මුහුණු පොතෙන්

අන්තවාදීන්ට නොතේරෙන කතාව

18952752 1705255319768365 2555005571279082754 n

Comment (0) Hits: 24

හයි‍යෙන් ආපු ගේක වහනේ වැදුනා........

34963623 952113081640100 8163797347164225536 n

Nadeesha Dissanayake

Comment (0) Hits: 59

දුර්වලයාගේ එකම අවිය

33714997 1909386705752289 7428676646065930240 n

Comment (0) Hits: 60

අම්මා

32853176 10155918617462912 5428151175318863872 n

Comment (0) Hits: 105

අමු සොහොනේ බජව් නැටීම

32949561 1495313090581107 3315004506655162368 n

Comment (0) Hits: 71

එන්න ඒකයි වෙනස හාන්දුරුවනේ

31598689 2541235429434843 4250368548871864320 n

Comment (0) Hits: 125

ලාංකිකයෝ ජාතිවාදී නොවන්නේ

29104022 1222260897905237 5840975086688927744 n

Comment (0) Hits: 180

පීචං නේද මහත්තයෝ........

29187087 2132732983623985 1372203638402665343 n

පීචං මහත්තයා Peechan Mahaththaya මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි.

Comment (0) Hits: 303

මෛත්‍රීට වචනයක් .....

Ali Ahamad Esbar Feb. 28 2018

Humans - Sri Lanka 
Comment (0) Hits: 169

ඔවුන් ආයෙත් ආවොත්

thattuwa

Comment (0) Hits: 394

යළිත අපි ලසන්තට පණ දෙමු

mr family

Shandy Gamage ගේ මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි.

Comment (0) Hits: 200

අම්මෝ ඒක.......

27972504 1567703019972708 5738115306069702642 n

Voice of Lanka මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි.

Comment (0) Hits: 293

මියන් රාජාගේ දුක් ගැනවිල්ල !

27459174 1477382155704510 177001093840207335 n

Sachini Diluka ගේ මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි.

Comment (0) Hits: 223

ලැප්ටොප් වන්නම

27544825 10213827597497072 2782818662831055977 n

Susantha Sisilchandra මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි. 

Comment (0) Hits: 190

මෙන්න ඉදිරි පළාත් පාලන රේස් එකේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල


27337144 317765328744732 8306149392315748270 n
K H Lasantha Goonewardene මුහුණු පොතින් උපුටා ගැනුණකි.
Comment (0) Hits: 266

Page 1 of 2