු සදහන් කර තිබේ.

තවද නේවාසික වෛද්‍යවරුන් හෝ හෙද නිලධාරීයකු සාෆි වෛද්‍යවරයා විසින් එවැනි පැලෝපීය නාල වෙත හානිකරන බවක් සදහන් කර නැති බවත් ඔහු අවධාරණය කර තිබේ.

තවද මෙම කටයුත්ත තනිව සිදුකරන්නක් නොවන බවත් සිසේරියන් සැත්කමකදී සහය වෛද්‍යවරයා සහ හෙද නිලධාරීයකු ඒ ප්‍රදේශය සම්බන්ධව අවධානයෙන් සිටින බවත් පවසා ඇත.

සිසේරියන් සැත්කම කොහොමත් මෙහෙමයි !

සිසේරියන් සැත්කමකදී එහි ස්වභාවය අනූව බඩවැල්වල හානි සිදුවීම , දරුවා ගැනීමට විවෘත කිරීමේදී දෙපස රුධිර නාල තුවාල වීම, මුත්‍ර වාහිනී වල තුවාල සිදුවීම , ඒවා ගර්භාෂය සමග එකතුව මැසීමට ලක්වීම සිදුවිය හැකි දේ බවත් එම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පවසයි.

තවද සිසේරියන් සැත්කම සිදුකරන ආකාරය සම්බන්ධව මෙන්ම හදිසි අවස්ථාවකදී ජීවිත රකින්න ගනුලබන වෛද්‍ය තීරණත් ඒ කටයුතු නිසිලෙස කිරීමට සාෆි වෛද්‍යවරයා සතු හැකියාව සම්බන්ධව විශ්වාසය තමන්ට මෙන්ම පෙර තම රාජකාරිය ඉටුකළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට පැවති බවත් ඔහු පවසා තිබේ.

මෙහිදී මෙම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කුරුණෑගල රෝහලේ සාෆි වෛද්‍යවරයා සිදුකළ සැත්කමකදී ඊට යොමුවූ හෙදියගේ ගර්භාෂයක කොටසක් ඉවත් කිරීමට සිදුවීම ඇගේ වකුගඩු සහ ජීවිතය අනාරක්ෂිත වීම වලක්වා ගැනීමට කළ බවටද තහවුරු කර ඇත.

දෙවන හා තෙවන දරු උපත් අනිවාර්යද ?

එසේම සිසේරියන් සැත්කම හරහා පළමු දරු උපතින් පසුව දෙවන හා තෙවන දරු උපත් සිදුවීම අනිවාර්ය නොවන බවත් පැලෝපීය නාල වල ආසාදන, හෝමෝන අසමතුලිතතා, ඩිම්බ කෝෂ වල තත්ත්වය , පුරුෂ රෝගී තත්ත්වය ඇතුළු කරුණු රැසක් ඊට බලපාන බවත් සදහන් කර තිබේ.

සාෆිව අධීක්ෂණ කළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් දේශද්‍රෝහින්ද ?

2. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - පේශල රංගජීව දංගල්ල, 3. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - චන්දන කරුණාතිලක , 4. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - සංජය බණ්ඩාර , 5. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - උපාලි ප්‍රේමලාල් ජයවර්ධන , 6. විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසව හා නාරිවේද - ජේ.ඒ. ගුණසිංහ , යන පාර්ශවයන් ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රකාශ ලබාදී ඇති අතර ඒ කිසිවෙකු වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධව චෝදනා ඉදිරිපත් කර නැත. පැමිණිලි කිසිවක් නොතිබූ බවත් ඔවුන් තහවුරු කර ඇත.

දේශපාලන වලිප්පුවන්ට : විශේෂඥ දැනුම ඇලජික්ද ?

එසේම ඔවුන් සිය විශේෂඥ දැනුමින් සදහන් කර ඇත්තේ පහත කරුනුය.

සිසේරියන් සැත්කම එක් වෛද්‍යවරයකු විසින් සිදුකරන්නේ නැත.

ඒ සදහා සහය වෛද්‍යවරයකු ඇතුළු කණ්ඩායමක් සහභාගී වෙයි.

එහිදී පැලෝපීය නාල අවහිර කිරීමක් වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා නම් එය සහය වෛද්‍යවරයා , ප්‍රධාන හෙදියන් නොදැන හෝ නොදැක සිදුකළ නොහැක.

සිසේරියන් සැත්කමකදී බොහෝ ඉන්ද්‍රියයන් වලට හානි සිදුවිය හැකි අතර මුත්‍ර නාල වලටත් කළාතුරකින් හානි විය හැකිය.

සිසේරියන් සැත්කමකින් පසුව දෙවන හා තෙවන දරු උපත් පිළිසිඳගැනීම අනිවාර්ය නොවන අතර එය ද්විතීයික මද සරු භාවය වෙයි. එහිදී දරුවකු පිළිසිඳ නොගැනීමට 10%ක සම්භාවිතාවයක් පවතී.

පැලෝපීය නාල අතින් මිරිකුවා කියා වඳ භාවයක් සිදු නොවේ. එසේම දැඩි හානියක් ඊට සිදුකරයි නම් එය සහය වෛද්‍යවරයා සහ හෙද නිලධාරීන්ට හොරෙන් සිදුකළ නොහැකිය.

විශේෂඥ වෛද්‍ය මතය එසේය. එහෙත් දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් මීට මැදිහත්ව සිටින පාර්ශව අදහස් ඊට මුලුමනින්ම වෙනස් අතර ඒවා විද්‍යාත්මක පදනමක් මත කියන දේ නොවන බවත් පැහැදිලිය.

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ දේශපාලන සගයා වූ කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සාෆි සිදුකළ සැත්කම් ප්‍රමාණය 4372ක් , ඒ සිංහල - 3479, මුස්ලීම් 860, දමිළ 33ක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. නමුත් විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ දේශපාලන ගැති හිමිනම වූ රාවණ බලය සංවිධානයේ ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස කියන්නේ සැත්කම් 8000ක් කියාය. වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය තුළ සිටින ප්‍රසව හා නාරිවේද ගැන මෙලෝ දෙයක් නොදන්නා චන්න ජයසුමන කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෛද්‍ය විද්‍යාව නොදන්නා බව මිස මේ විශේෂඥ වෛද්‍ය මත විමර්ශන වලදී අදාල කරගෙන ඇති බව නොවේය.

ඇත්ත එහෙමය. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වඩා මේ නරුමත්වයේ නියෝජිතයන් සොයාගත් අටමගලක් නැත.සැබැවින්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන විධිමත් නිසා දැන් තුට්ටු දෙකේ කළු මාධ්‍ය හමුවේ මිස මොවුන්ගේ කතා ඉස්මුදුනින් ගෙන කටයුතු කරන වෙන ඉඩක් ඇත්නම් ඒ මානසික රෝහල් වල පමණය.

කතාව ඉවර නෑ : තව තියනවා !

මේ නරුම ජාතිවාදීන් මිස වෙන කවුරුද ? තම දේශපාලන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මිහිහෙක් වනසන්න දන්නා තරම් වන්නම් නටන, ජාතිවාදී අදහස් මතින් සමාජය බෙදීම වෙනුවෙන් නරි බෙර වයන, ලේ ගඟක් මතින් පටු දේශපාලන වාසියක් සොයන මොවුන් ගැන සමාජය මීට වඩා අවධානයෙන් සිටිය යුතුව ඇත. ඔවුන්ගේ මේ වඳ සැත්කම් නාඩගමේ තවත් සමාජ ගතකල ගජබින්න රැසක් සම්බන්ධ තොරතුරු අප ගවේෂණය කරමින් සිටින අතර ඉදිරියේ දී ඒවා ද එකිනෙක එළියට ගන්න අප සූදානම්ය.

මතුසම්බන්ධයි !

 

 

 

ගෝඨාභයට රැස්වීම් සීයක් අමතන්න පුළුවන්ද : පොහොට්ටුවට බරපතළ ප්‍රශ්නයක් !

මේ වන විට හෘද සැත්කමකට ලක්ව සිටින ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හට ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ලබාදුන්නද ප්‍රචාරක රැළි 100ක් වත් ඇමතීමේ හැකියාව තිබේද යන්න සම්බන්ධව දැඩි සැකයක් පවතින බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

එම ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන ආකාරයට මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුළ මේ කරුණ ඇතුළුව සුවිශේෂ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ.

ඊට අදාළ සාකච්ඡා මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ශවයේ තෝරාගත් නායකයන් කිහිපදෙනෙකු අතර සිදුවෙමින් තිබෙන බවත් දැනගන්නට ඇත.

තෝරාගත් නායක කණ්ඩායමේ හමුවක් !

දේශපාලන ආරංචිමාර්ග ඒ සම්බන්ධව වාර්තා කරන ආකාරයට පොහොට්ටු පාර්ශවයේ ජේෂ්ඨයන් කිහිපදෙනෙකු පෙන්වා දී ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ලබනවා නම්, රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිදුවූ බවට දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් මතුකරන ඝාතන, පැහැරගැනීම්, අතුරුදහන් කිරීම් සහ සුදුවෑන් චෝදනා මෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය අවභාවිතය සම්බන්ධව අඛණ්ඩව එල්ල වන විවේචන සඳහා පිළිතුරු දෙමින් නව වැඩපිළිවෙලක් සමඟ ගමින් ගමට යාමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇරඹිය යුතු බවය.

එසේම සුළු ජන පක්ෂ කිසිවක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත සහය දීමේ කිසිඳු අවස්ථාවක් නැති බැවින් එකී ජන්ද පදනම් අහිමිව ජනාධිපති සටන ආරම්භ කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සිදුවන බවත් එබැවින් එම අහිමිවන ජන්ද ප්‍රමාණය දකුණේ සමාජයෙන් ගැනීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දියත්විය යුතු බවද ඔවුන් යෝජනා කර ඇත.

අනෙක් අතට පසුගිය පාලන සමයේදී හැසිරීම හේතුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත තරුණ ජන්ද ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකිවේවිය කියා විශ්වාසයක් තැබීමට නොහැකි බවත් විශේෂයෙන් දැන උගත් නාගරික තරුණයන් අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සම්බන්ධව ඇත්තේ ඉතා කළු ප්‍රතිරූපයක් බවත් මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය තුළ එය තවත් වර්ධනය වනු ඇති බවත් ඔවුන් පෙන්වාදී තිබේ.

අලුත් ජන්ද නැත්නම් පරාදයි !

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත තරුණයන් සහ දැනටමත් අහිමිව ඇති ජන්ද පදනම සකස්කර ගන්නට නම් ඔහුව එම කොටස් වෙත වඩාත් සමීප කළ යුතු බවත් එසේ නොවුනහොත් 2015 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රථිපලය නොවුවත් ඊට ආසන්න ප්‍රථිපලයක් හරහා පරාජයවීමේ අවධානමක් තිබෙන බව තවත් ජේෂ්ඨ නායකයකු අවධාරණය කර ඇත.

ගමින් ගමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙනයාම සම්බන්ධව මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගීවූ ජේෂ්ඨයින් ගේ අවධානය යොමුව ඇත්තේ එහිදීය. එහිදී රාජපක්ෂ පවුලට සමීප අයෙකු පෙන්වාදී ඇත්තේ මීට වසර 7කට පමණ පෙර හෘදයේ මතුවූ වේදනාවක් හේතුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සුළු සැත්කමක් සිදුකළ නමුත් පසුව එය ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් සිංගප්පූරුවේදී බයිපාස් සැත්කම සිදුකළ බවය.

ඒ හේතුවෙන් මාස 6ක පමණ කාලයක් විවේක ගන්නා ලෙස වෛද්‍ය උපදෙස් නියම කර ඇති බවත් ඒ හමුවේ ගමින් ගමට යාමට තබා ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 ආවරණය කරන ආකාරයට ජනහමු 100ක් හෝ ඇමතීමට හැකියාවක් ඇතැයි විශ්වාස කළ නොහැකි බවත් ඔහු පෙන්වාදී ඇත.

ගෝඨාභයගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය තවම ඉවත්කර නෑ !

තවද මේ සාකච්ඡාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ලංකා - ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය ගැනත් අවධානය යොමුකර ඇති බවත් වාර්තා වෙයි. එහිදී ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව සමාලෝචනයක් සිදුව ඇති අතර ඒ සම්බන්ධවද දේශපාලන ආරංචිමාර්ග තොරතුරු වාර්තා කරයි.

ඊට අනුව ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ලැබීමට නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැරීම අනිවාර්යකි. නමුත් ඊට අදාළ ක්‍රියාවලියේ මෙතෙක් සිදුව ඇත්තේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගැනීම සඳහා ගෝඨාභය විසින් මෙරට පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය හරහා වොෂිංටනයේ පිහිටි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවනු ලැබූ ලිපිය සහ ප්‍රතිඥාව පමණි.

නමුත් එය මෙතෙක් ප්‍රමාණවත් බවක් පෙන්නුම් කරන්නක් නොවන අතර ඒ මේ වන විටත් ඇමරිකානු අධිකරණයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහිව නඩු දෙකක් ගොනුකර ඇති නිසාය. ඉන් එක් නඩුවක් ඝාතනය කරනු ලැබූ සන්ඩේ ලීඩර් කර්තෘ මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ දියණිය වන අහිම්සා වික්‍රමතුංග ගොනුකර ඇති අතර අනෙක් නඩුව ශ්‍රී ලාංකික ද්‍රවිඩ පුරවැසියකු වන රෝයි සමන්තානන් නැමැත්තෙකු ගොනුකර ඇත.

ඇමරිකාවේ නඩු 2 යි : අලුත් පැමිණිලි 10 යි !

ඊට අමතරව පසුගිය සතියේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහිව ඇමරිකානු අධිකරණය වෙත තවත් පැමිණිලි 10ක් ඉදිරිපත්කර ඇත. ඒ ජාත්‍යන්තර සත්‍ය සහ යුක්තිය පිළිබඳ ව්‍යාපාරය නම් සංවිධානය විසිනි. මේ හේතුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත තවමත් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගැනීම ප්‍රශ්නයක් ලෙස පවතී. ඒ අදාළ නඩු පවතින තුරු මේ පුරවැසිභාවය ඉවත්කිරීම සම්බන්ධව ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණ නොගන්නා නිසාය.

ගම්මන්පිළ ගම කනවා !

කෙසේ වුවත් පසුගියදා මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් දැඩි ගෝඨාභය වාදියකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල පවසා සිටියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය මේ වන විට අහෝසිව ඇති බවත් ඊට අදාළ ලියකියවිලි තමන් දෑසින් දුටු බවත්ය.

මේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධවද පොහොට්ටු පාර්ශවයේ ජේෂ්ඨ නායකයන්ගේ අවධානය යොමුව ඇති අතර එහිදී පිරිස එම ප්‍රකාශය හාස්‍යට ලක්කර ඇති බවත් වාර්තා වෙයි. එමෙන්ම ගෝඨාභය වෙත අපේක්ෂකත්වය ලබාදීමේදී මේ ජාතිවාදී සහ පදනම් විරහිත මන්ත්‍රී පිරිසෙන් ඔහුව ඈතට කර තිබිය යුතු බවටත් යෝජනාවී තිබේ.

ගෝඨාභය වෙනුවට : චමල් හෝ බැසිල් - යෝජනාව අස්ගිරියෙන් !

එමෙන්ම යම් ආකාරයකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ලබාදීමට නොහැකි වුවහොත් විකල්ප අපේක්ෂකයන් ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ සහ චමල් රාජපක්ෂ නම් කිරීමට රාජපක්ෂ පවුල තීරණය කර ඇති බවද එහිදී සාකච්ඡාවට ගෙන ඇත.

එහෙත් අවසන් මොහොත දක්වා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පෙරමුණේ තබාගත යුතු බවත් ඔහු හැර වෙනත් රාජපක්ෂවරයෙකු ජනතාව අතරට යැවීම දුෂ්කර බැවින් විකල්පය යළිත් අස්ගිරි නායක හිමි ඇතුළු භික්ෂුන්වහන්සේලා කරන ඉල්ලීමක් අනුව සිදුකරන ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතු බවද මෙම සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර ඇති බවත් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග තහවුරු කරයි.

ධම්මික ලංකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඔයා : රනිල්, දිනේෂ්, ධම්මික රහස් හමුවක් !

කෝටිපති ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ 2020 ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට මැදිහත්ව ඇත්තේ දිනේෂ් වීරක්කොඩි (අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංගගේ බෑනා ) බව අනාවරණය වී ඇතැයි දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන ආකාරයට ධම්මික පෙරේරා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර  පසුගිය දිනක රහසිගත හමුවක් සිදුව  ඇති අතර එය සංවිධානයකර ඇත්තේ දිනේෂ් වීරක්කොඩි විසින්ය.
 

මේ සම්බන්ධව ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව ධම්මික පෙරේරා හමුව සිදුවීමට පෙර දිනේෂ් වීරක්කොඩි සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර හමුවක් සිදුව ඇත. එහිදී අදහස් හුවමාරුව ඇත්තේ  එළඹෙන  ජනාධිපතිවරණය සඳහා ආකර්ශනීය සහ විශ්වාසවන්ත අපේක්ෂකයකු සොයාගැනීම සම්බන්ධවය.

 

ආකර්ශනීය අපේක්ෂකයෙක් !

 එහිදී ඔවුන් දෙදෙනාම අවධානය යොමුකර ඇත්තේ ආර්ථික වශයෙන් රට ගොඩනැගිය හැකි තහවුරුව ලබාදිය හැකි කැසිනෝ ශාලා හිමි කෝටිපති ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා වැන්නකු හරහා පහසුවෙන් ඉහළ මධ්‍යම පන්තිය ආකාර්ශනය කරගත හැකි බවත් ඒ හරහා සමාජ මතය නිර්මාණය කරගනිමින් ජයග්‍රහණයේ අපේක්ෂාවක් තබාගත හැකි බවය.

 

ධම්මිකගේ ගෙදර රහසිගත හමුව !

ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් සහ ධම්මික පෙරේරා අතර රහසිගත හමුවක් සූදානම් කිරීම දිනේෂ් වීරක්කොඩි භාරගෙන ඇති අතර පසුව එය ධම්මික පෙරේරා වෙත දැනුම්දී ඇත්තේද දිනේෂ් වීරක්කොඩි විසිනි.

 

පසුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කොළඹ පස්වැනි පටුමගේ නිවසේ සිට ධම්මික පෙරේරාගේ කොළඹ කෞතුකාගාරය අසල පිහිටි සුවිසල් නිවසට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ දිනේෂ් වීරක්කොඩි ගොස් ඇත. 

 

ධම්මික ඔයා තමයි ලංකාවේ ට්‍රම්ප් !

 එහිදී තම යෝජනාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත්කර ඇති අතර මේ වන විට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුවේ සිටින කිසිඳු අමාත්‍යවරයෙකු සම්බන්ධව විශ්වාසය තැබිය නොහැකි බව  ජනතාව විකල්ප මුහුණක් අපේක්ෂාවෙන් සිටීම ගැනත් සාකච්ඡා කර ඇති බවද වාර්තා වෙයි. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ධම්මික පෙරේරාට අවධාරණය කර ඇත්තේ "ලංකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඔයා"  කියාය.

මෙම සාකච්ඡාවේදී ධම්මික පෙරේරා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට එකඟතාව පළකර ඇති බවත්, ධම්මික පෙරේරා ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළහොත් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාටම ලබාදෙන පොරොන්දුව එහිදී ගෙන ඇති බවත් දැනගන්නට ඇත.

 

මෙහිදී ධම්මික පෙරේරාට ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ලබාදීම වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකඟ කරගැනීම පමණක් නොව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ මුස්ලීම් කොංග්‍රසයේ සහය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට තහවුරුවක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ලබාදී ඇති බවත් දැනගන්නට තිබේ.

ධම්මිකගේ කටින් වචනේ පැනලා !

ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සඳහා ධම්මික පෙරේරා එකඟව ඇත්තේ ඉන් අනතුරුවය.

 

 මේ කරුණ කරළියට විවෘතව ඇත්තේ ධම්මික පෙරේරා විසින් වෙනත් පාර්ශවයක් සමඟ මේ පිළිබඳ පැවසීම හරහාය. නමුත් පෙර එකඟතාව තිබී ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුළු පක්ෂ සමඟ මේ ගැන සාකච්ඡා කර ඔවුන්ගේ අදහස දැනගැනීමෙන් පසුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමටය.

 

එජාපෙ දැඩි විරෝධයක් !

පසුව කෙසේහෝ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ මැති ඇමතිවරුන් මේ සම්බන්ධව දැනුවත්ව ඇති අතර සුදූ මුදලාලි කෙනෙකු සිය පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා කිරීම සම්බන්ධව දැඩි විරෝධයක් ඔවුන් වෙතින් පළව තිබේ. පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ මේ ගින්න මේ වන දැවෙමින් තිබෙන අතර අති බහුතරයක් අමාත්‍යවරුන් මීට විරුද්ධව සිටින බවත් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

 මෙසේ විරෝධය දක්වන එජාපෙ මැති ඇමතිවරුන්ගේ අදහස් වී තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිටින අයෙකු ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා වියයුතු බවය. එසේම ධම්මික පෙරේරා ආදායම් බදු වංචා කිරීම, කොටස් වෙළඳපොල අක්‍රමිකතා, මුදල් විශුද්ධිකරණය  ඇතුළු මූල්‍ය අක්‍රමිකතා රැසකට චෝදනා ලැබුවකු වන බවත් එහෙයින් ඔහුව අපේක්ෂකත්වයට නම් කිරීම කොහෙත්ම අනුමත කල නොහැකි බවත් ඔවුන්ගේ අදහස වී තිබේ.

දිනේෂ් මහ බැංකුවේ අධිපති ?

මේ අතර දිනේෂ් වීරක්කොඩි ද සිය හිතවතුන් සමඟ පවසා ඇත්තේ ධම්මික පෙරේරා ජනාධිපති වුවහොත් ඊළඟ ආණ්ඩුවේ මහ බැංකු අධිපති තමන් බවය. 2015 ආණ්ඩුව පිහිටවූ අවස්ථාවේ ද මහ බැංකු අධිපති ධුරය සඳහා තමන් නම්ව තිබු නමුත් අවසන් අවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැදිහත්ව එය අර්ජුන් ඇලෝසියස් වෙත ලබාදුන් බවත් ඔහු සිහිපත්කර ඇත.

 එමෙන්ම දේශපාලන ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණය දියත්කර ඇති බවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ පවසා ඇති බවය. 

 

සජිත් කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා !

කෙසේ වුවත් මේ කතා බහ අනාවරණය වීමත් සමඟ දිනේෂ් වීරක්කොඩි අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස සහ ජනාධිපති සිරිසේන සමඟ පැවති සමීප මිතුරුදමත් බිඳගෙන තිබෙන බවද දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. දිනේෂ් වීරක්කොඩි මීට පෙර 2015 පෙරළිය සම්බන්ධව ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් ආණ්ඩු මාරුවේ මහ මොළය තමන් බව කියාගන්නා ආකාරයේ කෘතියක් පවා ලියු අතර එහිදී පැවති රහසිගත හමු දක්වන ජායාරූපද ඊට එකතුකර තිබුණි.

රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය: ජනාධිපතිට එරෙහි දෝෂාභියෝගයක් වෙන ලකුණු !

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන්ට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංගය හමුවේ ජනාධිපති සිරිසේන බරපතල දේශපාලන අවමානයකට ලක්වීමේ අවධානමක් ඇති බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 64කගේ අත්සනින් යුතුව අද (16) එම විශ්වාසභංගය කථනායක කරු ජයසූරිය මහතාට භාරදීමට කටයුතු කර තිබේ.

දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන්නේ අදාළ විශ්වාසභංග යෝජනාවේ ii දරන චෝදනාව පැහැදිළිවම ජනාධිපති සිරිසේනගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය අඩපණ කිරීම වෙනුවෙන් ඉතා සූක්ෂමව ඇතුළත්කර ඇති චෝදනාවක් බවය. එම චෝදනාව මෙසේය.

රිෂාඩ් ඇමතිට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවේ ii චෝදනාව පහත දැක්වේ !

1 1 1

තඹ දෙන්න ලියුම් ගැහුවේ ජනාධිපති කාර්යාලය !

වැඩිදුරටත් එම ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙන ආකාරයට පාස්කු ඉරිදා කොළඹ කින්ස්බරි හෝටලයේ දී බෝම්බයක් පුපුරුවාගෙන මරාගෙන මැරුණු ඉන්ෂාෆ් අහමඩ් නමැති කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයාට අයත්ව තිබූ ක්ලෝසස් පුද්ගලික සමාගම නමැති වැල්ලම්පිටියේ තඹ කර්මාන්ත ශාලාව සදහා සහන මිලට තඹ ලබාදීමට ජනාධිපති සිරිසේන මැදිහත්ව ඇති බව දැනටමත් සාක්ෂි සහිතව අනාවරණය ඇත.

අදාළ ලිපිය ජනාධිපති සිරිසේනගේ මහජන සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ) ශාන්ත බණ්ඩාර ගේ අත්සනින් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිට 2018 ජුනි 06 වනදා යොමුකර ඇත.

මෙම ලිපිය හරහා ජනාධිපති සිරිසේනගේ මහජන සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශාන්ත බණ්ඩාර දන්වා ඇත්තේ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිට දන්වා ඇත්තේ මණ්ඩලයේ අබලි තඹවලින් සහන මිලට ටොන් 500 ක් ලබා දෙන ලෙසය. ශාන්ත බණ්ඩාර නිකුත් කළ ලිපිය පහත දැක්වේ.

copper letter

ජනාධිපති සහෝදරයාත් සම්බන්ධයි !

එසේම පාස්කු ඉරිදා දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක් ඉලක්ක කරගනිමින් බෝම්බ එල්ල කිරීමට පැමිණි ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ ජනාධිපති සිරිසේනගේ සහෝදරයා වන කුමාරසිරි සිරිසේනගේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ ද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබිණ.

ඒ හරහා ඔහු පැහැදිළිව චෝදනා කර සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන කුමාරසිරි සිරිසේන එම සමාගමේ අබලි කේබල් විකිණිම නිසි ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් තොරව ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සැකකරුගේ තඔ කම්හලට ලබාදී ඇති බවය.

එසේම එම මාධ්‍ය නිවේදනය පුවතක් ලෙස ප්‍රචාරය කෙරුණු වෙබ් අඩවි කිහිපයක් SLT සහ Mobitel ජාල වලින් අක්‍රීය කර ඇති බවත් ඒ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේද දැනුවත් භාවයකින් තොරව බවද පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති චෝදනා කර සිටියේය.

ජනාධිපති හාන්සියි !

ඒ බව දක්වමින් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන්නේ රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට අදාළව පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ කල හැකි එකම සාක්ෂිය මෙම තඹ ලබාදීම පමණක් බවයි.

ඒ සඳහා වන චෝදනාව ගැන විවාද කරන විට මේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම අනාවරණය වීම වළක්වා ගත නොහැකි බවත් ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය නිල වශයෙන් සිදුකළ දැනුම්දීමක් අනුව රිෂාඩ් අමාත්‍යවරයා කටයුතු කර ඇති බැවින් එම චෝදනාවෙන් නිදහස් වීමට අමාත්‍යවරයාට අවස්ථාව හිමිවෙන බවත් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය එල්ලවූ අවස්ථාවේ සිට රිෂාඩ් අමාත්‍යවරයා මෙන්ම ආණ්ඩු පාර්ශවය නියෝජනය කරන සියලු මුස්ලීම් මැති ඇමතිවරුන් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට දැඩිව විරෝධය දැක්වූ බවත් ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස එක හඬින් පැවසු බවත් එම ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රීලනිපය කොටුවෙයි !

ජනාධිපති සිරිසේන අදාළ ක්ලෝසස් පුද්ගලික සමාගමට තඹ සැපයීම වෙනුවෙන් මැදිහත්වූ බවට ලිඛිත සාක්ෂි ඇති බැවින් ජනාධිපති නිදොස් කිරීමට මෙහිදී විපක්ෂයේ නිදහස් පක්ෂ පාර්ශවයට නොහැකි වන තත්ත්වයක්ද මතුව තිබේ. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවය "උදව්වක් ඉල්ලපු නිසා දුන්නා" , "ජනාධිපතිගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන ඕන පුරවැසියෙකුට උපරිමයෙන් උදව් කරනවා" වැනි පිළිතුරු අදාළ නොවන අතර එයින් පෙනී යන්නේ ජනාධිපති කොතරම් වගකීම් විරහිතව කටයුතු කර ඇතිද යන්නය.

රිෂාඩ්ට තියන උත්තරේ !

එසේම මේ කරුණු හමුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලීමක් ලැබුණහොත් එය ඉටුකරදීමට ඕනෑම අමාත්‍යවරයෙක් කටයුතු කරන බව පැවසීමෙන් අමාත්‍ය රිෂාඩ් වෙත මේ සඳහා සරල පිළිතුරක් ලබාදිය හැකියාව ඇත.

විශේෂයෙන් ආණ්ඩුව සමගියෙන් තබා ගැනීම, තම නියෝග සහ ඉල්ලීම් ඇමතිවරුන් ඉටු නොකරන බවට ජනාධිපති නිතර එක්සත් ජාතික පෙරමුණට චෝදනා කිරීම, ජනාධිපතිට අමාත්‍ය විෂය පථ හිතුසේ වෙනස් කිරීමට හැකියාව තිබීම සහ ඔහු එවැනි ක්‍රියා සිදුකිරීම, ජනාධිපති සමඟ නෝක්කාඩු ඇතිකර ගත්විට අමාත්‍යධුර පවා අහිමිවීමේ අවධානමක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා සහ පාලිත රංගේ බණ්ඩාර හරහා පැහැදිළිව ප්‍රකාශවීම හරහා රිෂාඩ් අමාත්‍යවරයාට ඇති ඒ සරල පිළිතුර තදින් තහවුරු කරයි.

අනෙක් අතට ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිල ලිපි ශීර්ෂයක් හරහා ඉල්ලීමක් සිදුකල විට ඊට හැකි උපරිම දායකත්වය ලබාදීමද ඕනෑම අමාත්‍යවරයෙක් සිදුකරන කටයුත්තකි.

දයාසිරි පවා අමාරුවේ !

වැඩිදුරටත් එම ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ලවීමත් සමඟ දියත්වූ වැඩිදුර විමර්ශන වලදී අත්අඩංගුවට පත්වන සියලු දෙනා ත්‍රස්තවාදීන් නොවන බවත් දෙරණ හිරු වැනි මාධ්‍ය ඒවා වාර්තා කල ආකාරයට ජනතාව තුළ එවැනි හැඟීමක් ඇතිකළ බවත්ය. නමුත් පළමුව අත්අඩංගුවට ගනුලැබූ පුද්ගලයන් රැසක් ත්‍රස්ත කටයුතු වලට සම්බන්ධ නොමැති බවට තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව නිදහස් කරන නමුත් ඒ කිසිවක් ඉහත මාධ්‍ය වාර්තා කළේ නැත. එසේ නොවන්න මේ වන විට ත්‍රස්ත කටයුතු කියමින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති ප්‍රමාණය 1000 ට වැඩි විය යුතුය. ඒ අනුව හිරු දෙරණ ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් දේශපාලන න්‍යායපත්‍රයක සිට කටයුතු කල බව පැහැදිළි වෙයි.

එසේම කිසියම් පාක්ෂිකයකු අත්අඩංගුවට පත්වූ විට ඒ ගැන සොයාබලා විමසීමක් කිරීම මෙරට ඕනෑම දේශපාලනඥයකු කරන සරල දෙයකි. නමුත් රිෂාඩ් අමාත්‍යවරයා මැදිහත්ව එවැන්නක් හෝ සිදුකරා කියන්නට පැහැදිළි සාක්ෂි කිසිවක් නැත.

නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් සති තුනක් ගෙවීයන්න ආසන්න වන විට වඩාත් සංවිධානාත්මකව වයඹ පළාතේ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගත් මිලේච්ජ ප්‍රහාරයක් දියත්වූ අතර ඊට අදාළව අත්අඩංගුවට ගනුලැබූ පුද්ගලයන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර පැමිණ නිදහස් කරගෙන යන ආකාරයට අදාළ වීඩියෝ සාක්ෂි ඇත. එහෙත් මේ දක්වා මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධව කිසිඳු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැත.

ඒ අනුව මේ චෝදනා වලදී රිෂාඩ් අමාත්‍යවරයාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීම වෙනුවට ජනාධිපති පාර්ශවයට සිදුවන්නේ තමන්ට අදාළ චෝදනා වලින් ගැලවිල්ලක් ලැබීමට කරුණු සොයමින් වටේ යන්නය.

පහත දැක්වෙන්නේ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහිව විපක්ෂය කතානායක වෙත භාරදී ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාවයි.

2 1

3 1 1

4 1

සුජාත ඇමරිකා පුත්‍රයා : රොබට් බ්ලේක් කියන - අපේ ගැළවුම්කාරයා !

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙරට බුද්ධි අංශ පවත්වාගෙන ගිය ක්‍රමවේදය යළි ස්ථාපිත කළ යුතු බව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ හිටපු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් රොබට් ඕ බ්ලේක් පවසා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු අමෙරිකානු තානාපතිවරයෙකු ද වන බ්ලේක් මේ බව පැවසුවේ, කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී දේශනයක් පවත්වමිනි.

නමුත් ඒ දේශනය හුදෙකලා දේශනයක් නොවන අතර ඒ සම්බන්ධව විශේෂ තොරතුරු කිහිපයක් අප සතුව පවතී.

රොබට් බ්ලේක් මතකද !

ඉතිහාසය ඔබට මතක නම් රොබට් බ්ලේක් ලංකාවේ හිටපු ඇමරිකානු තානාපතිය. පසුව ඔහු ඇමරිකාවේ සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් විය. 2010 මහ මැතිවරණයෙන් පසුව දිවයින ආරක්ෂක තොරතුරු වාර්තා කරන කීර්ති වර්ණකුලසූරිය මෙසේ ලියා තිබිණ.

"එහෙත් වත්මන් ජනාධිපතිත්, රජයත්, ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයාත් ඇමරිකානු හඬට නැමුනේ නැත. රොබට්‌ බ්ලේක්‌ ප්‍රමුඛ ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති එකම ප්‍රශ්නය ද එයයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති පැරදෙනු ඇතැයි බ්ලේක්‌ලා සියලු බලාපොරොත්තු තැබූහ. මානව හිමිකම් හා මාධ්‍ය නිදහස උල්ලංඝනය කරන බවටද විටින් විට ප්‍රකාශයට පත්විය. මෙරට සිටින නිදහස්‌ මාධ්‍ය ව්‍යාපාරික ජාලය එ සඳහා අතුරුපස සපයනු ලැබීය."

එපමණක් නොව ඊනියා දේශප්‍රේමී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ සිට ඒ වැනි තවත් බොහෝ දෙනෙකුට රොබට් බ්ලේක් අධිරාජ්‍යවාදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපද නියෝජිතයා විය. මෙරට ත්‍රස්තවාදය පෝෂණය කරන්නා විය. බෙදුම්වාදය පෝෂණය කරන්නා විය.

දැන් ඒ කතා මොකුත් නැත. දැන් බ්ලේක් "මාර පොරක්ව" තිබේ. ඒ ඔහු අතීත ක්‍රියා ගැන පාපෝච්චාරණය කිරීම නිසා නොවේ. බෞද්ධාගම වැළඳගෙන හෝ කිසියම් මාර්ග ඵලයක් ලැබීම නිසා නොවේ. ඒ පසුගියදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ සිදුකළ දේශනය නිසාය.

දේශනය තුළ හමුවූ දේ !

බ්ලේක් ගේ මේ දේශනය තුළ විශේෂ අවධානයක් යොමුකළේ මෙරට ආරක්ෂාව ගැන වුවත් ඔහු එහිදී හුවා දැක්වුයේ "ජාතික ආරක්ෂාව නම් ගෝඨාභය" වැනි සටන් පාඨයට පක්ෂවූ අදහස් ප්‍රමාණයක්ය.

එහිදි ඔහු අදහස් පෙළෙන් පෙළට ගැළපුවේය.

එහි ආරම්භය 2001 වසරේ සැප්තැම්බර් 11 සිදු වු ප්‍රහාරයෙන් අමෙරිකාව උගත් පාඩමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාගන්නට හැකි බවය. එමෙන්ම එම ප්‍රහාරය තම රටේ සිදුවු විශාලතම අත්වැරැද්ද බවද ඔහු පැවසීය.

එහිද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු රොබට් ඕ බ්ලේක් “එහිදි බුද්ධි අංශ සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විශේෂයෙන් FBI සහ CIA සංවිධානය සහ විවිධ නීති ක්‍රියාත්මක කරවන ආයතන අතර නිසි සන්නිවේදනයක් සිදුකිරීමට අසමත්වුණා."

කම්පනය වූ හදවත්වලට බ්ලේක් ගෙනා පිළිතුර !

දැන් ටික ටික බ්ලේක් යොමුවෙන්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් කම්පනයට පත්වූ ලාංකික ජන හදවතටය. FBI ,CIA ඇති විටදී පවා ඇමරිකාවේ දුර්වලත්වය සිහිකර ඔහු ලාංකික හද විවර කරගන්නේ "එහෙනම් විසඳුම කුමක්ද ?" යන පැනයට පිළිතුරක් දෙන්නටය.

ඇමරිකානු අත්දැකීම් සමඟ බ්ලේක් සිය පිළිතුර මෙසේ ගෙන හැර දක්වයි.

"එබැවින් අන්තර් ආයතන සන්නිවේදනය හා සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජනාධිපති බුෂ් නව කමිටුවක් පිහිටුවීමට නියෝග කළා. එමෙන්ම එක් එක් පුද්ගලයාට තනි තනිව මෙහිදි වගකීම් පැවරීම සිදුකෙරුණා. මේ නිසා එදා සිට කිසිදු විදේශ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් අද දක්වා සාර්ථක ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් අපට එල්ල කළේ නැහැ."

"අපිට දේශිය වශයෙන් ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ ගැටලු පැවතුණත්. අයි.එස්.අයි.එස් සහ අල් – කයිඩා වැනි සංවිධාන පැරිසිය සහ වෙනත් තැන්වලදි ප්‍රහාර දියත් කළත් අපට ප්‍රහාර එල්ල කිරිමට අපොහොසත් වුණා.ඇත්තටම මම හිතන්නේ මෙවැනි ඉහළ පෙළේ කණ්ඩායමක් සෑදිම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකියි. සැබැවින්ම අතීතය ගැන කතා කළොත් මෙවැනි කණ්ඩායමක් ඔබ සතුව සිටියා යුද්ධය පැවැති සමයේ.

"ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක ලේකම් ධූරයේ කටයුතු කරන අවධියේ. ඔහු පෞද්ගලිකව එය හෙඹවු අතර රට පුරා විහිදුණු බුද්ධි අංශවලින් ලබාගන්නා තොරතුරු බෙදාහදාගෙන එම තොරතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පිරිස් දක්වා ලබාදෙනු ලැබුවා. ඔවුන් එහිදි එම තොරතුරු විශේෂ අධ්‍යනයකට ලක්කෙරු අතර ඒ තුළින් ප්‍රහාරයන් එල්ල නොවිමට වගබලා ගනු ලැබුවා."

"මම හිතන්නේ වත්මන් ආණ්ඩුව ඒ අයුරින් සිතන හා ක්‍රියාත්මකවන කිසියම් කණ්ඩායමක් නැවත ස්ථාපනය කිරිමට වගබලා ගැනීම වැදගත් කාරණයක් වනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් සැලකිළිමත් විය යුතු වනවා අයි.එස්.අයි.එස් හ වෙනත් අන්තවාදී ඉස්ලාම් කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වීමට අවස්ථාව නොදීමට. ”

බ්ලේක්ගේ ඉස්සර වැඩ !

ජාතික ආරක්ෂාව පෙන්නා රොබට් බ්ලේක් මේ එන්නේ මොකටද යන්න තේරුම් එක පාරටම බැරිවිය හැකිය. ඒ ගැන තේරුම් ගන්න නම් බ්ලේක් සිය රාජතාන්ත්‍රික රාජකාරි සමයේ මෙරට කලකී දෙයින් එකක් හෝ සිහිපත් කරගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව බ්ලේක් මෙරට රාජකාරි කළේ 2009 - 2013 කාල සීමාවේය. ඒ සමය තුළ කිසිම අවස්ථාවක බ්ලේක් ගෝඨාභය නම් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ හොඳ කියා තිබෙනවා අපට මතක නැත.

එහෙත් රාජපක්ෂ දේශපාලන කඳවුරට වගේම කාටත් තිබෙන දේශපාලන මතකයක් ඇත. ඒ යුද අපරාධ, දරුණු ගණයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීමට අදාළව ජිනීවා හිදී ලංකාව පරාජයට පත්වූ යෝජනාවේ හොඳම වැඩ ටික මෙහෙයවුයේ රොබට් බ්ලේක් බවය. ඊට මුල් වූයේ ඔහුය. අදටත් බ්ලේක් තමන් එදා කළ දේ වැරදියි කියන්නේ නැත. ලංකාවේ සුදුවෑන් පැහැරගැනීම්, අතුරුදහන් වීම්, යුද අපරාධ, දරුණු ගණයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම්, මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය වීම, මාධ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රහාර එල්ලවීම ගැන බ්ලේක් එදා ලංකාවට චෝදනා කළේය.

බ්ලේක්ගේ අද රස්සාව මොකක්ද ?

එවැනි අත්දැකීමක් සමඟ අපට හමුවූ බ්ලේක් පසුගියදා BMICH හිදී හමුවන විට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අනුගාමිකයකු දැයි සිතෙන තරමට වෙනස්ව ඇත. ඇත්තටම රොබට් බ්ලේක් ගේ මේ වෙනස මොකක්ද ? ඒ වෙනස ඇත්තේ වෙන කොහෙවත් නොව ඔහු අද කරන රස්සාවේය.

මේ වන විට ඔහු කටයුතු කරන්නේ McLarti නම් ආයතනයට අනුබද්ධවය. එහි ඔහු පමණක් නොව විශ්‍රාමික ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය නිලධාරීන්, බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් සහ නම ගිය ඔත්තුකරුවන්, තානාපති අංශ නිලධාරීන් රැසක් සේවයේ නිරතව සිටියි.

එය මුදල් උපයන්නේ ගෝලීය ව්‍යාපාරික ආයතන, දේශපාලනඥයන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන්ට එක් එක් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම වෙනුවෙන් උපදෙස් සහ මැදිහත්වීම් සිදුකරමින්ය. එසේම පැරණි වෘත්තීය සම්බන්ධතා නිසා ඇමරිකානු සෙනට් සභිකයන්ගේ සහය, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහය ලබා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතුද ඔවුන් සිදුකරයි.

ඒ නිසාම ඔවුන් මේ වන විට ඇතැම් පාර්ශවයන් නම් කරන්නේ තවත් "කුළීහේවායන්" පිරිසක් ලෙසය.

බ්ලේක් ලංකාවට කැඳවුයේ මිලින්ද මොරගොඩ !

ඒ අනුව මේ දැන් ලංකාවට ඇවිත් ඉන්නේ නිකංම නිකං ඇමරිකානු විශ්‍රාමික රාජතාන්ත්‍රිකයා නොව McLarti ආයතනය නියෝජනය කරන කුළී හේවායාය. ඔහුව මෙහි කැඳවන්නේ රාජපක්ෂ රෙජීම පාලන සමයේ අමාත්‍යවරයෙකු වූ මිලින්ද මොරගොඩගේ පාත් ෆයින්ඩර් ආයතනය විසින්ය.

ලැබී ඇති විශ්වාසවන්ත තොරතුරු වලට අනුව මිලින්ද මොරගොඩ මේ මොහොතේ භාරව සිටින්නේ 2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකත්වය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිරූපය නංවාලීමේ කටයුත්තය.

ඒ වෙනුවෙන් ඔහු පාත් ෆයින්ඩර් ආයතනය හරහා මැදිහත්ව සිටියි. එසේම මෙහිදී අමතක නොකළ යුතු තවත් කරුණක් ඇත. ඒ 2017 ජනවාරි මාසයේ පමණ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව දේශපාලනය පිළිබඳව විශේෂ හැදෑරීමක් සඳහා චීන විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා වූ සිදුවීමය. එදා ගෝඨාභය වෙනුවෙන් එකී යෝජනාව ගෙනෙන්න මිලින්ද මොරගොඩ පමණක් නොව මෙරට පෞද්ගලික මාධ්‍ය ජාලයක හිමිකරුවෙකුද මැදිහත්වූ බව ප්‍රසිද්ධ රහසක්ය.

එපමණක් නොව ඒ කටයුත්ත සිදුකිරීමට සමගාමීව පාත් ෆයින්ඩර්’ ආයතනය චීනයේ CICIR (China Institutes of ontemporary International Relations) ආයතනය සමඟ අවබෝධතාවකට එළඹෙමින් මෙරට දේශපාලනය කළමනාකරණය කිරීමේ මෙහෙයුමකට සම්බන්ධවූ බවටත් ඒ කාලයේ මාධ්‍ය වාර්තා පළවිය.

ඒ බවද අප මෙහි සිහිපත් කරන්නේ චීනයේ CICIR ආයතනය චීනයේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම වෙනුවෙන් වඩාත්ම බලපෑම්සහගත ආයතනයක් ලෙස සැලකෙන අතර චීන පාලක පක්ෂය වන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බුද්ධි මණ්ඩලයක් ලෙසද සැළකෙන නිසාය.

මොරගොඩගේ ඇමරිකානු සම්බන්ධතා !

මෙහිදී මොරගොඩ ගේ චීන සම්බන්ධතා නිසා ඔහුගේ ඇමරිකානු සම්බන්ධතා සැක කිරීමට පවා කාටවත් ඉඩක් නැත. ඒ මිලින්ද මොරගොඩ යනු කවුද යන්න සම්බන්ධව 2003 පමණ කාලයේ මෙරට ඇමරිකානු තානාපති වූ ඈෂ්ලි විල්ස් ඇමරිකානු රජයට ලබාදී ඇති සහතිකය නිසාය.

විකීලික්ස් අනාවරණයක් ලෙස තිබෙන ඈෂ්ලි විල්ස් 2003දී වොෂිංටන් වෙත යවන කේබල් පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ වොෂිංටන් හි උපත ලද ඩී. සී. ඔහු ඇමෙරිකානුවෙකු සමග විවාහ වූ ද්විත්ව පුරවැසියකු සහ අතිශය විශ්වාසවන්ත අයෙකු බවය. එසේම ඔහු සමඟ කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කමද සිය කේබල් පණිවිඩයේ සටහන් කරන්නට ඈෂ්ලි විල්ස් අමතක කර නැත.

2020 ගෝඨා - මොරගොඩ ව්‍යාපෘතිය !

ඒ අනුව දැන් මිලින්ද මොරගොඩ සිදුකරමින් සිටින්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රතිරූපය දේශීයව මෙන්ම විදේශීයවත් නැංවීමේ කාර්යයේය. McLarti හී නියෝජිත රොබට් බ්ලේක් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව ලෝකයම ලංකාව දෙස බලාසිටින අවස්ථාවක ගෝඨාභය වෙත සුදුහුණු ගාන්නේ ද ඒ අනුවය.

එහිදී බ්ලේක්ගේ කතාවේ ඇත්තේ "ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කරගන්න නම් ගෝඨාභය" වැනි දේශීය ආමන්ත්‍රණය පමණක් නොවේය. ඇමරිකානු ද්විත්ව පුරවැසියාව සිටි ගෝඨාභය කටයුතු කරන්නේ එක්සත් ජනපදයේ විශ්වාසය දිනාගත් මොරගොඩ වැන්නන් සමඟ බව, ඒ ඇමරිකාවේ හිටපු පුරවැසියා ලංකාව නම් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ට සුදානමින් සිටින බව ඇතුළු පණිවිඩ රැසක් ජාත්‍යන්තරයට යැවීමද මේ හරහා සිදුවේ.

බ්ලේක් නොකී කතා !

බ්ලේක් ගේ අලුත් කතාවට අදාළ අපේ තර්කය සහ අප සතු තොරතුරු වඩාත් විශ්වසනීය වන තවත් හේතුවක් වන්නේ කතාවේ කිසිඳු තැනක ගෝඨාභය ගේ කිසිඳු අඩුවක් බ්ලේක් වෙතින් ප්‍රකාශ නොවීමය. සුදුවෑන් පැහැරගැනීම් සම්බන්ධව තමන් චෝදනා කර සිටියේ,මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය අතුරුදහන් කිරීම සහ මාධ්‍ය ආයතන වලට බෝම්බ ගසා ගිනි තිබීම, යුද අපරාධ, දරුණු ආකාරයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධව තමන් එදා චෝදනා කළේ මේ ගෝඨාභය සහ ඔහු වටා සිටි විශේෂඥ බුද්ධි මණ්ඩලයට බව වැනි කිසිවක් බ්ලේක් කීවේ නැත.

අවම වශයෙන් ඔය කියන තරම් බුද්ධි අංශ මෙහෙයවමින් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධව තීරණාත්මක වැඩ කොටස කළේ ගෝඨාභය නම් ඔහු පිත්තල හංදියේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට ලක්වූ අවස්ථාවේ අර කියන බුද්ධි විශේෂඥයන් සිටියේ කොහේද යන්න ගැනවත් සමීප විමසුමක් වෙත බ්ලේක් ගියේ නැත.

එපමණ නොව ගෝඨාභය සහ ඔහු වටේ සිටින පැරණි ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් මිනිසුන් අතුරුදහන් කිරීම්, ඝාතන, කප්පම් ගැනීම සඳහා පැහැරගැනීම් ඇතුළු චෝදනා රැසක් ලබා සිටින බව පවා බ්ලේක් මඟ හැරියේය.

සැබවින්ම භාණ්ඩයක්, එහි ඇති සියළු අගුණ සඟවා පරිභෝජනයට සුදුසු බව කියා පාරිභෝගිකයකු රවටන අලෙවිකරුවෙකුගේ සහ බ්ලේක්ගේ වෙනසක් මෙතැන නැත. ඒ අනුව එදා කළු බ්ලේක් අද සුළු බ්ලේක් අතර ඇති වෙනස මේ මොහොතේ ඔහු කරන රැකියාව අනුව සිදුව ඇත්තකි. පැවැත්ම වෙනුවෙන් සිදුකරන්නකි.

ටයිම් බේගල් !

බ්ලේක් මෙහි පැමිණීමත් පාස්කු ප්‍රහාරයත් අහඹුවක් නොවීම නිසා එය තවත් තහවුරු වෙයි. අප්‍රේල් 21 වන තුරු මහින්ද කිව්වොත් 2020 එනවා කී ගෝඨාභය පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ලවූ සැනින් කීවේ, මුස්ලීම් අන්තවාදය පරාජය කරන්න තමන් ජනාධිපති වන බවය. එසේම අනතුරුව අනාවරණය වූයේ තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයට වැටුප් ගෙවීමට පවා එවකට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වූ ගෝඨාභය කටයුතු කර ඇති බවය.

ගෝඨාභය ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය ඉවත්කර ගැනීම සහ පාස්කු ප්‍රහාරය සමඟ ඒ සම්බන්ධව දියත්වූ මාධ්‍ය මෙහෙයුම, අනතුරුව රොබට් බ්ලේක් පැමිණ අපට කියන්නේ "ගෝඨා තමයි මනුස්සයා" කියා කරන දැනුම්දීම. මේ කිසිවක් අහඹු විය හැකිද?

මේ වන විටත් නිදහස් ලිබරල්වාදීන් බොහොමයක් අන්ත ජාතිවාදී වී ඇති නිසා අපේ රට එකම සුරපුරයක් වෙන්න ඔන්න මෙන්නය. ගැලවුම්කාරයාද නම් කර හමාරය. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඇත්තේ තෝරාගැනීම පමණක් ඉතිරිව ඇති බවය.

 

පියල් නිශාන්ත කිව්වේ ඇත්ත : සියල්ල වේලාසන සූදානම් ?

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සමගාමීව මෙරට දේශපාලනය උඩුයටිකුරු කිරීමේ සැලැස්මක් සම්බන්ධව තොරතුරු අනාවරණය වෙමින් ඇත.

මේ පිළිබඳ තහරුවුව ලැබී ඇත්තේ ඊයේ (26) පළවූ විශේෂ ප්‍රකාශ දෙකක් ද පදනම් කරගෙනය. එසේම පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සමගාමීව සිදුවූ තවත් ප්‍රකාශ කිහිපයක් ගැනද මෙහිදී දැඩි අවධානයට පාත්‍රවී තිබේ.

එයින් ආසන්නතම ප්‍රකාශය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්තගේ ප්‍රකාශයයි.

ඊයේ (26) ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ පැවති දේශපාලන වැඩසටහනකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත සඳහන් කර සිටියේ එදින (26) කල්මුණේ සයින්දමරදු ප්‍රදේශයේ ත්‍රස්තවාදීන් සහ ආරක්ෂක අංශ අතර ඇතිවූ ගැටුමෙන් ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් 11දෙනෙකු මියගොස් ඇති බවය.

වැඩිදුරටත් ඔහු ඒ ගැන කියා සිටියේ "සමස්ථ රටම භීතියට පත්වන සිදුවීමක් සිදුව තිබෙනවා. ඒ කල්මුණේ සයින්දමරදු කියන ප්‍රදේශයේ අපේ මේ ආදරනීය රට බේරාගත්ත, ජීවිත කැප කරලා , ලේ විලක්, අමු සොහොනක් වෙලා තිබුණු රට බේරාගත් රණවිරුවන් 11ක් මියගිහින් තියනවා. "

එම ප්‍රකාශය තහවුරු කිරීමට යලිත් මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කරන්නේ " ඒ කියන්නේ මියගිය ප්‍රමාණයට අමතරව රණවිරුවන් 11ක් මියගිහින් තියනවා. සාමාන්‍ය ජනතාව සහ ත්‍රස්තවාදීන් එක්ක කියද්දී මේ ගාන ඊට වැඩියි" කියමිනි.

මෙහිදී වැඩසටහන මෙහෙයවූ නිවේදකයා කියන්නේ " මෙතෙක් තහවුරු නොකළ කරුණක් ගැන සිදුකරන ප්‍රකාශයේ වගකීම මන්ත්‍රීවරයා ගතයුතු බව" ය.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ " තමන් අද වැඩසටහනට එන විට පාලනය වීමට උත්සාහ කල බවත්, එහෙත් හෘද සාක්ෂියේ බුරබුරා දේවල් නැගෙනවා" කියාය.

පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයාගේ මේ ප්‍රකාශය අමූලික අසත්‍යක් බව පැහැදිලිය. ඊට අදාල සාක්ෂි මේ වන විටත් මාධ්‍ය හරහා නිකුත්කර ඇත. ඊයේ (26) සිදුවීම හමුවේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් කිසිවෙකුට කිසිදු හානියක් සිදුව නැත.

පියල් කියන්නේ ගුරුවරයෙක් !

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත කියන්නේ අට පාස් නැති දේශපාලන කබ්බෙක් නොවේය. ඔහු ගුරුවරයෙකි. එසේ නම් හීනෙකින්වත් සිදුනොවූ දෙයක් සම්බන්ධව ඔහු මෙබඳු ප්‍රකාශයක් සිදුකළේ මන්ද ?

එය ප්‍රශ්නයක් උවත් පිළිතුර ඇත්තේ ද ඒ ප්‍රශ්නය තුළය.

පියල්ගේ ඉලක්කය කුමක්ද ?

අපකීර්තිමත් කළු ජූලිය ඇතිවූ ආකාරය දේශපාලනය ගැන යන්තම් හෝ දැනුවත් බවක් ඇත්තන් දනියි. එදා ඒ ජාතිවාදී ගින්නෙන් රටම දැවී ගියේ හමුදා සාමාජිකයන් පිරිසක් උතුරේ ඝාතනය වීමත් සමගය.

පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉලක්කය වූයේද එයයි.

කල්මුණේ සයින්දමරදු ප්‍රදේශය ගැන රටේම අවධානය යොමුව තිබියදී ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් 11ක් මියගිය බව කිසිදු තහවුරුවක් නොමැතිව වගකීම් විරහිතව පැවසීමේ අවධානම පියල් මන්ත්‍රීවරයා හොදින් දනියි. නමුත් ඔවුන් නියෝජනය කරන පාර්ශවයේ දේශපාලන බල උපක්‍රමය වූයේ රට ලේ විලක් කිරීමය.

වඩාත් සරලව කියනවා නම් කඩු පොලු පිහි හෝ අතට අහුවෙන දෙයක් ගෙන සිංහල ජනතාව ලවා අසල්වැසි මුස්ලීම් වැසියන්ට පහරදීමට පෙළඹවීමය. පසුව ඊට මුස්ලීම් වැසියන් ප්‍රතිප්‍රහාර දෙන්න ගත්විට සිදුවිය හැකි දේ අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත.

කාලයක් යුද්ධය විකුණාගෙන ජීවත් වූ රාජපක්ෂ බල කදවුරේ අපේක්ෂාව ඇත්තේ එතැනය. එයද එක්තරා ත්‍රස්තවාදයක් බවත් රුධිර ගංගාවක් මතින් හෝ බලය ගැනීම හැර රට, ජාතිය, ආගම , පක්ෂය ආදී වෙනත් කිසිවක් ඊට නැත.

කෙසේ වුවත් පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයා යොදවා සජීවී රූපවාහිනී වැඩසටහනක් හරහා දියත් කරන්න ගිය සැලැස්ම අසාර්ථක වූයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් කිසිවෙකු ඝාතනය නොවීම මිස අනෙකක් නිසා නොවන බවත් මෙහිදී අවධාරණය කල යුතුව ඇත.

ගෝඨාභය වීදි බසියි !

පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයාගේ මේ නින්දිත , අමන, ශාපලත් ප්‍රකාශය සිදුවන මොහොත කියන්නේ කල්මුණේ සයින්දමරදු හී ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් සහ ත්‍රස්තවාදීන් මුහුණට මුහුණ ගැටුණු පළමු අවස්ථාව වීම පමණක් නොවේය.

එදින (26) තවත් දෙයක් සිදුවිය. ඒ තමන් ඊලඟ ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වන බවත් පසුව මුස්ලීම් ත්‍රස්තවාදය විනාශ කරන බවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රසිද්ධියේ පැවසීමය.

ඒ රොයිටර් පුවත් සේවය වෙත ප්‍රකාශයක් ලබාදෙමින්ය.

එහිදී තම කාලයේ බුද්ධි අංශ ශක්තිමත් බවත් මේ ආණ්ඩුව බුද්ධි අංශ දුර්වල කළ බව මෙන්ම තමන් ගොඩනැගූ බුද්ධි අංශ තිබුණේ නම් මෙම ප්‍රහාරය සිදුනොවන බවත් ගෝඨාභය පවසා තිබිණ.

එපමණක් නොව මේ වන විට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය ඉවත්කර ගෙන ඇති බවට ප්‍රධාන පුවත ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නට ඔහුගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය භාරගෙන සිටින මාධ්‍ය කටයුතු කර ඇත.

aruna g

ගෝඨාභයගේ කතාව !

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය එල්ලවීමට පෙර ඉතා පැහැදිලිව ඒ සම්බන්ධව බුද්ධි අංශ වාර්තා සපයා තිබිණ. ඊට අදාල සාක්ෂි මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පමණක් නොව ජනාධිපති සිරිසේන පවා පිළිගෙන හමාරය.

එහෙත් ජනාධිපති සිරිසේන යලිත් කියන්නේ බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා මේ ප්‍රහාරය එල්ලවී ඇති බවය. තමන් සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව අතර ගැටුමට මුලත් ආණ්ඩුවේ මේ බුද්ධි අංශ දුර්වල කිරීමේ කටයුත්ත බවත් ජනාධිපති සිරිසේන පවසයි.

මේ නම් මොන හතර බීරි කතාවක් දැයි කෙනෙකුට සිතෙන්න පුළුවන. එහෙම කෙනෙක් සිතුවත් ලේ මතින් ගොඩ එන්න දේශපාලන බල උපක්‍රමයක් දියත් කර ඇති විට මේ කතා අවධානයෙන් තේරුම් ගත යුතු වනවා හැර් හතර බීරි කරගත යුතු නැත.

පත්තරෙන් ෆේස්බුක් එකට !

"බුද්ධි වාර්තා ලැබිලා ආරක්ෂක ලේකම් මට ඒක දීලා නෑ. මට කෝල් එකක් දෙන්න තිබුනා, මම බුද්ධි වාර්තා දැක්කේ අන්තර්ජාලය හරහා FB එකෙන්. පොලිස්පති නියෝග අනූව එක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කෙනෙක් විතරක් හරියට වැඩේ කරලා. බුද්ධි අංශ දුර්වල කළ බාප්පලාට මේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙ නැගිටින්නත් බැරිවෙලා"

මේ මොනතරම් වගකීම් විරහිත ප්‍රකාශයක් ද ? එහෙත් ජනාධිපති එය සිදුකරයි. තමන් මේ රටේ නායකයා, සේනාධිනායක , ආරක්ෂක ඇමතිවරයා, නීතිය හා සාමය භාර අමාත්‍යවරයා, ව්‍යවස්ථාව අනුව යුද්ධය සහ සාමය ප්‍රකාශ කිරීමේ බලතල ඇති රටේ එකම පුද්ගලයා බව අමතක කර මෙසේ පවසයි.

එහෙත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ට ආරක්ෂක කවුන්සලයට නොකැඳවීම ගැන කිසිවක් නොපවසයි.

සිරිසේන ජනාධිපතිගේ කෙරුවාව !

එපමණක් නොව ආරක්ෂක කවුන්සලය සදහා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කැදවූ පදනම ගැන කිසිවක් නොපවසයි. එසේම ඔවුන් විපක්ෂය නියෝජනය කරන බැවින් ඔවුන් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත්කිරීම කිසිවක් නොකරයි බවට ජනාධිපති සිරිසේන දෙන සහතිකයක් තිබේද ? එසේම ආරක්ෂක කවුන්සලය හමුවේ ඔවුන් ලබාදෙන නිර්දේශ, යෝජනා සහ තීන්දු ජාතික ආරක්ෂාවට බලපෑමක් සිදුනොවෙතැයි කිව හැකිද ?

ඔක්තෝබර් 26 කුමන්ත්‍රණය !

මේ ප්‍රශ්න වඩාත් වලංගු වන්නේ මේ සිදුවීම සිදුවීමට මාස 6කට පෙර දියත්වූ ව්‍යවස්ථා විරෝධී දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයට මේ සියලු දෙනා සම්බන්ධවීමය. එම කුමන්ත්‍රණය දෙසැම්බර් මාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් හමුවේ පරාජය වූවත් පෙරලා බලය ඇල්ලිමේ උත්සාහය අවසන් වූයේ නැත.

රාජපක්‍ෂලා ප්‍රහාරය ගැන දැනුවත් !

දැන් සිරිසේන ජනාධිපති මොන බයිලා ගැහුවත් වැඩක් නැත. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ට බුද්ධි අංශ වාර්තා නොලැබුණත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ට බුද්ධි අංශ වාර්තා ලැබුණු බව ඔහුම සදහන් කරයි. එසේම ඒ පවුලේ කිසිවෙකු පාස්කු ඉරිදා පල්ලි ගොස් නැත.

ඊටත් වඩා වැදගත් කරුණක් වන්නේ තොරතුරු දැන ඒ ගැන කිසිවක් නොකර සිටීම පිටුපස දේශපාලන අපේක්ෂාවක් පැවති බව පේනවා කියාත් විපක්ෂ නායක කියන කතාවය.

එපමණක් නොව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය පවා මේ ප්‍රහාරය ගැන තොරතුරු ලබා සිටි බවත් දැනගන්නට ඇත.

මහින්දගේ උපදෙස !

මේ අතර මුළු රටටම බලපැවැත්වෙන ආකාරයට හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත්කල අවස්ථාවේ විපක්ෂ නායක මහින්ද කීවේ උතුරේ යුද සමයේ පවා තමන් එහෙම නොකළ බවය. එහෙත් කල්මුණේ සයින්දමරදු සිදුවීම කියා පාන්නේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව සමස්ථ රටටම බලපැවැත්වෙන ආකාරයට හදිසි නීතිය පනවා ඇදිරි නීතිය පැනවීම නිවැරැදි බවය.

ඒ සමග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත රට ගිනිතියන්න සිදුකළ ප්‍රකාශය සමග මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකගේ උපදෙස් සන්සන්දනය කිරීමෙන් පෙනී යන දේ ද අමුතුවෙන් ලිවිය යුතු නැත.

තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයට සල්ලි දුන්නේ කවුද ?

මේ අතර සිවිල් සමාජ - දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයකු වන චමීර පෙරේරා පසුගියදා CSR හිදී විශේෂ අනාවරණයක් සිදුකළේය. ඒ 2009-2010 කාලය තුළ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රහසිගත ගිනුමක් හරහා තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය ට මූල්‍ය ආධාර ලබාදී ඇති බව පවසමින් ය.

ඔහු ඊට පුවත් මූලාශ්‍ර ඉදිරිපත් කරන්නේ 2016 වසරේ ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ් අඩවිය සිදුකළ අනාවරණයක් සහ මේ වන විට වසා තිබෙන සත්හඩ පුවත්පත පලකල අනාවරණයක් හරහා ය.

ඒ අනුව 2016 දී අනාවරණය වී ඇත්තේ තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය ට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රහස් ගිනුමක් හරහා මූල්‍ය ආධාර ලබාදී ඇති බව පමණක් නොව එහි ප්‍රධානියකු හමුදා බුද්ධි අංශ සදහා යොදාගෙන තිබෙන බවය.

බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් නිදහස් කරවු !

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සමග බුද්ධි අංශ දුර්වල කිරීමක් ගැන සාවද්‍ය පුවත ප්‍රචාරය වූවා පමණක් නොව රාජපක්ෂ රෙජීම පාලන සමයේ විවිධ අපරාධ සදහා යොදාගත් බන්ධනාගාර ගතකර සිටින බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් නිදහස් කර ඔවුන්ට පොදු සමාවක් ලබාදෙන ලෙසද සටන් පාඨයක් ඉදිරිපත් විය.

අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක හිමි පවා ඊට මැදිහත් කරගෙන තිබෙනු දක්නට ලැබිණ. සුදු වෑන් පැහැර ගැනීම්, විවිධ ඝාතන , අතුරුදහන් කිරීම්, මාරාන්තික ප්‍රහාර දියත් කළ (සිවිල් වැසියන්, මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කර ) බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් කිහිපදෙනකු හැර වෙනත් කිසිවෙකු බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් කියා බන්ධනාගාර ගතකර නැත.

ඒ අනුව මේ කියන්නේ රාජපක්ෂ රෙජීම පාලන සමයේ තම රාජකාරිය වෙනුවට අපරාධ සදහා යොදාගෙන සිටි දැන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණ හමුවේ නඩු ගොනුකර ඇති කිහිපදෙනකු නිදහස් කරන ලෙසය.

ලේ මතින් බලය ගැනීමේ උත්සාහය පැහැදිලිය !

ජනාධිපති සිරිසේන ද ඊට උඩගෙඩි දෙන්නේ මෙන්න මේ වැනි සටන් පාඨයක් වෙනුවෙන් ය. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය හමුවේ පවා පැහැදිලි කදවුරු දෙකක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී.

තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය වෙත මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබාදීම, ඔවුන් හමුදා ඔත්තුකරුවන් ලෙස යොදාගත් බවට චෝදනා ලබා සිටින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය තමන් ජනාධිපතිවරණය දිනා මුස්ලීම් අන්තවාදය පරාජය කරන බව පවසයි.

පියල් නිශාන්ත නම් අම්බරු මන්ත්‍රීවරයා අහස පොළව නුහූලන බොරු කියමින් ජාතිවාදී ආගම්වාදී කෝලාහලයක් රටේ ඇති කර මේ බිම ලේ විලක් කරවන්න උත්සාහ කරයි. ජනාධිපති සිරිසේන බුද්ධි අංශ දුර්වල බවට පට්ටපල් බොරු කියමින් කාලය ගෙවයි.

පොහොට්ටු කැම්පේන් ඇරඹේ !

ඒ අතර තුර සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ දියත් කර ඇති එක් උපක්‍රමික ප්‍රචාරයක් වන්නේ සමන්තුරෙයි , කල්මුණේ ප්‍රදේශ වල පසුගිය මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රචාරය කිරීම ය. ඔවුන් අසන්නේ දැන් දැක්කද ජන්ද ප්‍රතිඵල ? ත්‍රස්තවාදීන් සලකා ඇත්තේ කාටද කියාය.

ඊට අදාල අපේ පිළිතුර විය යුත්තේ, "ඔව් , ප්‍රතිඵල පැහැදිලියි. ඉතා සුළුතරයක් වූ අන්තවාදින් ඔබලාට ජන්ද දී ඇති අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය , සංහිඳියාව ඔස්සේ සංවර්ධනය විශ්වාස කරන අති බහුතරය ප්‍රජාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශිෂ්ට කදවුරට සහය දී ඇත.

මේ රට ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයට ගොදුරු කිරීමේ බිම් සැකසූ කිසිවෙකුට පමණක් නොව මේ කම්පනය අවස්ථාව වෙනුවෙන් තත්ත්වන් සැකසූ, කුමන්ත්‍රණය අසාර්ථක වූ නිසා රුධිර ගංගාවක් ඔස්සේ බලය අල්ලන්න එන කාටත් බහුතර පොදු ජනතාව නිසි පිළිතුරු ලබාදෙනු ඇති බවය.

හොකී සම්මේලනයේ හොර ගේමක් මාට්ටු : අධිකරණයෙන් දින 14ක වාරණයක් !

ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලනයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය විසින් සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමට දැරූ උත්සාහයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික් උසාවිය විසින් වාරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කොළඹ හොකී සංගමයේ සභාපති පැවරූ නඩුවක් අනූව අදාල නියෝගය නිකුත්කර ඇත.

ඒ අනුව දින 14 කට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම වාරණය පනවා තිබේ.

කොළඹ සංගමය අධිකරණයට !

අදාල නඩුව ගොනුකරමින් කොළඹ හොකී සංගමයේ සභාපති පෙන්වාදී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලනයේ වත්මන් නිලධාරීන් විසින් සම්මේලන ව්‍යවස්ථාවේ 09 වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් මාණ්ඩලික රැස්වීමක් පවත්වා හොකී සම්මේලනයේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව , විනිසුරු කමිටුව සහ තේරීම් කමිටුව යන කමිටු පත්කර ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බවය.

මාණ්ඩලික රැස්වීම හබක් !

ඒ අප්‍රේල් මස 24 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබී අප්‍රේල් 27 වනදාට කල්තබා තිබුණු මාණ්ඩලික රැස්වීමේදීය.

නමුත් හොකී සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව මෙම කමිටු පත්කිරීම සිදුකළ යුතුව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලනයේ මහ සභා රැස්වීමකදී හෝ විශේෂ මහ සභා රැස්වීමක් අවස්ථාවේදීය.

ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ද මේ කරුණ සහතික කර ඇති අතර ඊට අදාල ලිඛිත සාක්ෂිද පැමිණිලිකාර පාර්ශවය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව අධිකරණය නිකුත්කල වාරණ නියෝගය පහත දක්වා තිබේ.

තනතුරු මාරුවූවාට දූෂිතයන් මාරුවී නැත !

ඒ අනූව ඉතා පැහැදිලිව හොකී සම්මේලනයේ නව පරිපාලනය ඔවුන්ට කවදත් සුපුරුදු දූෂිත මාවතේ ගමන් කිරීමට වැඩ අල්ලා ඇති බවය.

කැලේ මාරු වූවාට කොටින්ගේ පුල්ලි මාරු නොවනවා කියනවා වගේ තනතුරු මාරු වුනාට එකී තනතුරු සදහා පත්වන්නේ සුපුරුදු දූෂිත නිලධාරීන් නම් දූෂිත ක්‍රියා නවතින්නේ නැත.

මෙන්න උදාහරණ !

ඒ ගැන නිදර්ශන ඕන තරම්ය. හොකී සම්මේලනය අන්ත දුෂිත තිප්පොළක් කිරීම ගැන චෝදනා ලැබූ සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති සුමිත් එදිරිසිංහ මෙවර ලේකම් වී තිබේ. හිටපු ජේෂ්ඨ උප සභාපති පී. විශ්වනාදන් මේ පාර සභාපති වී ඇත. හිටපු ලේකම් ගාමිණී විජේසිංහ මෙවර භාණ්ඩාගාරිකවී ඇත.

එසේම මේ දූෂිත නිලධාරීන්ට සහය දෙන්න සිටින උදවිය ගැනද අනාවරණය කල යුතුව තිබේ.

දර්ශනට ලැබුණු තෑග්ග !

හොකී සම්මේලනයේ හිටපු තේරීම් කමිටු සභාපති දර්ශන විජේසිංහ කියන්නේ ඊට හොද නිදර්ශනයක් දෙන පුද්ගලයෙකි.

2015 ශ්‍රී ලංකා හොකී සම්මේලන නිලවරණයේදී සුමිත් එදිරිසිංහ පාර්ශවයේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වූ අවස්ථාවේ ඊට එරෙහිව අධිකරණයට ගියේ මේ දර්ශනය. එදා සුමිත් එදිරිසිංහ පාර්ශවයේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වූයේ ඔවුන් නියමිත වේලාවට නාම යෝජනා ලබාදීමට අසමත් වූ නිසාය.

කෙසේ වුවත් ඒ නඩුව වසර 4 ක් කල් ගියේය. සුමිත් එදිරිසිංහ පාර්ශවය වෙනුවෙන් වාරණ නියෝග ගන්න ගිය දර්ශනට හොකී තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ධූරය ලැබීය.

සුමිත්ගේ මාෆියාව !

ඒ කාලයේ හොකී බැලුවේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ වූවත් ඔලිම්පික් කමිටුව වෙනුවෙන් ජන්දය දෙන්න හොකී ක්‍රීඩාව නියෝජනය කරන්න ගියේ සුමිත් එදිරිසිංහ ය. එහෙම වැඩකට යන්න සුමිත්ට ඇති හයිය පෙන්වාදී ඇත්තේ හොකී ක්‍රීඩාව තුල ඔහු පතුරවා ඇති මාෆියාවේ තරමය.

එපමණක් නොව සුමිත් ඒ ගමන යන්නේ එවකට ක්‍රීඩා ඇමැති වූ දයාසිරි ජයසේකරගේ ගැසට් නිවේදනය පවා නොතකමින්‍ ය. එසේම අධිකරණ නියෝග පවා නොතකමින් ය.

රත්නපුර -මාතර සංගම් ඇත : හොකී කණ්ඩායම් නැත !

එපමණක් නොව ජීවිත කාලයම හොකී අරක් ගන්න හොකී කණ්ඩායමක් තබා බෝලයක්වත් දැක නොමැති රත්නපුර සහ මාතර හොකී සංගම් හදන්න ද සුමිත්ලා කටයුතු කර ඇත. ඒ සංගම් වල එකම වැඩේ හොකී නිලවරණයට පැමිණ සුමිත් පාර්ශවයට ජන්දය දීමය.

එදා සුමිත්ව පාලනය කරන්න කාටවත් කොන්දක් තිබුණේ නැත. අදත් මාෆියාව සමග සුමිත් හොකී ක්‍රීඩාව වෙලාගෙනය.

සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව තුට්ටු දෙකට දමා නීති විරෝධී ආකාරයට කමිටු පත්වන්නට යන්නේද ඒ අනුවය.

අධිකරණ නියෝගය අනුව අද ඒ අවස්ථාව වැලකී ගියත් සුමිත්ලාගේ මාෆියාව පරාජය කරන තුරු හොකී ක්‍රීඩාව රකින්න තිස්තුන් කෝටියේ කට්ටියත් මදිය.

අධිකරණ තීන්දුව මෙන්න !

newwww

 

''අද ලංකාවේ සෑම මුස්ලිම් නිවසක්ම මළගෙයක් වගේ වෙලා'' - ඇමති රිෂාඩ්

පාස්කු ඉරිදා (21) ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක සිදුවූ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයන් දැඩි පිළිකුලෙන් යුතු හෙලා දකින බවත් ඉස්ලාමිය ධර්මයට පටහැනි එවැනි ත්‍රස්ත ක්‍රියා තම පක්ෂය මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත්, මෙවැනි ම්ලේච්ජ ක්‍රියා පරාජය කිරීමට තම පක්ෂය පුර්ණ සහය ලබාදෙන බවත් සමස්ත ලංකා මහජන කොන්ග්‍රසයේ නායක, අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්දුර්දින් මහතා පවසයි.

එම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු සහජීවනය අගයන ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලිම් ජනතාව බලවත්සේ කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව පැවසු ඇමතිවරයා, ''අද හැම මුස්ලිම් නිවසක්ම මල ගෙයක් වගේ වෙලා..එතරම් වේදනාවක් '' යයි කියා සිටියේය.

ඇමතිවරයා එබව සඳහන් කළේ 'නිව්ස් ටියුබ්' සමග සාකච්ජාවකට එක්වෙමිනි.

මෙම ඝාතන වලට සම්බන්ධ සියලු දෙනාට උපරිම දඬුවම් ලබාදිය යුතු බවද එහිදී අවධාරණය කර සිටි ඇමතිවරයා,

''සියදිවි හානිකර ගැනීම මුස්ලිම්වරුන්ට පාපක්‍රියාවක්. අපේ ආගමේ මේවගේ පාපකාරී දේවල්වලට කිසිම් ඉඩක් නැහැ ..'' යයි කියා සිටියේය.

අප කල විමසීම්වලදී ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් මෙසේද පැවසිය.

 ''අපි බුද්ධි අංශ දැනුවත් කළා''

 සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සභාව මෙම ප්‍රහාරය දැඩි ලෙස හෙලා දැක තියනව. ආගමට පටහැනි ලෙස දේශනා පැවැත්වූ සැකකටයුතු පුද්ගලයින් ගැන එම සභාවේ බලධාරීන් මිට පෙර බුද්ධි අංශ දැනුවත් කර තිබුනා. නමුත් ඒගැන අවධානයක් යොමුවී නොතිබීම කණගාටුවට කාරණයක්.. දැන් ඒගැන කතාකරල එකිනෙකාට චෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ.

මේ ප්‍රශ්නය ලෙහෙසියෙන් ගන්න බැහැ. එල්.ටි.ටි.ඊ. ප්‍රශ්නයට වඩා සංකීර්ණයි. මේක ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගැට ගැසුන කාරණයක්. මේවට සම්බන්ධ සමහර පුද්ගලයින් කෝටිපතියන්. ඒ අතරින් බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ මද්රසා දහම් පාසල්වල ඉගෙනගත් අය නෙමෙයි, පිටරටවල ඉගෙන ගත්ත අය. එක් එක් සමාජ මට්ටමේ අය සමග මොවුන් ආශ්‍රය කරලා තියනවා. දේශපාලනඥයින් සමග වෙන්න පුලුවන්, ව්‍යාපාරිකයින් සමග වෙන්න පුළුවන් . ඉතින් මේවගේ සාමන්‍ය විදියට හැසිරෙන පුද්ගලයින් ලෙහෙසියෙන් හඳුනා ගන්න බැහැ .

අඩුම තරමින් මෙවැනි පුද්ගලයින් ගැන ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයින්වත් දන්නේ නැහැ. එවැනි පුද්ගලයින් තමන්ගේ නොනාටවත් දරුවන්ටවත් අම්මා තාත්තාට වත් තමන් කරන කියන දේවල් කියලා නැහැ.. ආගමික ලැදියාවක් පෙන්නලා නැහැ. සාමාන්‍ය විදියටයි හැසිරිලා තියන්නේ...

නමුත් ඇතැමුන් පමණක් අපේ ආගමික පුජකයින්ව අපේ දේශපාලනඥයින්ව විවේචනය කරලා තියනවා. මේක මෙලොව ජිවිතයෙන් පසු වෙනත් ලෝකයක් ගැන කියලා මානසිකව ඔලුව වෙනස් කරන වැඩක්. ජනතාව මේ ගැන හොඳින් දැනුවත්වීම වැදගත්.

ත්‍රස්තවාදයෙන් බැට කාපු ජනතාවක් : මෙහෙම චෝදනා කරන එක වැරදියි

IMG 20190423 111127

අපි අවුරුදු ගණනාවක් උතුරේ යුද්ධයෙන් බැට කෑවා. අවුරුදු ගණනාවක් දරු පවුල් එක්ක හිටියේ අනාත කඳවුරුවල. අපි ආයෙත් ඒවගේ ජිවිතයක් ගැන හීනෙකින්වත් හිතන්නේ නැහැ..

ඉතිං අපට අයෙත් ඒවගේ අඳුරු යුගයකට යන්න බැහැ . දැනටමත් අපේ දරුවෝ පණබයේ ඉන්නේ. මේ බෝම්බ ප්‍රහාර වලින්, එයාලගේ යාලුවෝ නැතිවෙලා. රටේම ජනතාව බියට පත්වෙලා...

මේ අවස්ථාවේදී ඇතැමුන් දේශපාලන වාසිගන්න මට ගහනවා. බොරු කතා කියනවා. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයකුගේ පියා සමග මම ඉන්න පින්තුරයක් ශෝෂල් මිඩියා එකේ දාලා මට ගහනවා. ඒ පුද්ගලයා හරි එයාගේ දරුවෝ හරි මේවගේ දෙකට සම්බන්ධ බව මම දන්නේ නැහැ. ඔය කියන පුද්ගලයා ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම ව්‍යාපාර කටයුතු බාර ඇමතිවරයා. ව්‍යාපාර කරන ඕනෑ තරම් පුද්ගලයින් දිනපතා මාව හමුවෙනවා. කතාබහ කරනවා. පින්තුර ගන්නවා.

මේ කියන පුද්ගලයා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයක ජාතික ලයිස්තුවකත් හිටියා. එයා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද මහත්තය එක්ක, හිටපු ඇමති ජී එල් පිරිස් මහත්තය එක්ක, පියසේන ගමගේ හිටපු ඇමතිතුමා එක්ක ඉන්න ෆොටෝ ඕන තරම් තියනවා. මම එකේ වරදක් කියන්නේ නැහැ. එත් මට විතරක් මෙහෙම ගහන එක හරිද ? මෙයාලට ඕන දේශපාලන වාසියක් ගන්න විතරයි. සහජීවනය වෙනුවෙන් ඉන්න අපිවගේ අයට මෙහෙම කරන එක හරි ද?

 සහෝදරයාගේ සමාගම ?

 දැන් තවත් කව්ද කියල තිබුනා මගේ සහෝදරයෙක් ඔය කියන සංවිධානයේ කෙනෙක් ඉන්න කම්පනියක ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියලා. ඒ කතාව පට්ටපල් බොරුවක්. අපේ පවුලේ කිසිම කෙනෙක් ඔය කියන ත්‍රස්ත කණඩායම් එක්ක කිසිම බිස්නස් එකක් කරලා නැහැ. ඒවගේ අයට අනුබල දීලා නැහැ ..දෙන්නෙත් නැහැ ..

ඒ අතරේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් වීරසේකර මහත්තය කියල තියනවලු මගේ නංගි කෙනෙක්ගේ වත්තල ගෙයක් ඔය කියන ත්‍රස්තවාදියෙකුට දීල කියලා. මේ කතාවත් අමුලික බොරුවක්. මට සොහොදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කැනඩාවේ අනෙක් කෙනා ඉන්නේ පුත්තලමේ.

කැනඩාවේ ඉන්න සහෝදරියගේ මහත්තයට සහෝදර සහෝදරියන් 13ක් ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් එක් සහෝදරයෙක් ඔය කියන නිවස නිත්‍යානුකුලව කුලියට දීලා තියනවා. පසුගිය දවස්වල ඒ ගෙදර කවුරුවත් ඉඳලා නැහැ. මේ ගැන අසල්වාසීන් පැමිණිල්ලක් කරලා. ඒ ගැන පොලිසියෙන් සොයා බලා තියනවා. දැන් ඒ ගෙදර කුලියට ගත්තු අය හමුවෙලා. ඒ කවුරුවත් මේ සිද්ධියේදී මැරිලා නැහැ. සම්බන්ධ බවකුත් හෙළිවෙලා නැහැ. එත් කතාව යන්නේ මගේ නංගීගේ ගෙයක් ත්‍රස්තවාදීන්ට දුන්නා කියලා. ඇයි මේවගේ හරි හැටි හොයා බලන්නේ නැතුව අපට ගහන්නේ. ශෝෂල් මිඩියාත් කිසිඳු සොයා බැලීමකින් තොරව මේවගේ නිව්ස් දානවා.

මේවගේ දේවලින් වෙන්නේ ප්‍රශ්නය වෙනත් පැත්තකට යාම. මේ වගේ දේවල් වලින් අපි වගේ සිංහල දෙමල මුස්ලිම් සහෝදරත්වය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අයට අසාධාරණයක් වෙලා තියනවා.

 දැන් කල යුත්තේ කුමක්ද ?

 මේ ගැන මම ශෝෂල් මිඩියා වලටවත් මඩ ගහන දේශපාලනඥයින්ට වත් චෝදනා කරන්නේ නැහැ. චෝදනා කිරීමෙන් පලක් නැහැ . වැඩක් නැහැ. ආයෙත් මේවගේ විපතක් ඇතිවීම වලක්වා ගැනීමට අපි සියලු දෙනාම එක්වී කටයුතු කලයුතු මොහොතක්. ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා විපක්ෂනායකතුමා එකට වාඩිවෙලා එකට තීන්දු තීරණ ගන්න ඕන මොහොතක්. හමුදාව පොලිසිය බුද්ධි අංශ එකට මෙහෙයවිය යුතු මොහොතක්.

නගරයෙන් නගරයට ගමින් ගමට පක්ෂ බේදයෙන් තොරව ආගම බේදයෙන් තොරව 'සාම කමිටු' ගොඩනැගිය යුතු මොහොතක්. රට රැකගතයුතු, ජනතාව ආරක්ෂා කරගත යුතු මොහොතක්. නැවතත් අපේ රටේ එකමුතුකම සමගිය ප්‍රදර්ශනය කලයුතු මොහොතක්. ඒ සඳහා අපි අපට හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ''

විල්පත්තු භීතිකාව !

විල්පත්තුව කපන්නේ නැත. අප පටන් ගත යුත්තේ එතැනින් ය.

එසේ නම් කපන්නේ කොතැනද, සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වන චායාරූප මොනවාද යනුවෙන් ඊළග ප්‍රශ්නාවලිය එකදිගට මතු වේ.

විල්පත්තු වනයේ කොහෙත්ම නැවත පදිංචි කිරීමක් සිදුව නොමැත !

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටා ඇත්තේ පුත්තලම සහ අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ය. උතුරු පළාතේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය සමග ඊට සම්බන්ධතාවක් නැත.
මේ කියන විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් සීමාවේ කිසිදු ආකාරයක නැවත පදිංචි කිරීමක් සිදු කර නැත. විල්පත්තුව පාලනය කරන වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුල්ලිකුලම් කාර්‍යාලය මෙන්ම නොච්චියාගම පිහිටි වනෝද්‍යාන භාරකාර කාර්‍යාලයද එය තහවුරු කරයි.

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යාන සීමාව මෝදරගංආරුවෙන් අවසන් වේ. මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය පටන්ගන්නේ එතැනින් ය. මරිච්චිකට්ටි ගම්මානය පටන් ගන්නේත් එතැනින් ය. කැලේ කපා ජනතාව පදිංචි කළ බව කියන ප්‍රධානම ගම්මානය මේ මරිච්චිකට්ටියයි. ඊට අමතරව විලත්තිකුලම්, වේප්පන්කුලම්, කරඩික්කුලි යන ප්‍රදේශ වල පිහිටි වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වනාන්තර විනාශ කරමින් නැවත පදිංචි කිරීම් සිදු කරන බවද ඇතැම් පිරිස් මාධ්‍ය මගින් රටට කියති.
2001 වසරේදී ගැසට් පත්‍රයක් මගින් රජයේ කැලෑ සියල්ල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරිණි. ඉහතින් කී ගම්මාන පිහිටා ඇත්තේ එසේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතට පැවරුණු රජයේ කැලෑ තුළ ය.

1980 රාජ්‍ය ඉදිකිරීම් !

මෙම ප්‍රදේශ අතරින් මරිච්චිකට්ටි, කරඩික්කුලි ප්‍රදේශ වල පැරණි ගම්මාන පැවති බවට සාධක ඇත. 1980 ජූලි 21 දින ජාතික ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිකරන ලද නිවාස 10 ක නටඹුන් සහ එම නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කිරීමේ ඵලකය ඊට එක් උදාහරණයකි. මරිච්චිකට්ටි ගම්මානයේ ඇති කැලෑවට යට වූ පැරණි ඉස්ලාම් පල්ලියද එසේමය. වේප්පන්කුලම් ගම්මානයෙන් එවැනි සාධක කිසිවක් හමුවන්නේ නැත. 1990 සහ 91 කාලයේ ජනශුන්‍ය වූ ප්‍රදේශයක්, එයන් වසර 11 කට පසු කැලේට යටවීමෙන් පසු රජයේ කැලෑ බවට පත් වී තිබේ. ඒ අනුව ඒවා 2001 වසරෙන් පසු වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතට පැවරිණි. එහෙත් ඒ වන විට පැවති යුදමය තත්වය නිසා තමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතට පැවරුණද, කිසිදු අවස්ථාවක මේ කැලෑ නිරීක්ෂණය කිරීමක් හෝ ඒවාගේ සීමා ලකුණු කිරීමක් සිදු කරන්නට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් ලැබී නැත.

වැඩිදුරටත් සාක්ෂි

එයිනුත් වසර 11 කට පසු, එනම් මේ ප්‍රදේශය ජනශුන්‍ය වීමෙන් වසර 22 කට පසු මෙම කැලෑ සහිත ප්‍රදේශය,2001 රජයේ කැලෑ පැවරීමේ තීරණය ප්‍රකාරව රක්ෂිත තුනක් ලෙස 2012 වසරේදී ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. මෙහිදීද විධිමත් සහ ක්‍රමානුකූල මැනුම් ක්‍රමවේද සිදු කරන්නට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ට ඉඩක් ලැබී නැත. GPS සිතියම්ගත කිරීමේ උපකරණ යොදාගනිමින්, ස්ථානීය නිරීක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයක් පමණක් සිදු කරමින් කළ මායිම් ලකුණු කිරීමෙන් පසුව ය, මේ රක්ෂිත ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ.

එහිදී විලත්තිකුලම් ප්‍රදේශයේ අක්කර 650 ක් සහ මරිච්චිකට්ටි, කරඩික්කුලි ප්‍රදේශ වල අක්කර 770 ක් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම සදහා වෙන්කර ඇත. ඒ අනුව අදාළ ඉඩම් අක්කර 650 සහ 770 යන කොටස් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාරයට පත්කර තිබේ. එනම්, එම කොටස් රක්ෂිත වලට අදාළ නැත. ඒවා වෙන්කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ගැටළු තිබේ. විලත්තිකුලම් ඉඩම් වෙන්කිරීම පිළිබද විගණන වාර්තාවට අනුව මේ පිළිබද කිසිදු පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස් කර නැත. සමස්ත වනාන්තර පද්ධතියට මෙය බලපාන්නේ කෙසේද යන්න අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බැලිය යුතුය.

විධිමත්ව කටයුතු නොකළ තැනක් !

මෙසේ අවතැන්වූවන් සදහා ඉඩම් වෙන්කෙරුණද, ඒවාගේ එක්වර ජනතාව පදිංචි වීමක් සිදු වී නැත. අනෙක් අතට මේ ඉඩම් වෙන්කිරීම් සිදු කර ඇත්තේද අවතැන් ජනතාව කොපමණක් සිටීද, ප්‍රධාන පවුල් සහ අනු පවුල් කොපමණ සිටීද යන කරුණු පිළිබද විධිමත් සමීක්ෂණයකින් තොරව ය. එම නිසා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පැවති කැලෑ ඉඩම් රැසක් අනවශ්‍ය ලෙස රක්ෂිත ගැසට් කිරීමේදී නිදහස් කර ඇත. මෙසේ නිදහස් කරන ලද ඇතැම් ඉඩම් ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයන්ගේ සමීපතමයන් අතරේ බෙදාගෙන ද තිබේ.

කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් අදාළ නිදහස් කරන ලද ඉඩම් කැලෑවට යටවෙමින් තිබී ඇත්තේ අවතැන්වූවන් නොපැමිණීම නිසා ය. වේප්පන්කුලම් ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව සතුව මීට අදාළව 2014 වසරේ ඔක්තෝබර් 13 වැනිදා ලබා දුන් ඉඩම් ඔප්පු තිබේ.

උතුරු පළාත් ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මීට මැදිහත් වී ඇත. ඒවා හදුන්වා ඇත්තේ ඉඩම් හිමිකම තහවුරු කිරීමේ බලපත්‍ර හෙවත් දීමනා පත්‍ර ලෙස ය. එක් දිනක් ඇතුළත පමණක් මෙසේ ලබා දී ඇති බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව විසිදහසකි. එනම් පවුල් විසි දහසකට මේ ප්‍රදේශයේ යළිත් පදිංචි වීම සදහා රජය විසින් ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කර දී ඇත.
කටාර් රාජ්‍යයේ සහ ඉන්දියාවේ ආධාර මත මේ අතරින් කොටසක් නිවාස ඉදිකරගෙන තිබේ. ඒවාට අවශ්‍ය ජල පහසුකම් සපයා දී ඇත්තේද එම ආධාරවලිනි.

මතභේද සහ පාර්ශ්වික විවේචන මැද්දේ කල්ගත විය. ඉන්පසු 2017 මාර්තු 24 වැනිදා ඉහත සදහන් රක්ෂිත තුන එක්කොට, මාවිල්ලු සංරක්ෂිතය ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදි. ඊට හෙක්ටයාර් 32,505 ක් අයත් ය. ඒ අනුව සංරක්ෂිතය තුළට අවසරයකින් තොරව ඇතුළු වීම පවා අත්අඩංගුවට ගත හැකි වරදකි. මේ සංරක්ෂිතයට, පෙර අවතැන්වූවන් සදහා නිදහස් කරන ලද ඉඩම් අක්කර 650 සහ 770 අදාළ නොවේ.

මේ වන විට යළිත් අදාළ ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබුණු ජනතාවගෙන් කොටසක් තම නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භ කර තිබේ. ඒ සදහා ආධාර ලැබෙන බවත්, රජයෙන් ණය ලැබෙන් බවත් එම ජනතාව පවසති.

ගුවන් නිරීක්ෂණ වාර්තා කියන කතාව

එහෙත් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සංරක්ෂිත සීමාවේ කිසිදු විනාශයක් සිදු කර නැත. කිසිවකු එම සීමාවේ නැවත පදිංචි වී නැත. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවද එම කරුණු තහවුරු කරයි. ගුවන් හමුදාව මගින් සතිපතා සිදුකරන මේ කලාපයේ ගුවන් නිරීක්ෂණ වාර්තා වලද අලුතින් කැලෑ එළිකිරීමක් ගැන සදහන් වන්නේ නැත.

සෑම පුරවැසියකුටම ඉඩමක් හිමිවිය යුතුය. එය අයිතියකි. එසේ තිබියදී රිෂාඩ් බ්දූර්දීන් ඇමතිවරයා වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් කොටසකින් හෙක්ටයාර් 75 ක් ඉල්ලා ඇත. ඒ කර්මාන්ත පුරයක් ඉදිකිරීම සදහා යැයි පවසමිනි. කොන්ඩච්චි ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයට අයත් භූමියක් මෙසේ ඉල්ලා ඇත. මුහුදු ප්‍රදේශයට වන්නට පිහිටි මෙම භූමිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වුවද, එම ප්‍රදේශයේ මෙතෙක් විධිමත්ව සීමා ලකුණු කර නැත.

එසේම එම ප්‍රදේශය රක්ෂිතයක් ලෙස ගැසට් කර නොමැති නිසා සංවර්ධන කටයුතු සදහා යැයි පවසමින් එම භූමිය ලබාගැනීමේ බාධාවක් නීතිමය වශයෙන් නැත. එහෙත් මීට පෙර නිදහස් කරන ලද, ජනතාව පදිංචි නොවූ ඉඩම් අක්කර සිය ගණනක් තිබියදී, එම ඉඩම් වල අදාළ ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමට දේශපාලකයන් එකග නොවීම ගැටළුවකි. 2019 පෙබරවාරි 18 වැනිදා මුසලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ ඉඩම් ලබාදීමට රජයේ නිලධාරීන් එකග වී ඇතත්, රිෂාඩ් බදූර්දීන් ඇමතිවරයාගේ පාර්ශ්වය එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. ඔවුන් පවසා ඇත්තේ අදාළ නිදහස් නොකරන ලද, වන සංරක්ෂණ ඉඩම් කොටසම තමන්ට අවශ්‍ය බවයි. කෙසේ වෙතත් මීට අදාළ අවසන් තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නැත.

විල්පත්තුව පෙන්වා පත්තු කරන්න යන්නේ මොකක්ද ?

විල්පත්තුව පෙන්වමින් ඇත්ත යටගහන්නට හදන කතාවේ ඇතුළාන්තය සරලව මෙසේ පැහැදිලි කළ හැකිය. කුමන තත්වයක් යටතේ වුවද ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත විය යුතුය. ඊට විනාශ නොකරන ලද පරිසරයක ජීවත් වීමේ අයිතියද ඇතුළත් ය. සතා-සිවුපාවුන් සහ ගහකොළ මියැදුණු දිනයේ මිනිසාගේ පැවැත්මද අහෝසි වී යන්නේය. එම නිසා දේශපාලකයන්ගේ සටකපට උපක්‍රම වෙනුවෙන් පරිසරය වැනසීම මෙන්ම දේශපාලන වාසි තකා අසත්‍ය වැපිරීම යන අපරාධ දෙකටම එක සමානව එරෙහි විය යුතුය. මනුෂ්‍ය සංහිදියාව මෙන්ම පාරිසරික සංහිදියාවද රටේ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය ය.

මහනුවර, දිගනදී මේ දේශපාලන කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ පසුගිය මාර්තුවේදී අපරාධ රැසක් කළහ. මේ මාර්තුවේ විල්පත්තු කතාව ගොඩනැගුවේද ඔවුන්මය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ගින්දර මතින් යන්නටය.

ශාලික විමලසේන

ලයිට් කපන්න පෙර කියවන්න !

නොරොච්චෝල බලාගාරය බිදවැටීමේ සිට බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වෙත බලපා ඇති වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මේ වන විට සිදුව ඇති අතර ඒ මත ජනතාව ලබන පීඩාව සුලු පටු නැත. ඒ විදුලි බලය මේ වන විට ජන ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයක් වී ඇති නිසාය.

එහෙත් එදා වේල සටන් පාඨවලට හසුවී එහිම අවාසනාවන්තයන්ව සිටින මෙරට ජනතාව බනින්නේ දැන් සිටින අමාත්‍යවරයාට ය. ඔහු සිය අමාත්‍ය ධුරය ලබා තවමත් දින 100ක් හෝ ගෙවීගොස් නැත. අනෙක් අතට බොහෝ මාධ්‍ය පවා මේ වැදගත් කරුණ අතපසු කරගෙන එය තවත් කුණුරස ගොසිප් පුවත් මැවීමක් වෙත පෙරලාගෙන තිබේ.

ඒ හමුවේ නිවැරැදි තෝරාගැනීම සිදුකරන්න නම් අප මේ ප්‍රශ්නයේ මුල හරියටම අල්ලා ගත යුතුය. නැත්නම් අමාරුවේ වැටෙන්නේ අපිමය. දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න සිදුවන්නේ අපිටමය.

එනිසා මතුව ඇති අර්බුදය යම් තරමකට හෝ තේරුම් ගෙන අවශ්‍ය බලපෑම් කිරීම මේ මොහොතේ අත්හැරීමට නොහැකි වැදගත් කරුණ වී තිබේ.

වසර 25 ක විදුලිබල ඇමතිලා !

පසුගිය වසර 25 ක කාලය තුල මෙරට විදුලිබල සහ බලශක්ති විෂය භාර අමාත්‍යවරුන් 7ක් සිට ඇත. ඒ අනුරුද්ධ රත්වත්ත (1994- 2001), කරූ ජයසූරිය (2001-2004), සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත (2004-2005), ජෝන් සෙනවිරත්න (2005- 2010), පාඨලී චම්පික රණවක (2010- 2013)සහ (2015 ජනවාරි - අගෝස්තු ) , පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි (2013-2015) වශයෙන් ය. 2015-අගෝස්තු සිට 2018 ඔක්තෝබර් දක්වා රංජිත් සියඹලාපිටිය වශයෙන් ය. අනතුරුව කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුව බලය ගත්තේය.

නමුත් ලංකාවේ විදුලිබල අවශ්‍යතාව තේරුම් ගෙන ඊට අවශ්‍ය ජනන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ කිසිවෙකු සමත්ව තිබෙනවාද ? ඔවුන් සිය අමාත්‍යාංශ මෙහෙයවූ සමයේ සිය විෂය පථය අරභයා නිසි වගකීම් ඉටුකර තිබෙනවාද ? නැත. එවැන්නක් සිදුකර තිබුණේ නම් මේ ප්‍රශ්නය එන්න ඉඩක් නැත.

රවීට ගැහුවාම ලයිට් කැපිල්ල නවතීද ?

වසර 25 ක ඉතිහාසය තුල දැන් සිටින්නේ 8 වන විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා වන රවී කරුණානායක ය. වසර 25 ක ඉතිහාසයේ අවම වශයෙන් පසුගිය දශකයට ආසන්න කාලය තුල සිදුකිරීමට අසමත්වු කරුණකට රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාට මඩ ගසා තේරුමක් තිබෙනවාද ?

විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ට බැන මඩ ගැසූ විට මේ ප්‍රශ්නය විසදෙනවා නම් උදේ හවස රෑ එලිවන තුරු රවී ඇමතිට ගැහුවාට පාඩු නැත.

එහෙත් සිදුවෙමින් පවතින්නේ එයයි. ඒ අවාසනාවන්ත මගේ තවදුරටත් යනවාද නැතිනම් නිසි ජනන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කරනවාද යන්න මේ අවස්ථාවේ අප හමුවේ ඇති තෝරා ගැනීම ය.

පාඨලිගේ සාක්ෂිය !

ඉදිරියේ මෙරට තුල දැඩි බලශක්ති අර්බුදයක් එන බවට විද්වතුන් දශකයකට අධික කාලයක සිට මත පළකරමින් සිටියත් පාලකයන් ඊට සන්වේදී වූ බවක් පෙනෙන්නට තිබුණේ නැත.

2035 දී අත්හැර දමන්න සිදුවන නොරොච්චෝල බලාගාරය පවා ඉහළ කොමිස් මුදලකට ආවා හැරෙන්නට නැත්නම් එයින් මීට වඩා ඵලදායීතාවක් ලබන්නට හැකිව තිබූ බව කීවේ හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ය.

එසේම 2015 ආරම්භයේ අත්හැර දමා තිබූ සාම්පූර් බලාගාරය ජපන් සහයෝගයෙන් නැවත ඉදිකරන්නන්ට උත්සාහයක් ගැනුණත් එයද අසාර්ථක වූයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සටන් පාඨයක් ඉදිරියට දමමිනි. එවකට ජනාධිපති උපදේශකයකු වූ අශෝක අබේගුණවර්ධන මෙන්ම පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා මේ ගැන හොදින් දන්නවා නොඅනුමානය. කෙසේ හෝ වේවා ඇමති මණ්ඩල මාරුවෙන් පසුව එයද සිදුවූයේ නැත.

කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය 2 !

අනතුරුව කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය 2ඉදිකිරීම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවීමක් සිදුකළ ද එයද ප්‍රශ්න රැසක් හමුවේ කල්‍දැමෙන තත්ත්වයක් මතුවිය. විශේෂයෙන් ජනාධිපති ප්‍රසම්පාදන අභියාචන කමිටුවේ නිර්දේශ මත පවා බලාගාරය ඉදිකිරීමට GCL සමාගමට ලබාදීමට රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්‍යවරයා පසුබට වූයේ මෙරට බලශක්ති ක්ශේත්‍රයේ ඒකාධිකාරයක් ගොඩනැගීමට වෙරදරන ලක්දනවි සමාගම නිසාය.

කෙසේ වුවත් ඉදිරියේ එන බලශක්ති අර්බුදය දැක අදාල ටෙන්ඩරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරම් ධෛර්යයක් නව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක වෙත තිබූ අතර ඒ නිසාම ඔහු පසුගියදා අදාල කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණ.

ලක්දනවි චණ්ඩි !

ඒ සමග දක්නට ලැබුණේ ලක්දනවි සමාගමේ මුදල් සහ දේශපාලන හයියය. මෙරට සමාජ මාධ්‍ය ජාල වෙබ් අඩවි රැසක් වෙත ලක්දනවි මුදල් යොමුකළ පසුබිමේ අදාල ටෙන්ඩරය GCL සමාගමට ලබාදුනහොත් බැදුම්කර පාඩුවට වඩා බරපතල එනම් රුපියල් බිලියන 90 ක පාඩුවක් වන බව කියා රටම රවටන්න කටයුතු යෙදුණේ ඒ අනූවය. ලක්දනවි සමාගමේ උප සභාපති එහි වෘත්තීය සමිති නායකයා ලෙස ඉදිරිපත්ව ඊනියා මාධ්‍ය සංදර්ශන පැවැත්වූයේ ද ඒ අනුවය. එහෙත් ඔවුන් වරද්දාගත් තැන වූයේ තමන් මිලදී ගනුලැබූ මාධ්‍යට අමතරව තුට්ටු දෙකට නොවිකිණෙන මාධ්‍ය ද මෙරට ඇති බව අමතක කිරීමය. ඊනියා මාධ්‍ය හමුවේදී ඔවුන් රෙදි ගලවා ගත්තේද ඒ අනුවය.

එපමණක් නොව ප්‍රශ්නය කඩිනමින් විසදීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය 2 ටෙන්ඩරය ට අදාල සියලු පාර්ශව කැදවා පැවැත්වූ විවෘත මාධ්‍ය හමුව අවසන් වූයේද ලක්දනවි සමාගමේ චණ්ඩි ඊට සහභාගී වූ මාධ්‍යවේදීන් ට තර්ජනය කිරීමෙන් පසුවය. ඒ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වර්තමානයේ ලබන අධික පාඩුවට අදාල ලක්දනවි සමාගමේ පංගුව ප්‍රශ්න කිරීම නිසාය.

දැන් ඇත්ත තේරෙනවාද ?

කෙසේ වුවත් මේ කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය 2 ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරයට අදාලව ජනාධිපති සිරිසේන විසින් පසුගියදා අමාත්‍ය අනු කමිටුවක් පත්කල අතර ඒ රවී කරුණානායක , මලික් සමරවික්‍රම , හර්ශ ද සිල්වා සහ ඉරාන් වික්‍රමරත්න යන අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ය. වාර්තා වන ආකාරයට පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා හැර අනෙක් අමාත්‍යවරුන් අදාල ටෙන්ඩරය GCL සමාගම වෙත ලබාදීම අනුමත කර ඇත. එසේම ඒ සම්බන්ධව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ද විමසා ඇති අතර එහිදී ද GCL සමාගමට එය ලබාදීම අනුමත කර ඇත.

එපමණක් නොව ටෙන්ඩර් විමසීමකින් තොරව තවත් බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට ලක්දනවි සමාගමට ලබාදීමට ඇති හැකියාවද විදුලිබල අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් විමසා ඇති නමුත් ඔවුන් එය නීතිය ට අනුකූල නොවන බව පෙන්වාදී තිබේ. එහෙත් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරන්නේ ලක්දනවි වෙත විශේෂ කැබිනට් අනුමැතියක් හරහා තවත් බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට දීමේ අපේක්ෂාවක් ඇති බවය.

එහෙත් ලක්දනවි තවමත් සිය බලපුළුවන්කාරකම් ගැන විශ්වාසය තබා අනීතික තර්ජන හරහා මේ කටයුතු අඩාල කිරීමේ නින්දිත උත්සාහය අත්හැර නැත. අද රවී කරුණානායක මඩ කන්නේ ඒ බලශක්ති මාෆියාවට අභියෝග කිරීම නිසාය. මේ මොහොතේ අපි ඒ ගැන අනාවරණය කළේ ලයිට් කැපිල්ල නිසා රවී ට ගැසීම ආතල් වුවත් බලශක්ති මාෆියාවට බය වෙන තැනට දේශපාලන අධිකාරිය පත්වීම ආතල් නැති බව කියන්නය.

 

රංජන් ජයලාල් සමඟ කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය බලන්න යාම (1 කොටස )

කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය 2 ටෙන්ඩරය නිසි ක්‍රියා පරිපාටියෙන් බැහැරව චීන සමාගමකට ලබාදීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන 90ක අලාභයක් රටට සිදුවන බව දැන් කියන්නේ  ලංකා විදුලි සේවක සංගමයය.

ලක්දනවි නමැති දේශීය සමාගම විසින් විදුලි ඒකකයක් සදහා රුපියල් 14.97ක මිලක් ලබාදී තිබියදී රුපියල් 15.97ක මිලක් ලබාදුන් චීන සමාගම තෝරා ගැනීම මඟින් ටෙන්ඩර් ක්‍රියාදාමයේදී අනුගමනය කල යුතු විදුලිබල පණතේ සදහන් අවම මිල පිළිබඳ නීතිමය ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය වන බව මාධ්‍ය හමුව අමතමින් එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජිත් ජයලාල්  ප්‍රකාශ කළේය.

නමුත් මේ කතාව ඇත්තද? සැබවින්ම මේ කතා කරන්නේ ජවිපෙ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයාද? නැත්නම් ලක්දනවි සමාගමේ සල්ලිද ? වැනි ප්‍රශ්නයකින් මේ මාතෘකාව වෙනතක යොමුකළ හැකි වුවත් අප එතරම් නරුම නැත. ඒ ලංකාවේ බලශක්ති අර්බුදයක් පැවතීම සහ අනාගත අභියෝගය සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් අපට ඇති නිසාය.

ඒ අනුව අප මේ  සූදානම රංජිත් ජයලාල් සහෝදරයා සමඟ එකට හිඳගෙන මෙගාවොට් 300ක් වන කෙරවලපිටිය 2 විදුලි බලාගාරය ලක්දනවි වෙත අහිමිවීම සහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටළු සහිත කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්නටය.

1. අදාළ බලාගාරය ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය හිමිවූ සමාගම චීන සමාගමක් නොවේය.  GCL, හැර  windforce සහ Renewgen යන සමාගම් වලින් සැදුම්ලත් සමුහයක් ලෙස දේශීය සමාගම්ද ඒ තුළ ඇත. West Coast Power (WCP) සමාගමේ සිට ලක්දනවි, දක්වාත් ඒ තුළ රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වයට අත්වූ ඉරණමත් රංජිත් සහෝදරයා දන්නවා විය යුතුය. ලාභ බෙදීයාම ගැනද සොහොදරයා නොදැන සිටින්නට නොහැකිය.  සහෝදරයා ඒ ගැන දන්නේ නැත්නම් වෙනම ඒ ගැන කතා කරන්න අපට පුළුවන. දැනට සහෝදරයාට කියන්න ඇත්තේ ලක්දනවි ඇතුළු මේ බලශක්ති සමාගම් ලබන ලාභ වලින් රජයට ලැබෙන කජ්ජක් නැති බවය. එය කිහිපදෙනෙකුගේ බැංකු ගිණුම් පෝෂණයට පමණක් සීමාවී ඇති බවය.

2. මෙම ටෙන්ඩරය GCL, windforce සහ Renewgen යන සමාගම්වලින් සැදුම්ලත් සමුහයට ලබාදෙන පළමු අවස්ථාවේ සිට අඩුම ලංසුව තැබූ පාර්ශවයට එය ලබානොදීම සහ රුපියල් බිලියන 90ක පාඩුවක් සිදුවන බවට චෝදනාව එල්ල විය. ඒ  ප්‍රසම්පාදන අභියාචන ජනාධිපති කමිටුව පවා  මෙම ටෙන්ඩරය GCL වෙත ලබාදීමට නියම කල පසුබිමකය. ඒ විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස රංජිත් සියඹලාපිටිය කටයුතු කල අවධියේය. නමුත් ලක්දනවි හයිය හමුවේ සහ යහපාලන ආණ්ඩුව අවසන්වීම නිසා අදාළ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට යාම වැළකිණ.

3. නැවත මෙය කරලියට එන්නේ බලශක්ති අවශ්‍යතාව සැළකිල්ලට ගෙන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුවේ විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විසින් සියඹලාපිටිය අමාත්‍යවරයා නැවැත්වූ තැනින් මේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගැනීමත් සමඟය.

4. බලශක්ති මාෆියාව එහිදී සිය මෙහෙයුමේ නම   "බැඳුම්කරයටත් වඩා පාඩුවක්" වෙනස් කරන්නේ ඇමති රවී බය කරන්නටය. ඒ ඔහු කොහෙවත් යන බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ චෝදනාවක් තම කරපිට තබාගෙන යහපාලන ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ නිසාය. ඇමති රවී පක්ෂය හෝ ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් කරගත් ඒ දේශපාලන දිවිනසා ගැනීම යළි ඔහුට එරෙහි අවියක් කරගන්නා නරුම තැනකට ලක්දනවි සමාගම තල්ලු වුයේද නිකං නොවේය. ඒ නරුම දේශපාලන විසින්  බැඳුම්කර ප්‍රශ්නය හිඟන්නාගේ තුවාලයක් බවට පත්කරගෙන ඇති නිසාය. ඇමති රවීට අදාළව නම් බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධ ජනාධිපති කොමිසම පවා ඔහුට එරෙහිව චෝදනා සිදුකර නොමැත. 

5. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයේදී බැඳුම්කර හුට පට ඇතැම් මාධ්‍ය යාචකයන්ට අදාළ නමුත් අපට අදාළ නැත. අපට අදාළ මේ කියන පාඩුව සැබවින්ම සිදුවන්නක්ද යන්නය. 

6. කෙසේ වුවත් ඇමති රවී මෙගාවොට් 300 කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරය ඉදිකිරීමට අදාළ ටෙන්ඩරයේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ   ලක්දනවි බලශක්ති මාෆියාව දියත් කල මාධ්‍ය මෙහෙයුම තාර්කික වුයේ "බැඳුම්කර නම් හිඟන තුවාලය" ඒ ඉදිරියේ තැබුණු නිසාය. ඒ හමුවේ  ජනාධිපති සිරිසේන වැදගත් තීන්දුවක් ගත්තේය. අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අදාළ අමාත්‍ය අනුකමිටුවක් පත්කරමින්ය. එසේම අදාළ ටෙන්ඩරය අඩු මිලක් ඉදිරිපත් කල ලක්දනවි වෙත නොදී GCL වෙත දීම ගැන පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

7. ඒ අනුව පත්කළ අමාත්‍ය අනු කමිටුව නියෝජනය කළේ රවී කරුණානායක, පාඨලී චම්පික රණවක, මලික් සමරවික්‍රම සහ හර්ෂ ද සිල්වාය. මේ වන විට අපට ලැබී ඇති තොරතුරු වලට අනුව නම් ඇමති පාඨලී හැර අනෙක් කමිටු සාමාජිකයන් මේ ටෙන්ඩරය නිකුත් කිරීම නියමාකාරව සිදුව ඇති බව සහතික කර ඇත.

8. ඒ ඇමති අනුකමිටු තීරණය බලාත්මකවීමට පෙර ලක්දනවි සමාගම මෙකී ටෙන්ඩරය ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නටද කටයුතු කර තිබේ. 

9.  එම අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ගය ලක්දනවි සමාගම ගෙන ඇත්තේ තවත් බලාගාරයක් ඉදිකිරීමේ අවස්ථාව ලක්දනවි වෙතද ලබාදෙන බව අමාත්‍යංශය ප්‍රසිද්ධියේ පොරොන්දුවී තිබියදීය. එසේ වුවත්  ලක්දනවි සමාගමේ  අපේක්ෂාව මේ ප්‍රශ්නගත බලාගාරය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව කෙසේ හෝ ලබා ගැනීමට වඩා එහා ගිය එකක් බව පැහැදිළිය. නැතිනම් අපට නැත්නම් කාටවත් මේක යන්න බෑ වැනි තර්කයක්ය. 

10. පළමුව ටෙන්ඩර් ජිල්මාට් හරහාද, පසුව අභියාචනා සහ මාධ්‍ය මාෆියාවක් කොට ගනිමින් ඔවුන් මීට මැදිහත් වුයේය. අනතුරුව සමාගමේ වෘත්තීය සමිතියක්  කියා ගනිමින් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් කරන්නට ගොස් හතර අතේ ඇන ගත්තේය. ඒ ප්‍රෝඩාව කොතරම් වුවාද නියනවා නම් මේ අපුරු වෘත්තීය සමිතියේ ප්‍රධානියා සමාගමේ උපසභාපති වීමය. එහි සිටි අනෙක් නියෝජිතයන් අතර සිටියේද සමාගමේ ඉහළම වගකිව යුතු නිලධාරීන්ය. 

පසුව විදුලිබල විෂය භාර අමාත්‍යවරයා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීම වෙනුවෙන් සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් සැදුම්ලත් මාධ්‍ය වලට පවා  විවෘත සාකච්ඡාවක් කැඳවූ අතර ඒ අවසන් වුයේ ලක්දනවි ලොක්කන් ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍ය වෙත තර්ජනය කරමින්ය. ඔවුන් එහිදී සීමාව ඉක්මවා ගියේ මිලදීගත් මාධ්‍ය හැරුණු විට තවත් මාධ්‍ය වෙත නිරාවරණය වූ නිසාය.

වැඩ රාජකාරි සහ දේශපාලන කටයුතු හේතුවෙන් රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා මේ ගැන නොදන්නවා විය හැක. ඒ නිසා බැඳුම්කර පාඩුවට එහා ගිය රුපියල් බිලියන 90ක පාඩුවක් ගැන ඇසු විට "හනේ හපෝ" හැගීමෙන් මේ ප්‍රශ්නයට කඩා පැන්නා විය හැක. එහෙත් දැනට අපට කියන්ට ඇත්තේ සහෝදරයා දිරවගන්න බැරි තරම් ලනුවක් ගිලිමින් සිටින බවය. එසේම බලශක්ති මාෆියාවේ ටෙන්ඩර් ගේමක සහෝදරයා ද කොටස් හිමියෙකු වී ඇති බව පමණය.

මේ ලියමන මෙතැනින් අවසන් නොවන්නේ හෙට ඒ ගැන ලියන්නට ඇති නිසාය. සහෝදරයා එතෙක් ඉවසීමෙන් "වෘත්තීය සමිති වගකීම කුමක්ද?" යන්න නැවත කියවන්න. 

ඇත්ත කියන හොරා කවුද ? : මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පත් බැංකුවට !

සම්පත් බැංකුවේ සිදුව ඇති බව කියන මුදල් වංචාවක් ගැන පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි කිහිපයක වාර්තා කර තිබූ නමුත් අප සිදුකළ විමර්ශනයකදී අනාවරණය වන්නේ පියවීමට නොහැකිව ඇති රුපියල් මිලියන 100කට ආසන්න ණයකින් ගැලවීමේ උත්සාහයක් ඒ පිටුපස තිබෙන බවය.

නියමිත ක්‍රමවේදයට පරිභාහිරව හිතවතෙකුට රුපියල් මිලියන 100 කට අධික ණය නිකුත් කිරීමට මැදිහත්වූ සම්පත් බැංකුවේ ඉහළම නිලධාරියෙකු මේ වන විට එහි වරද පහළ ශාකා නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු පිට පවරා නිදහස් වෙන්නට උත්සාහ කරන බවත් මූල්‍ය වංචාවක් ගැන කියමින් මේ ගැන පැමිණිල්ල සිදුකර ඇති පුද්ගලයා එනම් කැලුම් හර්ෂ කමල් වීරසිංහ නැමැත්තා අදාළ ණය මුදල ගෙන ගෙවීමට නොහැකිව සිටින පාර්ශවය ලෙසද තොරතුරු වාර්තා වී තිබේ.

සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි කිහිපයක් යොදාගෙන මේ සඳහා ප්‍රචාරයක් දියත්කරන්නට ද මේ පිරිස් කටයුතු කර ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් බැංකුවේ කීර්ති නාමයටද දැඩි හානියක් සිදුව තිබේ.

එපමණක් නොව මේ වන විට මේ සම්බන්ධව දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ද සිදුවෙමින් පවතී.

කෙසේ වුවත් දැනට මේ සම්බන්ධව පවතින්නේ ඒකපාර්ශවික වාර්තාකරණයක් පමණි. එනිසා මේ ගැන අප කළ විමර්ශනයක සැකසහිත කරුණු කිහිපයක් ප්‍රසිද්ධ කරන්නට තීරණය කළෙමු.

මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයමුද ?

1. කැලුම් හර්ෂ කමල් වීරසිංහ නැමැත්තා සම්පත් බැංකුව සමඟ ගනුදෙනු ආරම්භ කරන්නේ කවදාද?

2. ඒ 2015 වසරේ නොවේද?

3. 2015 මාර්තු මාසයේ දිනක සම්පත් බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන දවස වන විට ඊට අදාළ ශාකාවේ කළමනාකරුව කැලුම් වීරසිංහ දැනසිටියාද ?

4. එසේත් නැත්නම් කැලුම් වීරසිංහ යන ගනුදෙනුකරුවා බැංකුවට හඳුන්වා දුන්නේ සම්පත් බැංකුවේ එවකට සිටි ඉහළ නිලධාරියෙකුගේ මැදිහත්වීමෙන් නොවේද ?

5. කැලුම් වීරසිංහ යන අය සම්පත් බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කළ පළමු දිනයේ තැම්පත් කළ මුදල කොපමණද ?

6. ගිණුම ආරම්භ කළ දිනයේම කැලුම් වීරසිංහ ලබාගත් බැංකු අයිරාව කොපමණද ?

7. නිදසුනක් ලෙස බැංකුවේ ගිණුමක් ආරම්භ කල පළමු දිනයේ එහි රුපියල් 10, 000.00 (රුපියල් දසදහසක්) තරම් මුදලක් තැම්පත් කළ අයෙකුට එදිනම රුපියල් මිලියන 20ක් තරම් බැංකු අයිරාවක් ලබාගත හැකිද?

8. මේ මුදල හෝ ඊට ආසන්න මුදලක් බැංකුවේ නියමිත ක්‍රියාවලියට පරිභාහිරව නිකුත් කලේ කාගේ මැදිහත්වීමෙන්ද? මෙලෝ හසරක් නොමැතිව කිසිඳු මානුෂික බවක් නොමැතිව මාධ්‍ය ආචාරධර්ම පවා උල්ලංඝනය කරමින් "සම්පත් බැංකුවේ මූල්‍ය වංචාව සහ එහි සැකකරුවන්" ලෙස නම් හෙළිකළ කිසිවෙකුට මෙතරම් මුදලක් "බැංකු අයිරාවක්" (OD ) ලෙස බැංකුවේ සීමා මායිම් ඉක්මවා ලබාදිය හැකිද?

9. එසේනම් මේ කැලුම් වීරසිංහගේ පළමු බැංකු ගනුදෙනුව තුළ බැංකුවේ සීමා මායිම් වලින් පරිභාහිරව ඔහුට ඒ පහසුකම් සපයන්නට මැදිහත්වූයේ කවුද ?
10. ඒ පාර්ශවය තවත් මෙවැනිම ගනුදෙනු සඳහා කැලුම් වීරසිංහ වෙත බැංකු ණය පහසුකම් ලබාදෙන්නට මැදිහත්ව තිබෙනවාද?

11. එපමණක් නොව "සම්පත් බැංකුවේ සිදුවූවා කියන මහා මූල්‍ය වංචාව" ගැන පැමිණිලිකාර පාර්ශවයම කියන ගනුදෙනුව සිදුව ඇත්තේ 2017 වසරේ පෙබරවාරි 06 නම් ඊට අදාළ පැමිණිල්ල සිදුකිරීමට 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයක් ගතකළේ ඇයි ?

12. තම ගිණුමට අදාළ බැංකු වාර්තා එනම් ගනුදෙනු සම්බන්ධව SMS, ඇතුළුව බැංකු වාර්තා මාස් පතා එන බැවින් තම ගිණුම ආශ්‍රිත ගනුදෙනු සිදුවනවා නම් ඒ කිසිවක් ගැන කැලුම් වීරසිංහ නොදැන සිටියාද?

13. කැලුම් වීරසිංහ මහතා සම්පත් බැංකුවට ගෙවීමට ඇති ණය මුදල කොපමණද ?

14. ඒ ණය මුදල ගෙවා අවසන් කළහොත් "ඔය කියන වංචාව" නිසා බැංකුවට අහිමිවන මුදල කොපමණද?

අප මේ සැකසහිත කරුණු ඇතුළත් ප්‍රශ්නාවලිය මෙසේ අනාවරණය කර සිටියේ දැනට මේ ගැන ලියු කියූ ඔස්තාර්ලට මෙන්ම කැලුම් වීරසිංහ සමඟ ඇති පෞද්ගලික අමනාපයක් නිසා නොවේය. මේ අනාවරණය සිදුකරන්නේ සිදුවීම සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන උදවියට මෙන්ම මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන කාගේ කාගේත් අවධානය සඳහාය. ඒ මතුපිටින් පෙනෙනදේ පමණක් නම් ඇත්ත විද්‍යාවක් අනවශ්‍ය නිසාය. එනිසා මහත්වරුනි, මේ ප්‍රශ්න සඳහා ද පිළිතුරු සොයමින් විමර්ශන පෙරට ගන්න. වැරදි කළා නම් දඬුවම් විඳිය යුත්තේ අප දකින, අප පතන හෝ සිතන කෙනා නොව සැබෑවටම වරද සිදුකල පාර්ශවයය.

ඉවසන්න මහත්වරුනි, ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් කතාව අවසන් නැත.

 

Page 1 of 5