Language Switcher

V2025

පාලකයාට වුවද ගුරුවරයෙකු සිටි බව අද අමතක වෙලා - ජාතික අවදි සභාව !

පාලකයාට වුවද ගුරුවරයෙකු සිටි බව අද අමතකවි ඇති බව පාඨශාලාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති බෝසෙත් කළහෙපතිරණ පවසයි.

මේ වන විට රජය ජාතික අර්බූදයක් බවට ගුරු - විදුහල්පති ගැටලුව පත්කරගෙන තිබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

පාඨශාලාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති බෝසෙත් කළහෙපතිරණ මෙම අදහස් දක්වා සිටියේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ජයශේඛරාරාමයේ දි ඊයේ (22) පැවැත්වූ ජාතික අවදි සභාවේ මාධ්‍ය හමුව අමතමින්ය.

අද ගුරුවරයා යනු ජාතියේ පෙරගමන් කරු යන විරුද නාමයෙන් පිදුම් ලැබු කොටසක් බවත්සෑ ම ⁣ක්ෂේත්‍රයකට ම , වෘත්තීයකට ම ගුරුවරයෙකු සිටි බවත් ⁣එසේ නොවුයේ නම් එම ⁣ක්ෂේත්‍රයන් මෙතරම් දියුණු නොවන බවත් ඔහු පැවසීය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාඨශාලාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති බෝසෙත් කළහෙපතිරණ මෙසේද පැවසීය.

අද ගුරුවරයා හිඟන්නෙකුගේ තත්ත්වයට පත් වි ඇති බවක් එය තරමක් දුරට හෝ ගුරුවරයාගේ සේවය අගයා ගුරුසේවයක් පිහිටුවීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ 1994 .10.06 දින සිට ක්‍රියාත්මක කළ එවකට අධ්‍යාපන ඇමතිව සිටි රිචඩ් පතිරණ මහතාට යි. එතුමා මෙම සේවය 1995 .04.03. දිනැති අංක 865 / 3 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ස්ථාපිත කර 1997 .03.11 දිනැති අංක 996/5 සහ 1997 .05.14.දිනැති අංක 975/6 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර මගින් සංශෝධිත විධිවිධාන යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගුරුසේවය 3 වන පන්තියේ ¡¡ ශ්‍රේණිය 3 වන පන්තියේ ¡ ශ්‍රේණිය 2 වන පන්තියේ ¡¡ ශ්‍රේණිය 2 වන පන්තියේ ¡ ශ්‍රේණිය 1 වන පන්තිය වශයෙන් ශ්‍රේණි ගත කෙරුනා. ඒ අනුව 95/7 හා 97/5 චක්‍රලේඛ මගින් 1995 .01.01. දින සිට හිමිසේ සලකා ක්‍රියාත්මක කළා.

අදවන විට මෙම ශ්‍රේණිධාරී ගුරුභවතුන්ගේ මූලික වැටුප බවට පත්වී තිබෙන ප්‍රමාණය දෛනිකව ගණනය කර බැලූවිට මේසන් බාස් කෙනෙකුගේ තියා අත් උදව්කරුවකු ලබාගන්නා තරමේ වැටුපකටවත් හිමිකම් කියන්නැ.

3 - ¡¡ ශ්‍රේණිධාරී (මාසිකව) 27,740.00.දිනක වැටුප 924.00 3 - ¡ - ( අ )ශ්‍රේණිධාරී (මාසිකව ) 29,540.00 දිනක වැටුප 984.00 3 - ¡ ( ආ ) ශ්‍රේණිධාරී - 30,300.00 දිනක වැටුප 1010.00. 3 - (ඇ ) ශ්‍රේණිධාරී 32,000.00 දිනක වැටුප 1073.00. 2 - ¡¡ ශ්‍රේණිධාරී 33,300.00 දිනක වැටුප 1110.00. 2 - ¡ ශ්‍රේණිධාරී 39,175.00 දිනක 1305.00 1 - ⁣ශ්‍රේණිධාරී 44,950.00 දිනක වැටුප 1498.00. මේ වු ගුරු ශ්‍රේණිධාරී ගුරුභවතුන් හට වාර්ෂිකව උපයාගත යුතු වර්ධක ප්‍රමාණය ද ඉතාම සොච්චම් මුදලකි. එය ද ශ්‍රේණි මට්ටම්න් ගණනය කර බැලු විට එය හොඳින් ම හඳුනාගත හැකිය. 3 - ¡¡ ශ්‍රේණිධාරී - වාර්ෂික වර්ධකය 300.00. 3 - ¡ - ( අ - ආ) ශ්‍රේණිධාරී - වාර්ෂික වර්ධකය .380.00. 3 - ¡ ( අ ) ශ්‍රේණිධාරී වාර්ෂික වර්ධකය 445.00. 2 - ¡¡ ශ්‍රේණිධාරී වාර්ෂික වර්ධකය 495 ×5 - 680 × 5 = 2 - ¡ ශ්‍රේණිධාරී වාර්ෂික වර්ධකය 825.00 1 - ශ්‍රේණිධාරී වාර්ෂික වර්ධකය 1335.00 බි.සි.පෙරේරා වැටුප් කොමිසම මගින් 1997 දි 1995 සිට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට හා විදුහල්පති සේවයට පවතින විෂමතා දුරුකොට දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල සමාන්තර වැටුප් පරිමාණයන් යෝජනා කෙරුනා. මෙම යෝජිත බි.සි. පෙරේරා වැටුප් විෂමතාව දුරුකොට 2020.01.01. සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබුනා. එය එලෙසින් ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් වැටුප් පරිමාව විය යුතුව තිබු අගය මේ ආකාරයටයි. 3 - ¡ -( ඈ ) ආරම්භක වැටුප 38,992.00--- විෂමතාව 9452.00 3 -¡ - (ආ ) ආරම්භක වැටුප 39,996.00 විෂමතාව 9696.00 3 - ¡ - (අ ) ආරම්භක වැටුප 42,504.00 විෂමතාව 10,340.00 2 - ¡¡ ආරම්භක වැටුප 47,615.00 විෂමතාව 14,315.00 2 - ¡ - ආරම්භක වැටුප 62,595.00 විෂමතාව 23,400.00 1 - ආරම්භක වැටුප 76,175.00 විෂමතාව 31,225.00

මේ වු වැටුප් විෂමතාව පවතින රජය බලයට පත්වු විට අතහැර දැමීමට තීරණය කළා. වසර 24 කාලයක් පුරාවට ගුරු- විදුහල්පති ක්ෂේත්‍රයේ තිබු විෂමතාව 2020.01.01. සිට ක්‍රියාත්මක වීමට තිබුණ දෙයක්. මෙ වු අසාධාරණයට ලක් ව වසර 24 පුරාවට දුක් විඳි ගුරු- විදුහල්පතිවරු මෙ කොරෝනා ව්‍යසනය තුළ ස්වෙච්ඡාවෙන් ම අධ්‍යාපනයට අත දි කටයුතු කළා.

ඔවුන් ට දිරි දීමනා නැහැ.ප්‍රවහන දීමනා නැහැ.අතිකාල දීමනා නැහැ.තාක්ෂණික මෙවලම් පහසුකම් සඳහා දීමනා නැහැ.නිල ඇඳුමි දිමනා නැහැ. මේ කිසිදු වරප්‍රසාදයක් නැති කොට්ඨාසයක් තමයි ගුරුවරු කියන්නේ. එහෙම ගුරුවරුන්ටයි " කාලකණ්ණි " කියලා ආමන්ත්‍රණය කළේ.මේ රජය බිහි කරන්න ගුරු ක්ෂේත්‍රයේ 80% කගේ බලයක් දුන්නා . පසුගිය ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 10,000/ ක වැටුප් වැඩිවීමකුත් ලබා දී තිබියදි තමයි එහෙම සහයෝගයක් ලබා දුන්නේ. දැන් ඒ වැටුපෙත් මුර්ත වටිනාකම 50% කින් අඩුවෙලා. උද්ධමන අගය අහස උසට .ජීවත් වෙන්න බැරි තරමට ජීවන වියදම.බඩුමිල ගැන කතා කරන්න බැරිතැනට.එලොව පොල් පෙනවා. ඉන්ධන මිල ගැන කතාකරලාම වැඩක් නැහැ.

තාක්ෂණික මෙවලම්වල මිල ඉතාම ඉහළ අගයක්. එහෙම තියෙද්දියි ගුරුවරු ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ස්වෙච්ඡාවෙන්ම කළේ.ඒ කටත් ළමයින්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් 40% ටයි.පහසුකම් නැති දරුවන් 60% ක් ඉන්නවා .එ ළමයින්ට මොනම අධ්‍යාපනයක් වත් නැ. රජය ඒ සඳහා කිසිදු වැඩ පිළිවෙළක් දියත් කරළා නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක ජාතියේ දරුවන්ට හැකි පමණින් ස්වෙච්ඡාවෙන් සේවය කළ ගුරුවරුන්ටයි කාලකණ්ණි කිවේ. ඒ තරමට ගුරුවරයා පහත් කළා. රජය එ වෙනුවෙන් ගුරුපුරෙන් සමාව ගත යුතුයි.ඔය ආණ්ඩුවෙි සිටි ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ගුරුවරුන් දණ ගැස්සුවා අපට මතකයි.

අධ්‍යාපනයක් නැති ආණ්ඩුවක් අධ්‍යාපනයට සලකයි කියලා විශ්වාස කරන්න අමාරුයි.ආණ්ඩුවේ වියත්මගේ වැඩවලින් ම පේනවා වියත්බව.නිදහස් අධ්‍යාපන ,නිදහස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි බද්ධ වෛරයක් මේ ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. එ නිසයි අධ්‍යාපන පෞද්ගලීකරණය කරන ව්‍යාපෘති ගෙනෙන්නේ. එක අවස්ථාවක මේ ආණ්ඩුවේ අයම සයිටම් ගෙනාවා. දැන් කොතලාවල පනතින් කරන්න හදන්නෙත් ඒ දෙයමයි. ඒක තව දුරටත් මිලිටරීකරණය කරන්න හදනවා. මේ ආණ්ඩුව ආපු දවසේ ඉඳලා සියල්ල මිලිටරීකරණය කරමින් ගියේ. බොහොමයක් ආයතනවලට හමුදා නිලධාරීන් පත්කිරීමෙන් ම ඒක පෙවුණා. එහි තවත් දිගුවක් තමයි මේ අධ්‍යාපනයට අත දැමීම. අධ්‍යාපනය හමුදාවට භාර දෙනවට අපි විරුද්ධයි. හමුදාවට අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවට අපි විරුද්ධ නැහැ. හමුදාව සතුව තිබූ ගෞරවයත් මේ ආණ්ඩුවේ අමනෝඥ වැඩ නිසා පරිහිලා යනවා.

අපි රජයට කියනවා 40 ලක්ෂයක දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා ඉක්මනින් තීන්දුවක් ගන්න කියළා.මෙහිදි තුෂාර දන්කැටිය සහ අසංක ජයරත්න යන අයද මෙහිදී අදහස් දැක්වුහ.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found