V2025

ආර්ථික

බදු ගෙවන ජනතාවට ස්තුතියි !

2020 වසරේ මුල් මාස 4 සඳහා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු සම්මත ගිණුම් පිළිබඳ යෝජනාව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත විය.

එම කාලය සඳහා පුනරාවර්ථන හා මූලධන වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1,470 කුත්, අත්තිකාරම් ගිණුම් වෙනුවෙන් තවත් රුපියල් බිලියන 05කුත් වැය කිරීමට අපේක්ෂිතය.

අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ජනතාවට ලබා දෙන සහන පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ කරුණු මෙසේ ය.

· රාජ්‍ය සේවක ආපදා ණය සීමාව රුපියල් 250,000 සිට 350,000 දක්වා ඉහළ නැංවීම. ඒ සඳහා වන පොලිය 4.2% සිට 3% දක්වා අඩු කිරීම.

· රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලවලට මෙතෙක්කල් පාපැදි මිලදී ගැනීමට ලබාදුන් රුපියල් 6,000/- මුදල 10,000/- දක්වා ඉහළ නැංවීම සහ පොළිය 4.2% සිට 3% දක්වා අඩු කිරීම.

· කාර්යාල සේවක සේවයේ නිලධාරීන්ට වාර්ෂික නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 4,000/- සිට 5,000/- දක්වා වැඩිකිරීම.

· ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ දායකත්වය ලබා සිටින රජයේ සේවකයන්ට වසර තුනකට වරක් ලබාදෙන රුපියල් 5,000/- ඇස් කණ්ණාඩි දීමනාව රුපියල් 8,000/- දක්වා ඉහළ නැංවීම.

· රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවය, රියදුරු සේවය, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් වෙත වසරකට අවම වශයෙන් දින පහක අනිවාර්ය පුහුණුවක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

· ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ -

o කාර්යාල දීමනා මහනගර සභා සහ නගර සභා ප්‍රදේශවල රුපියල් 1,500/- දක්වා වැඩි කිරීම.

o ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශවල රුපියල් 1,000/- ක් දක්වාත් දෙගුණයකින් වැඩි කිරීම.

o ගමන් වියදම් බලප්‍රදේශය තුළ රුපියල් 200/- සිට 600/- දක්වා ද, ඉන් පිටත රුපියල් 500/- සිට 1,000/- දක්වාත් ඉහළ දැමීම.

o වාර්ෂික ලිපිද්‍රව්‍ය දීමනාව රුපියල් 1,000/- සිට 1,500/- දක්වා වැඩිකිරීම. නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 4,300/- දක්වා වැඩි කිරීම.

o දැනටමත් ඔවුන්ට ගෙවන සන්නිවේදන දීමනාව සහ ගමන් වියදම් දීමනාව එකතු කොට රුපියල් 5,000/- පොදු දීමනාවක් ලබා දීම. 

· වසර 20 කට පසු රණවිරු දීමනා ඉහළ නැංවීම.

· ආබාධිත රණවිරුවන්ට දිවි ඇති තෙක් සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවීම සහ ඉන් අනතුරුව එහි ප්‍රතිලාභ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට ලබා දීමට තීරණය කිරීම.

· පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වැටුප 238%කින් ඉහළ නංවමින් දින 14 සංයුත්ක දීමනාව වෙනුවට දින 20ක නව දීමනාවක් ලබා දීම.

ඉදිරිපත් කරන ලද බදු සංශෝධන මෙසේ ය.

· සුරාබදු ආඥා පනතේ 35 සහ 52 වගන්ති සංශෝධනය කරමින් නීති විරෝධී මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ට බලය පැවරීම.

· අපනයන අභිමුඛ ආයෝජන මණ්ඩල සමාගම් විසින් ඇතැම් නිමි ඇදුම් දේශීයව විකිණීමේදී අදාළ වන ඒකක මත පදනම් වූ එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාතය රු.75/- සිට රු. 100/- දක්වා වැඩි කෙරේ.

· බදු ගෙවන්නන්ගේ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීම් දිනය බදු කාල පරිච්ඡේදයක් අවසානයේ එළඹෙන මස 20 වැනි දින ලෙස වෙනස් කෙරේ.

· දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද සහල්වලින් සැකසූ සහල් නිවුඩු තෙල් සැපයීම, එකතු කළ අගය මත බදු වලින් නිදහස් කෙරේ.

 

· සහාධිපත්‍ය නිවාස (Condominium) සැපයීම මත පනවා ඇති එකතු කළ අගය මත බදු පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී අය නොකෙරේ.

· සහාධිපත්‍ය නිවාස ව්‍යාපෘතියේ එක් එක් නිවාස ඒකකයක මිල රු. මිලියන 25 නොඉක්මවන විට බදු අය නොකෙරේ.

· එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන පනත) බලාත්මක දිනට පෙර දිනයක එකී සැපයුමට අදාළව නොතාරිස් ආඥා පනත අනුව විකිණීමේ ගිවිසුමක් ලියා අත්සන් කර ඇති විට, හෝ එම පනත බලාත්මක දිනට පෙර සම්පූර්ණ කරන ලද සහ අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයෙන් අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගෙන ඇති යම් සහාධිපත්‍ය නිවාස ඒකකයක් සැපයීම.

· සහාධිත්‍ය නිවාස ඒකක සැපයීම මත අදාළ වන වැට් බදු අනුපාතය 6% දක්වා අඩු කෙරෙන අතර, එකී සැපයුමට අදාළ යෙදවුම් බද්ද, 5% අනුපාතයට ගනනය කෙරේ.

· ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ පිටරට ව්‍යාපෘතිවලට සපයන භාණ්ඩ අපනයන ලෙස සලකා එකතු කළ අගය මත බදු නිදහස ලබා දෙනු ලැබේ.

ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු සංශෝධන -

· කපා ඔප දැමීමෙන් පසු ප‍්‍රතිඅපනයනය කිරීම සඳහා ආනයනය කරනු ලබන මැණික් ගල් මත අදාළ වන ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු නිදහස එම සේවාවන් සදහා විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් ගෙවීම් කර බැංකුවක් මගින් ශී‍්‍ර ලංකාවට පේ‍්‍රෂණය කර ඇත්නම් ප‍්‍රදානය කෙරේ.

· ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ උප කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් විසින් සපයන සේවාවන් සඳහා දැනට පවතින බදු නිදහස ප‍්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුටද ලබා දෙනු ලැබේ.

· හෝටල් විසින් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලට සේවා සැපයීම බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

· ආනයනික පාම් තෙල් සම පාම් ඔලේන්වලින් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පාම් තෙල් බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

· විනෝදාස්වාදය සහ ක්‍රීඩා සඳහා වන යාත්‍රා සහ නැව් ආනයනය කිරීම බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

· දුම්වැටි මත ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු නිදහස ඉවත් කෙරේ.

· අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 හෝ ඊට වැඩි ආයෝජනයකින් යුක්ත ව්‍යාපෘති සඳහා, ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන හෝ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන කාල සීමාව තුළ, ආනයනය කරනු ලබන ව්‍යාපෘතියට අඳාල භාණ්ඩ බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

මෝටර් වාහන මත සුඛෝපභෝගී බද්ද -

· වෑන් රථයක්, තනි කැබ් රථයක්, ද්විත්ව කැබ් රථයක්, මෝටර් සයිකලයක්, මොටර් ට‍්‍රයිසිකලයක් යනාදී වාහන හැර වෙන ඕනෑම වාහනයක් ඇතුළත් වන පරිදි ”නිශ්චිතව සඳහන් කරන ලද මෝටර් වාහනය” යන්නෙහි අර්ථ නිරූපනය සංශෝධනය කෙරේ. (මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය බලන්න)

කාබන් බද්ද -

· කාබන් බද්ද 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත යටතේ පනවා ඇත. මෙම බද්ද භාවිතා වන ඉන්ධන වර්ගය සහ වාහනයේ ප‍්‍රථම ලියාපදිංචියේ සිට ගතවී ඇති ආයු කාලය මත පදනම්ව වාහන අයිතිකරුවන් විසින් වාර්ෂික බලපත‍්‍රය අලූත් කරන අවස්ථාවේදී ගෙවිය යුතුය. මෙම බද්ද මෙම වර්ෂය (2019) සඳහා පමණක් අදාළ වන අතර 2019 දෙසැම්බර් 01 දින සිට ඉවත් කෙරේ.

විදේශ වාණිජ ගනුදෙනු මත අය බද්ද -

· ණයපත් හා හරපත් භාවිත කරමින් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට කරන ගෙවීම් මත 3.5%ක විදේශ වාණිජ ගනුදෙනු මත අය බද්දක් පනවනු ලැබේ.

දුරකථන සන්නිවේදන කුලුනු බද්ද -

· දුරකථන සන්නිවේදන කුලුනු බද්ද 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත යටතේ පනවා ඇත. දැනට පවතින ප‍්‍රතිපාදන අනුව යම් දුරකථන ක‍්‍රියාකරුවෙකු විසින් බද්ද ගෙවීම පැහැර හැර ඇති විටෙක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක නඩු කටයුතු ආරම්භ කළයුතු වේග දුරකථන ක‍්‍රියාකරුවෙකු විසින් බද්ද ගෙවීම පැහැර හැර ඇති විටෙක මහේස්තා‍්‍රත් අධිකරණයක නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර අධිභාරයක් පැනවීම සඳහා ප‍්‍රතිපාදන සපසා ඇත.

· ඉහළ යන ඉල්ලූම සමග ජංගම දුරකථන තාක්ෂණය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ. රජයේ අරමුණ වන්නේ රටපුරා සිටින පාරිභෝගිකයින්ට විශිෂ්ඨ දුරකථන සම්බන්ධතාවයක් ලැබෙන බවට තහවුරු කිරීම වේ.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කරමින් ඉදිරිපත් කළ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු -

මෙම පඩි වැඩිකිරීම් සිදු වනුයේ රා,ප.ච.ලේ.6/2016 සහ රනුග්ගේ වැටුෆ් කොමිසමේ නිර්දේශය අනුවය. එම වැඩිවීම්වල 50 % 2020 ජනවාරියේ සිටද ඉතිරිය 2021 ජනවාරියේ සිට ද සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙවනු ලැබේ.

bill 650

මෙම යෝජනා සියල්ල මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2019 අයවැය යෝජනා අනුව ක්‍රියාත්මක කරන සංශෝධන වේ.

Comment (0) Hits: 575

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2019 ඇරඹේ !

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද "ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව - 2019" අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් අද (17) කොළඹ, සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී ආරම්භ විය.
 
මෙම අවස්ථාවට  මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ද එක්ව සිටියේය.
 
 මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර , ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය හාන්ස් විජයසුරිය, ඉන්දියානු රජයේ හිටපු වාණිජ, කර්මාන්ත හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය සහ ජී 07 සහ ජී 20 සංසදයන්හි ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නිල තානාපති ශ්‍රී සුරේෂ් ප්‍රභූ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගමාර් ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා උපායමාර්ගික අධ්‍යයන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ගනේෂන් විග්නරාජා යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැති සාකච්ඡා මණ්ඩපයකට ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහභාගි විය.
 
එම අවස්ථාවට සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම ඇතුළු  දේශපාලනඥයින්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින් ඇතුලු විශාල පිරිසක් සහභාගිවී සිටියහ.
Comment (0) Hits: 414

කාබන් බද්ද ඉවතට !

කාබන් බද්ද 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත යටතේ පනවා තිබූ අතර එය 2019 දෙසැම්බර් 01 දින සිට ඉවත් කිරීමට රජය විසින් තීරණය කර තිබේ.

කාබන් බද්ද භාවිතා වන ඉන්ධන වර්ගය සහ වාහනයේ ප‍්‍රථම ලියාපදිංචියේ සිට ගතවී ඇති ආයු කාලය මත පදනම්ව වාහන අයිතිකරුවන් විසින් වාර්ෂික බලපත‍්‍රය අලූත් කරන අවස්ථාවේදී ගෙවිය යුතුව තිබුණි.

නමුත් දැන්  එය 2019 වසර අවසානයේ සිට ගෙවිය යුතු නැත.

Comment (0) Hits: 479

යාපනයේ එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වෙත :  මුල් දින තුනේ ලක්ෂ 3ක ජනකායක් !

යාපනය මුට්ට්‍රවේලි පිටියේ දී පැවැත්වෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා තුන් වැනි ප්‍රදර්ශනයේ තුන් වැනි දිනය නිමා වන විට ලක්ෂ තුනකට අධික ජනතාවක් එය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබේ. විශේෂයෙන්ම සති අන්ත දින දෙක තුළ අධික ජන සහභාගීත්වයක් ඊට ලැබිණි.

තුන් වැනි දිනය වූ ඊයේ (09) දිනයේ ද පාසල් දරුවෝ ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඊට සහභාගී වී සිටියහ.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රධානතම කලාපය වන ව්‍යවසායකත්ව කලාපය වෙත ද ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතියි. තුන් වැනි දිනය නිමා වන විට එම කලාපය තුළ ඇති රාජ්‍ය බැංකු මගින් සිය ව්‍යාපාර අපේක්ෂාවන් මල්ඵල ගන්වා ගැනීමේ අරමුණෙන් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ණය ලබා ගැනීම සඳහා 2,000කට ආසන්න පිරිසක් මූලික ලියාපදිංචිය ලබාගෙන තිබේ.

ණය ලබා ගැනීමට අදාළ ඉදිරි කටයුතු එම අයදුම්කරුවන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ බැංකු ශාඛා මගින් සිදු කෙරෙනු ඇත. විශේෂයෙන් රන් අස්වැන්න ගොවි නවෝදා වැනි කෘෂිකර්මාන්තය වාණිජකරණයට සහ යාන්ත්‍රිකකරණයට පරිවර්තනය කිරීමට අදාළ ණය යෝජනා ක්‍රම කෙරෙහි මෙහි දී වැඩි අවධානයක් යොමු ව ඇත.

යුද්ධය හේතුවෙන් වැන්දඹුවන් බවට පත් වූ කාන්තාවන්ට සහ පුනරුත්ථාපනය වූ සටන්කාමීන්හට පහසුවෙන් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකය. ඒ අනුව ලබන සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා දෙදින අදාළ වැඩමුළුව යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වේ. මෙහි දී එම වැන්දඹුවන්ට සහ පුනරුත්ථාපනය වූ සටන්කාමීන්ට සිය ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම, ව්‍යාපෘති වාර්තා සකස් කිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් මූලික පුහුණුවක් ලබා දීමට නියමිත ය.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය ලබා ගැනීමේ දී රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා ස්වං රැකියා හෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ණය සඳහා සුරැකුම් හෝ ඇපකරුවන් අවශ්‍ය නොවන බැවින් මෙම වැන්දඹුවන්ට සහ පුනරුත්ථාපනය වූ සටන්කාමීන්ට කඩිනමින් ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් වීමේ අවස්ථාව උදාවනු ඇත. මෙම පහසුකම දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

ප්‍රදර්ශනයේ හතර වැනි සහ අවසන් දිනය හෙටයි. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්වරුවේ සමාප්ති උත්සවය පැවැත්වේ.

View the embedded image gallery online at:
http://newstube.lk/economy?start=18#sigProIdd9ee567c40

Comment (0) Hits: 469

ලංකා ආර්ථිකය හරි අතට : ලෝක බැංකුවෙන් සහතිකයක් !

2019 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 2.7ක් ලෙස පැවැතියත් 2020දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික වර්ධනය 3.3ක් දක්වාත් 2021දී ආර්ථික වර්ධනය 3.7ක් දක්වාත් ඉහළ යනු ඇති බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි.

2019 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව 2.7 ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කර ගත්තත් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව හා දේශපාලන අර්බුද වලින් පසුව නැවතත් ආයෝජන යථා තත්ත්වයට පත්වීම, අපනයන වර්ධනය වීම හරහා මෙසේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ වර්ධනයක් ඇතිවිය හැකි බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි.

මේ වසරේ ආර්ථික වර්ධනයන් තුළින් දකුණු ආසියාවේ ශ්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටින්නේ ඇෆ්ගනිස්ථානය පමණි. මේ වසරේදී දකුණු ආසියාවේ ඉහළම ආර්ථික වර්ධනය අත්කර ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ බංග්ලාදේශයයි. එය 8.1කි.

දකුණු ආසියාව පිළිබඳව ඔවුන්ගේ නවතම වාර්තාවක මේ බව දැක්වෙයි.

සමස්තයක් ලෙස දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධනය මේ වසරේදී පහළ යනු ඇති බවත් ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි. මේ වසර අවසන් වන දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5.9ක් දක්වා පහළ යනු ඇති බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි.

image a8c7060703

Comment (0) Hits: 628

 එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අති සාර්ථකව යාපනයේ !

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන නව ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහිකිරීමේ අරමුණින් යුතු එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක යාපනය එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය ඊයේ ( සැප්. 07  සෙනසුරාදා) විවෘත කරනු ලැබූ අතර එය අති සාර්ථකව පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙයි.

මෙම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය සැප්. 07  සිට 10 දක්වා දිනපතා පෙ.ව. 9 සිට රාත්‍රී 12 දක්වා යාපනය, මුට්රවේලි ප්‍රදේශයේදී මහජනතාවට විවෘතව පවතී.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් අයවැය මගින් යෝජිත ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහිකිරීමේ රජයේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම ප්‍රදර්ශනය ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වයෙන් යාපනය කොටුව අසල මුට්රවේලි ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට ආවේණික කර්මාන්ත නංවාලීමේ අරමුණින් කාර්මික, කෘෂිකාර්මික, ධීවර හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන්හි නව ව්‍යාපාර ඇරඹීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින පුද්ගලයින්ට මෙහිදී පොලී සහන ණය ලබාගත හැකිවේ.

රුපියල් ලක්ෂයක අවමයක සිට රුපියල් මිලියන 750 දක්වා ණය ලබාගත හැකිවන බැවින් යාපනයේ ව්‍යවසායකත්ව අපේක්ෂාවෙන් සිටින උගත් තරුණ තරුණියන් හට මෙමගින් පහසුවෙන් ණය ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇත.

මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන දින 04 තුළ ව්‍යවසායකත්වයට පිවිසීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අය වෙනුවෙන් ව්‍යවසායකත්ව ණය ලබාගැනීම සඳහා විශේෂ ජංගම සේවාවක්ද පැවැත්වේ. ප්‍රදර්ශන භූමිය තුළ පැවැත්වෙන මෙම ජංගම සේවා සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ බැංකු හා උපදේශන සේවා සපයන රාජ්‍ය ආයතනයන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ කවුළු 11 ක් පිහිටුවා ඇති අතර එමඟින් ස්වයං රැකියාවේ  සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර දක්වා ණය ලබාගැනීම පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු උපදෙස් හා මගපෙන්වීම ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම ප්‍රදර්ශනය නැරැඹීමට පැමිණෙන අයට පහසු මිලට භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමේ අවස්ථාව ද හිමිවේ. විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ඇති කර්මාන්ත ශාලාවල නිමි ඇඳුම් හා ඇගලුම් තීරු බදු රහිත මිල ගණන්වලට මෙහි දී මිල දී ගත හැකි ය.

විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙනුවෙන් වෙන් වූ මාධ්‍ය කලාපය තුළින් ජනතාවට සිය ප්‍රියතම විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියෝජිතයන් හමුවීමේ අවස්ථාව හිමිවේ. මීට අමතරව පාසල් දරුවන්ට අදාළ විකාශන කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය, වැඩසටහන් රූපගත කෙරෙන ආකාරය හා ප්‍රවෘත්ති ඇතුළු විවිධ වැඩසටහන් විකාශය කරන ආකාරය ද දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වේ

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන සායන සේවා සහ රසායනාගාර සේවාවන් ජනතාවට නොමිලේ ලබා ගත හැකි ය.

විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් සේවාවක් ද ප්‍රදර්ශන කලාපය තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එමගින් අධ්‍යාපනය කටයුතු සහ රැකියා සඳහා විදේශ ගත වීමට අපේක්ෂා කරන්නන්ට සිය අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍ය ලේඛන සහතික කර ගැනීමේ කටයුතු සිදු කර ගත හැකි ය.

යාපනයේ පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රදර්ශනයේ සෑම දිනකම රාත්‍රී දකුණු ඉන්දියානු සංගීත ශිල්පීන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් සංගීත සංදර්ශනද පැවැත්වේ.

Comment (0) Hits: 481

ආනයනික ලොකු ලූනු බද්ද පහළට !

ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 39 කින් පහළට දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද අද (1) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 39.00 කින් පහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

බද්ද පහළ දැමීමත් සමඟ වෙළඳපලෙහි දැනට පවතින ලොකු ලූනු කිලෝවක මිලෙන් රු. 50 ත් 70 ත් දක්වා මිලකින් අඩුවනු ඇතැයි අමාත්‍යාංශය කියයි.

වෙළපළෙහි ලොකු ලූනු කිලෝවක මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන බැවින් මෙම තීරණයට එළඹි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි

Comment (0) Hits: 540

බෝරාවරුන්ගේ සමුළුවෙන් : කෝටි 900කට අධික ආදායමක් !

බෝරා මුස්ලිම්වරුන්ගේ ගෝලීය සමුළුව මෙරට පැවැත්වීම තුළින් රුපියල් කෝටි නවසීයකට අධික ආදායමක් දැනටමත් මෙරටට ගලාවිත් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති කිෂූ ගෝමස් අවධාරණය කරයි.

බෝරා මුස්ලිම්වරුන්ගේ ගෝලීය සමුළුව පසුගිය 02 වනදා බම්බලපිටිය වෙරළ මාවතේ බෝරා ප‍්‍රධාන පල්ලිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ආරම්භ වූ අතර එළැඹෙන සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා දක්වා එය පැවැත් වේ.

ඒ මෙරටට සැපත්වී සිටින, බෝරාවරුන්ගේ ජීවමාන ආගමික නායකයා වන ආචාර්ය සෙයිඩ්නා මුෆද්දල් සයිෆුදීන්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

1830 දශකයේදී ශ්‍රී ලංකා ආගමනය සිදුව ඇති බෝරා යනු විශේෂිත වත්පිළිවෙත් සහිත මුස්ලිම් ජන කොට්ඨාසයක් වන අතර ලොව පුරා බෝරාවරුන් ලක්ෂ 15ක් පමණ වාසය කරති.

මේ වනවිට බෝරාවරුන් 2500ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන අතර මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කිහිපයකම හිමිකරුවන් වන්නේ බෝරා ජාතිකයෝ ය.

ලොව පුරා වෙසෙන බෝරාවරුන් 21,000කට අධික පිරිසක් මේ වනවිටත් මෙම ගෝලීය සමුළුව සඳහා දිවයිනට පැමිණ සිටිති.

සමුළුව අවසාන වීමෙන් පසුව සංචාරක බෝරාවරුන් ගාල්ල, සීගිරිය, බදුල්ල, නුවරඑළිය සහ මහනුවර වැනි ප්‍රදේශ රැසක සංචාරය කිරීමටද සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව බෝරාවරුන්ගේ සමුළුව වෙනුවෙන් විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් එළැඹෙන සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා දක්වා කොළඹ බම්බලපිටිය ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වන අතර විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

Comment (0) Hits: 476

රැස්කර නොගත් බදු : රු මිලියන 30095ක් !

2018 දෙසැම්බර් 31 වන විට රැස් කර ගත හැකි එහෙත් රැස්කර නොගත් හිඟ බදු ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන  30095ක් බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
එමෙන්ම බදු නොගවීම නිසා පැනවූ දඩවල හිඟය රුපියල් මිලියන 19,000 ඉක්මවයි. 2017 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වන විට පැවති හිඟ බදුවල වටිනාකම රු. මිලියන 18.808හා සසඳා බැලීමේදී 2018 වර්ෂයේ හිඟ බදුවල ඉහල යෑම රු.මිලියන 11286ක් වේ.
 
2018 අවසන් වන විට වැඩිම හිඟ බදු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ එකතු කළ අගය මත බදු කාණ්ඩයේ වන අතර එහි වටිනාකම රු.මිලියන 14369කි. ආදායම් බදුවල ඇති හිඟය රු. මිලියන 7539ක් ලෙසද, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු පැහැර හැරීම් රු. මිලියන 6107ක් ලෙසද වාර්තා වී ඇත. පොලිය මත රඳවා ගැනීමේ ආදායම් බද්දේ හිඟය රු.මිලියන 1293ක් ලෙස සටහන් වේ.
 
2018 වසරේදී තහනම් නියෝග නිකුත් කිරීමෙන් රු. මිලියන 71ක් ද නඩු පැවරීමෙන් මිලියන 50ක් ද වෙනත් ක්‍රියාමාර්ගවලින් මිලියන 350ක් ද බදු ලෙස රැස් කළ බවද දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.
 
(රාවය)
Comment (0) Hits: 502

කටුනායක - වේයන්ගොඩට නව දුම්රිය මාර්ගයක්

සංචාරක ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් කටුනායක ගුවන්තොටුපොල සිට වේයන්ගොඩ දක්වා නව දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

එමඟින් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරයින්ට මෙන්ම දේශීය මගීන්ට කොළඹ නොගොස් දුම්රියෙන්ම වේයන්ගොඩ හරහා නුවර, බදුල්ල, යාපනය, ත්‍රිකුණාමලය වැනි ප්‍රදේශවලට ගමන් කිරීමේ හැකියාව උදාවනු ඇතැයිද අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා විශ්වාසය පළ කරයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ එම කටුනායක - වේයන්ගොඩ නව දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කිරීමට සඳහා ඇති හැකියාව මේ වන විට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය මූලික කටයුතු සොයා බලමින් සිටින බවයි.

Comment (0) Hits: 482

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් විෂමතා ප්‍රශ්නය අවසන් : වැටුපත් වැඩිවෙයි !

එස්.රනුග්ගේ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ කමිටු නිර්දේශ අනුව එම සියලු රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ වැටුප, පසුගියදා  (24) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණය අනුව 2020 ජනවාරි 01 සිට තව දුරටත් වැඩි වෙයි.

එම අගය අමුණා ඇති වගුවල 1:4:5 අනුපාතයට අනුව වැටුප් ගැලපූ විට යෝජිත ආරම්භක වැටුප යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත.

උදාහරණ ලෙස මෙම නව වැටුප් වැඩි කිරීම අනුව විධායක ශේණියේ නිලධාරියකුගේ ආරම්භක වැටුප රුපියල් 9,587කින් ද, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයකුගේ වැටුප රුපියල් 23,975කින් ද වැඩි වේ. රාජ්‍ය සේවයේ පහළම සේවකයාගේ වැටුප රුපියල් 3,000කින් වැඩිවන අතර කළමනාකරණ සහකාරවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 4,320කින් ද, සංවර්ධන නිලධාරියකුගේ වැටුප 5,040කින් ද, වැඩි වේ. මෙම සියලු වැඩි කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ එම නිලධාරීන්ගේ වැටුප 2020 ජනවාරි වන විට 2015 ආරම්භක වැටුපට සාපේක්ෂව 107% ප්‍රතිශතයකින් වැඩ කර තිබීමට අමතරවයි. කෙසේ වෙතත් පසුගියදා  (24) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලද පඩි වැඩිවීමේ 50% ප්‍රතිශතය 2020  ජනවාරි සිට ගෙවන අතර ඉතිරිය 2021 ජනවාරි සිට ගෙවනු ලැබේ. 

එම සෑම වගුවකම 2020.01.01 දිනට ආරම්භක වැටුප යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ සේවකයාගේ 2015 ආරම්භක වැටුපට සාපේක්ෂකව 2020 ආරම්භක වැටුප 107%කින් වැඩි කිරීමෙන් පසුව පිහිටුවන ලද මාසික වැටුපේ අගයයි.

වැටුප් වැඩිවීමේ වැඩිදුර විස්තර මෙසේය.

New Salary20210001

New Salary20210002

New Salary20210003

New Salary20210004

Comment (0) Hits: 970

ව්‍යවසායකත්වය සිහින යථාර්ථයක් කොට ගමට රැගෙන එන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා..!

මේ රටේ ඕනෙ තරම් ආණ්ඩු තිබුණනෙ. හතලිස් අටේ ඉඳල ගණන් කළොත් ගොඩක් ආණ්ඩු තිබුණ. නිල් ආණ්ඩු, කොළ ආණ්ඩු විතරක් නෙවෙයි වෛර්ණ ආණ්ඩුත් තිබුණ. ඒ ආණ්ඩු විවිධ තීන්දු තීරණ ගත්තා. ඒව යම් යම් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් එදා මෙදා සන්සන්දනයක් කරල බැලුවට පස්සෙ ඇත්තට ම වෙලා තියෙන්නෙ රට ඉස්සහරට වඩා ආපස්සට ගිය එකක් තමයි. ඒක වෙනත් විදියකට කියනව නම් ආණ්ඩු කරපු අය රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණ පහළ මට්ටමට ගියේ නෑ. ඒ කියන්නෙ ඒවෑ මොනව හරි ප්‍රායෝගික ගැටලු තිබුණ. කොහොම වුණත් කොළඹ සීත කාමර විඳල ගන්න තීන්දු තීරණයි ඇත්තට කරන්න ඕනෙ ප්‍රායෝගික දේයි අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. මේක අපි තේරුම් අරගන හුගක් කල්. නමුත් කරන්නෙම ඒ දේම තමයි.

අපේ ණයබරතාව වැඩියි. මේ අවුරුද්දෙ මුල් මාස හතරෙදි විතරක් අපි ණය සහ පොලී වාරික විදියට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2,331.5ක් ගෙවල තියෙනවා. ඒ වගේ ම මේ අවුරුද්දෙ විතරක් අපි ගෙවන්න ඕනෙ ණය සහ පොලිය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5990ක්. ඒක ශ්‍රී ලංකාව එක් වසරක් තුළ ගෙවන ඉතිහසයේ වැඩිම ණය සහ පොලී මුදල විදියට සටහන් වෙනවා. ඒ කියන්නෙ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට හැම කෙනෙන්ම හම්බ කරල බදු ගෙවන මුදල් යන්නෙ එක එක ආණ්ඩු යටතේ ගත්ත ණය සහ පොලී ගෙවන්න. ආණ්ඩුවක් මාරු වුණා කියල ණය මාරු වෙන්නෙ නෑ. ඒ ණය අපි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ගහල ගත්ත ඒව නිසා ඔළු මාරු වුණුට ජනතාව විදියට අපේ කරේ තියෙන බර මාරු වෙන්නෙ නෑ. එහෙනං අපි මොකක් ද කරන්න ඕනෙ. ඒකට කෙටි පිළිතුර නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම. සරලව කියනව නං අපේ නිෂ්පාදන හදල අපිත් ඒව ප්‍රයෝජනයට ගන්න අතරෙ පිටරටටත් යවල සල්ලි උපයා ගැනීම.

අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් ද?

කෙටිම උත්තරේ පුළුවන්. මොකද අපට එහෙම ඉතිහාසයක් තිබුණා. අපි හොඳ ව්‍යවාසයකයො. බිස්නස්කාරයො කියල කිවුවොත් වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. ඒකට ඕනෙ තරම් උදාහරණ අතීතයේ තියෙනවා. ඈත රටවල් එක්ක අපි කරපු ගනුදෙනු, භාණ්ඩ අපනයනය කළ විදිය ගැන ඕන තරම් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම අපට ගොඩයන්න පුළුවන් වෙන්නෙ ඒ අපේ ලේවලට මුසු වෙලා තියෙන ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව මතු කර ගත්තොත් විතරයි.

ලංකාවේ බිස්නස් ඕනෙ තරම් තියෙනවනෙ. මොනව ද මේ කියන බිස්නස්.

ඇත්ත. අපේ රටේ බිස්නස් ඕන තරම් තියෙනවනෙ. ඇඳුම් කඩ, පොත් කඩ, සිල්ලර කඩ ඔය තියෙන්නෙ. නෑ, අපි කියන්නෙ එහෙම බිස්නස් නෙවෙයි. අලුත් විදියට හිතල අලුත් විදියට කරන බිස්නස් ගැනයි. තරුණ තරුණියන් තුළ තියෙන අලුත් විදියට හිතන්න පතන්න පුළුවන් මනස පාවිච්චි කරල කරන අලුත් බිස්නස් ගැන මේ කියන්නෙ.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා කියන සංකල්ප උපදින්නෙ මෙන්න මෙතනදි. තේරෙන විදියට කියනව නම් මේකෙන් කෙරෙන්නෙ එහෙම අලුත් අදහස් තියෙන තරුණ අයට රජය මගින් සහන දෙන එක. සහන කිවුවම පොලී සහන ණය ලබා දෙන වැඩසටහන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙන අතරෙ ඔවුන්ට මේ ගැන ප්‍රායෝගිකවම කියල දෙන්න රජය ගමට එනවා. එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා දැවැන්ත ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය වෙන්නෙ මෙන්න මේ අපේක්ෂාව පෙරදැරවයි.

වැඩේ පටන් ගත්තෙ මොණරාගලින්. වෙල්ලස්සේ කැරැල්ලට අවුරුදු 200ක් සම්පූර්ණ වෙද්දි ඒ විරුවන්ගෙ වත්මන් පරපුර ඉන්න මොණරාගලට එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ගියේ 2018 අගොස්තු මාසෙ. දවස් තුනක්, අතුරු සිදුරු නැතුව පිරිල ගිය ඒ ප්‍රදර්ශනය මොණරාගල මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙවෙයි රටට ම අලුත් අත්දැකීමක් වුණා.

අපි අර මුලින්ම කියල පටන් ගත්තනෙ රටේ ඉහළ තැන්වලින් ගන්න තීන්දු තීරණය බිම් මට්ටමට යන්නෙ නැති කතාවක්. මේ ප්‍රදර්ශනයෙන් මූලික වශයෙන් කෙරෙන්නෙ අන්න ඒ ප්‍රායෝගික ගැටලුවට විසඳුම් දෙන එක. එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන පටන් ගත්තෙ වැඩේ හරියටම කරන්නයි. ඒ නිසා ව්‍යවාසයකත්ව හැකියාව තියෙන තරුණ තරුණියන් රජයේ කාර්යාලයට බැංකුවට එන්න කියනවට වඩා බැංකුව ඒ ජනතාව වෙත ගියාම වැඩේ වඩාත් ප්‍රායෝගිකයි. හැබැයි එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනයත් එක්ක ගමට යන්නෙ බැංකු විතරක් නෙවෙයි.

අපි හිතමු මෙහෙම. කෙනෙක් ඉන්නවා බිස්නස් එකක් ගැන සිහින මව මව. ඒයා ඒ සිහිනෙන් එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන භූමියට ඇතුළු වුණා නම් අපේ අතීතය ගැන, මොකක්ද බිස්නස් එකක් කියන්නෙ, පටන් ගන්නෙ කොහොම ද, මොනවද ලැබෙන වාසි, ණයක් ගන්නෙ කොහොම ද, ඒ වෙනුවෙන් මොනව ද කරන්න ඕනෙ දේවල්, මොකුත් ම තේරෙන්නෙ නැත්තං ඒ ගැන උපදෙස් ගන්න පුළුවන් තැන්, ණය සඳහා රටේ තියෙන සියලුම බැංකු නියෝජිතයොත් එක්ක කතා කිරීමේ හැකියාව, ණය සඳහා ලියාපදිංචිවීමේ හැකියාව ඇතුළු සියලු දේ මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ තියෙනවා.

මාතෘකාව දාල තියෙන විදියට ම ව්‍යවාසයකත්වය සිහිනයක් කියල කාට හරි හිතෙනවා නම් මෙන්න එන්න ඕනෙ තැන. එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන භූමිය.

පළමු ප්‍රදර්ශනයෙන් ගත්ත සුවිසල් අත්දැකීම් එක්ක අපි මේ වතාවෙ එන්නෙ අනුරාධුපරයට. අනුරාධපුර වලිංසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රිඩාපිටිය තමයි තැන. දිනය මේ මාසෙ 24 – 27. ඇත්තට ම ඒක ප්‍රදර්ශනයක්, වෙළෙඳ සැණෙකෙළියක්. මේකෙ ප්‍රධාන අරමුණ අපි මුලින්ම කිවුවනෙ. ව්‍යවසායකත්ව අපේක්ෂාවන් සහිත ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ඉලක්ක කරගනිමින් තමයි ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නෙ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි පරිදි මෙම ප්‍රදර්ශනය ව්‍යවසායකත්ව කලාපය, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ කලාපය, අධ්‍යාපන කලාපය, හරිත කලාපය, නව නිපැයුම් කලාපය, වාණිජ කලාපය සහ මාධ්‍ය කලාපය ලෙස කලාප හතකට වෙන් කරල තියෙනවා.

ව්‍යවසායකත්ව කලාපය තමයි ප්‍රදර්ශනයේ හදවත. මොන දේ කළත් අපි අපේ ඉලක්කයට යන්න එපෑ. ඒ නිසාම ව්‍යාවසායකත්ව අපේක්ෂාව ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා වන උපදේශකත්වයන්ගේ ඉදල පොලී සහන ණය ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම දක්වා වන සියලු කටයුතු එකම ස්ථානයක දී සිදු කර ගන්න මෙහි දී අවස්ථාව තියෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වගේ ම ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකුවල එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නිලධාරීන්ගේ ද දායකත්වය මේ සඳහා ලැබෙනවා. අදාළ බැංකු වෙතින් ඒ මොහොතේම ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ද ලබා දීල තියෙනවා.

රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය මොනව ද කරන්නෙ? ගොඩක් දේවල් කරනවා. සමහර දේවල් ඔබ දන්නෙත් නැතිව ඇති. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ කලාප මගින් විශේෂයෙන්ම මෙරට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන පිළිබඳ සහ ඒවායේ කාර්යයන් පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. රජයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු, ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවල කාර්ය භාරයන් සහ එමගින් එම ජනතාවට සැලසෙන සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු මෙහි දී ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.

ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පාසල් සහ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන කලාපය වෙන් කර තියෙනවා. සිසුන් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා වන විවිධ වැඩසටහන් මෙම ප්‍රදර්ශන කලාපය තුළ දී පැවැත්වෙන අතරෙදි උසස් අධ්‍යාපන වරම් පිළිබඳ මගපෙන්වීම් ද මෙහි දී ලබා ගන්න පුළුවන්.

මුලින් කිවුව වගේ මේක ප්‍රදර්ශනයක් විතරක් නෙවෙයි. වෙළෙඳ සැණෙකෙළියක්. ඒ නිසා ම තමයි ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ තියෙන කර්මාන්ත ශාලාවල භාණ්ඩ තීරු බදු රහිත මිල ගණන්වලට මෙහි දී අලෙවි කරන්නෙ.

ඊට අමතරව නව නිපැයුම්කරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම කලාපයක් වෙන් කරල තියෙනවා. සම්මාන ලාභී නව නිපැයුම්කරුවන් සහ උතුරු මැද පළාතේ නව නිපැයුම්කරුවන්ට මෙහි දී විශේෂත්වයක් හිමි වෙනවා.

විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙනුවෙන් වෙන් වූ මාධ්‍ය කලාපය තුළින් ජනතාවට සිය ප්‍රියතම විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය නියෝජිතයන් හමුවීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මීට අමතරව පාසල් දරුවන්ට අදාළ විකාශන කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය, රූපගත කෙරෙන ආකාරය හා ප්‍රවෘත්ති ඇතුළු විවිධ වැඩසටහන් විකාශය කරන ආකාරය ද දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබීම විශේෂත්වයක්.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ගමට එන්නෙ ජනතාවට තවත් පහසුකම් රැසක් අරගෙන. දවස් ගණන් රාජ්‍ය ආයතනවල රස්තියාදු වෙලා කර ගන්න ඕනෙ සේවාවන් රැසක් මෙම ප්‍රදර්ශන භූමියේ දී ඒ වෙලාවෙම කරල දෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන සායන සේවා සහ රසායනාගාර සේවාවන් ජනතාවට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්.

මීට අමතරව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි කටයුතු සහ භෝග පාලන පිළිබඳ විවිධ වැඩසටහන්, පොල් හා කජු වගාව ආශ්‍රිත කර්මාන්ත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් ද එහි දී සිදු කෙරෙනවා. නීතියේ රැකවරණ අපේක්ෂා කරන අයවලුන් වෙනුවෙන් නීති ආධාර ද ලබා දෙන වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මකයි. වෘත්තිය පුහුණු අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් ම වෙන් වූ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

විදේශ කොන්සියුලර් සේවාවක් ද ප්‍රදර්ශන භූමියේ ක්‍රියාත්මක අතර එමගින් අධ්‍යාපනය කටයුතු සහ රැකියා සඳහා විදේශ ගත වීමට අපේක්ෂා කරන්නන්ට සිය අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍ය ලේඛන සහතික පත් සහතික කර ගැනීමේ කටයුතු සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. අග්‍රමාත්‍යතුමා යටතේ පවතින ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ කුඩා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා උපදෙස් සහ අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම ද සිදු කෙරෙනවා. මීට අමතරව ගුවන් යානා, අවි ආයුධ සහිත ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ආකර්ෂණීය ප්‍රදර්ශන කුටි සහ ක්‍රියාකාරකම් සහිත සංදර්ශන මෙහි දී දැක බලා ගන්න පුළුවන්.

හැම දාම උදේ 10.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 වෙනකල් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. හැම දාම රාත්‍රියේ දිවයිනේ ජනප්‍රියතම සංගීත කණ්ඩායම් සහ ජනප්‍රියතම ගායන ශිල්පීන් සහභාගී වන සංගීත ප්‍රසංගයක් ද පැවැත්වෙනවා.

ඉතින් මේ ප්‍රදර්ශනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තොත් අනුරාධපුරය මොහොතකට රටේ අගනුවර බවට පත් වුණා කියල හිතෙයි.

තුෂාර කොඩිකාර

Comment (0) Hits: 581

ආනයනික පෞද්ගලික වාහන නිශ්කාශනයට සහනයක් !

2015 සිට 2017 නොවැම්බර් මස දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ පුද්ගල පරිහරණය සඳහා ආනයනය කර එහෙත්, මෙතෙක් නිශ්කාශනය කරගත නොහැකිව හම්බන්තොට වරායේ රඳවා ඇති වාහන අයිතිකරුවන් හට එම වාහන නිශ්කාශනය කිරීම සඳහා සහන කාලයක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව, තම පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා තනි පුද්ගලයන් විසින් ආනයනය කිරීම සහ අදාළ ණයවර ලිපි ඔවුන්ගේ නමින් විවෘත කර ඇත්නම් සංශෝධිත බදු නොසලකා හරිමින් ණයවර ලිපි විවෘත කරන ලද අවස්ථාවේ පැවැති නිෂ්පාදන බද්ද ගෙවා එම වාහන නිශ්කාශනය කිරීමට අවසරය දෙනු ලැබේ.

එමෙන්ම, වාහන ආනයනය කරනු ලබන සමාගමක් හෝ නියෝජිත ආයතනයක් හරහා තමන් වෙනුවෙන් වාහනයක් ආනයනය කරන ලද බවට තහවුරු කළ හැකි පුද්ගලයන් හටද එම සහන හිමිවේ.

මේ යටතේ අදාළ වාහනය ආනයනය කිරීම සදහා ණයවර ලිපි විවෘත කළ අවස්ථාවේ පැවැති නිෂ්පාදන බද්ද පමණක් ගෙවා තම වාහන නිශ්කාශනය කර ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය මහ භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඔක්තෝබර් 31 වන දිනට පෙර යොමුකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

යෝජිත මෙම බදු සහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවෙන් නිශ්කාශනය කරනු ලබන සියලුම මෝටර් රථ රේගුවෙන් නිදහස් කළ දින සිට දින 30 ක් තුළ අදාළ වාහනය ආනයනය කරන ලද පුද්ගලයන්ගේ නමට ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය වේ.

රජය මගින් ලබාදී ඇති මෙම සහන පිළිබඳ වැඩි විස්තර, 2019 අගෝස්තු 08 වන දින අංක 2135/55 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් සංශෝධිත පරිදි 2019 අප්‍රේල් 04 දින නිකුත් කරන ලද 2117/48  අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්ව ඇත.

Comment (0) Hits: 540

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මහා ප්‍රදර්ශනය : අගෝස්තු 24 අනුරාධපුරේ !

‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ 2වැනි ප්‍රදර්ශනය මේ මස 24 වැනිදා සවස 4.00 ට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රීඩාංගණයේදී විවෘත කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යවසායක පාරාදීසයක් බවට පත් කිරීමේ පුරෝගාමී වැඩපිළිවෙළ වන ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ප්‍රදර්ශනයේදී රජයේ පොලී සහන ණය වැඩපිළිවෙළ සහ ගම්පෙරළිය ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කෙරෙන අතර බැංකු ණය ලබාගැනීමේ අවස්ථාවද සැලසේ.

මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීරගේ උපදෙස් මත සංවිධානය කෙරෙන මේ ප්‍රදර්ශනය මේ මස 24 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා පුරා දින 4ක් පැවැත්වේ.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මහා ප්‍රදර්ශ්ණය - අනුරාධපුර !

 මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැති අති සාර්ථක ප්‍රදර්ශනයෙන් පසුව, එහි මීලඟ අදියර අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වීමට රජය ගත් තීරණයට අනුව ජූලි මස 24 දින උදෑසන 9.00 සිට , අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රීඩා පිටියෙදී එම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

 එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා දියුණුවේ පුරෝගාමී පුරවරයට - අනුරාධපුරයට යන තේමාව යටතේ - රජරට ව්‍යවසායකයින් 20,000 නිර්මාණය කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික අග නුවරට පැමිණේ.

1. සමාරම්භක උත්සවය එදින සවස 4.00 ට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ප්‍රමුඛ, මැති ඇමැතිවරුන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.

 2. ඇතුල්වීමේ ප්‍රවේශපත්‍රය රුපියල් 20 ක් පමණක් වන අතර, පාසැල් නිල ඇඳුමෙන් පැමිණෙන සියලුම දරුවන්ට ඇතුල්වීම නොමිලේ. සෑම ටිකට් පතකටම වටිනා ත්‍යාගයක් ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති දිනපතා රාත්‍රියේදී දිනුම් ඇදීමක් සිදු කෙරේ.

 3. ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ව්‍යවසායක උරුමය විදහා දැක්වෙන කාල උමගක් තුලින් ප්‍රදර්ශනය ඇරඹෙන අතර, විශේෂිත සිනමා ශාලාවක් සහ, ව්‍යවසායක කලාපය්ක්ද මෙවර ප්‍රදර්ශනයේ ආකර්ශ්නීය අංග වනු ඇත.

 4. එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධව සියලු සේවා සැපයෙන එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජංගම සේවාවද ප්‍රදර්ශන භූමියේදීම පැවැත්වේ.

 5. රජයේ සියලුම අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමෙන්තු සහ පුද්ගලික අංශය නියෝජනය කරමින්ද ප්‍රදර්ශන කුටි 500ට අධික ප්‍රමාණයක් මෙවර ප්‍රදර්ශනයෙදී දැකගැනීමට හැකිවනු ඇත.

 6. නොමිලේ පැවැත්වෙන දන්ත සායන, වෛද්‍ය සායන ඇතුලු සේවාවන්ද, අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්ද, ත්‍රිවිද හමුදාව මගින් කෙරෙන සංදර්ශන ඇතුලු විවිධ ආකර්ශනීය අංග ගණනාවක සංකලනයක් වනු ඇත.

 7. ආකර්ශනීය ජනමාධ්‍ය කලාපයක්, කෘෂිකාර්මික කලාපයක්, තාක්ෂනික කලාපයක් සහ සංහිඳියාව දිරිමත් කෙරෙන කලාපය්ක්ද ප්‍රදර්ශනයේ අඩංගු වේ.

 8. ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් වල සහභාගීත්වයෙන් වොලිබෝල් තරඟාවලියක්ද සංවිධානය වේ. එහිදී උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වලින් ඇතුලු දිවයිනේ ජනප්‍රිය වොලිබෝල් කණ්ඩායම් වල සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟාවලියක්ද පැවැත්වේ.

 9. අඩු මිලට බඩු මිලදී ගත හැකි වෙළඳ සල්පිලක්ද, කුඩා දරුවන් සඳහා නවීන විනෝද ක්‍රීඩා වලින් සපිරි කලාපයක්ද, සෑම දිනකම රාත්‍රියේදී ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායම් වල සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන සංගීත සංදර්ශනද සංවිධානය කර ඇත.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අනුරාධපුර ප්‍රදර්ශනය - මොණරාගල !

 2018 අගෝස්තු මස පැවැති එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශණය ඉතා සාර්ථකව නිම කෙරුනු අතර ඒ සඳහා 500,000 ට අධික පිරිසකගේ සහභාගීත්වයක් තිබිණි.

ප්‍රදර්ෂකයින් 241

ප්‍රදර්ෂන කුටි 640

ලියාපදිංචි කරගත් මුලු ව්‍යවසායකයින් ගණන 5175.

 ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුල සිදුකල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති !

තවද මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව ගම්පෙරලිය ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුල රුපියල් මිලියන 600 ක වටිනාකමින් යුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කෙරිණි. ඉන් ඔබ්බට යමින් එම දිස්ත්‍රික්කය තුල වැසිකිලි පහසුකම් රහිත නිවෙස් 25,000ක් සඳහා එම පහසුකම් ලබාදීමටද කටයුතු කරන ලදි.

 

Comment (0) Hits: 536

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා : ජංගම සේවය රට පුරා !

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක්,ස්වයං රැකියාවක් හෝ කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය  ප්‍රාග්ධනය, සහනදායි පොළී ණය යටතේ ජනතාව වෙත ගොස් ලබා දීමේ  එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජංගම සේවාවන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් ගනනාවක පැවැත්වීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව 2019 සැප්තැම්බර්  21හා 22 දෙදිනයන් හී කිරිදිවැල මහා විද්‍යාලයේදී ද, සැප්තැම්බර් 28 හා 29 දිනයන්හී පුත්තලම, මන්නාරම හා ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වලද  ඔක්තෝබර් 05 සහ 06 දිනයන් හී මාතර හම්බන්තොට ත්‍රීකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කයන් හී ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව අයවැය මගින් සම්මත වූ මෙම  එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් මේ වනතෙක් රුපියල් මිලියන 93,000ක් වටිනා ප්‍රාග්ධන  58000ක් පමණ පුද්ගලයින් වෙත ණය වශයෙන් ලබාදී ඇත.

නව ව්‍යාපාරයක් හෝ කර්මාන්තයක් සඳහා ණය අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට බැංකු හරහා සහන පොලී යටතේ රු.ලක්ෂයේ සිට රු.මිලියන 750 දක්වා ණය ලබාගත හැකිවේ. මේ යටතේ ස්වයං රැකියා සඳහා සහ උපාධීධාරින්ට පොලී රහිත ණය ද අනෙකුත් ව්‍යාපාර සඳහා   50% සිට 75% දක්වා පොලි සහන ලබාදි ඇත.

ණය අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන්ට රාජ්‍ය බැංකු මගින් පහසුවෙන් ණය ලබා ගතහැකි පරිදී ජංගම සේවා පරිශ්‍රෙය්දී පහත පහසුකම් සලසා දී ඇත.

ණය අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම, බැංකු ණය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදේශන සේවාවන්,ව්‍යාපාර හා සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පහසුකම්, අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම් සිදුකෙරේ.අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක ඇරඹුම වැඩසටහන යටතේ උපාධිධාරින් ලියාපදිංචි කිරීම,සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්, සංචාරක හෝටල් හා සුළු නිවාස නිකේතන (Homestays) සඳහා උපදේශන සේවා හා අනුමැතිය ලබා දීම් සඳහා සහාය ලබාදේ. තම ව්‍යාපාර යෝජනා සුදුසු පරිදී සකස් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. ඒ අනුව බැංකු සඳහා අවශ්‍ය  ව්‍යාපාර යෝජනා සකස් කර දීම්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සොදුරු පියස ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ණය අයදුම්පත් ලබා දීම, ණය අයදුම් කරුවන්ගේ ණය ලබා ගැනීමේ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම්, මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් විශේෂ ණය සඳහා සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා පිලිබඳ   උපදේශන සේවාවන් යන සේවාවන් ජංගම සේවා පරිශ්‍රෙය්දී ලබා ගත හැකිවේ.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය, සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්ෂේත්‍ර  ගණනාවක් ආවරණය කරමින් ණය යෝජනා හඳුන්වා දී ඇති අතර ඉන් කෘෂිකර්මාන්තය,සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත, නිවාස ඉදිකිරීම්  හා රැකවරණ ණය යෝජනා ක්‍රම ප්‍රධාන වේ.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන මගින් ක්‍රියාත්මක මෙම ණය ‍යෝජනා ක්‍රමය මගින් බිහිවන නව ව්‍යාවසායක ප්‍රජාව හරහා රටෙහි සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම බලාපොරොත්තු වන අතර ඉන් ව්‍යවසායකයන්  ලක්ෂයක් බිහි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

Comment (0) Hits: 474

ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට සහතිකයක් !

ලෝක බැංකුව සිය නව මෙහෙයුම් තුනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන ආධාර වැඩි කරන බව දකුණු ආසියානු කලාපයේ ලෝක බැංකු උප සභාපති හාර්ට්විග් ෂාෆර් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ දී සිටින කෘෂිකාර්මික අංශයට සහාය වීම, වාරිමාර්ග, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, දේශගුණික තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමේ මෙහෙයුම් සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ඊට ඇතුළත් ය.

ෂාෆර් මහතා ඊයේ ( 18) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති සිරිසේන හමුවූ අවස්ථාවේදී මේ බව පවසා ඇත.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සහ ආර්ථිකයට එහි බලපෑම පිළිබඳව සඳහන් කරමින් ඔහු කියා ඇත්තේ අයවැය පරතරය අඩු කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙන බවත් එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෝලීය ණය ගැනීම් හොඳ ආර්ථික පදනමක් ඇතිව කරගෙන යා හැකි බවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවට දිගුකාලීන මූල්‍ය ආධාර සැපයීම පිළිබඳව ජනාධිපති සිරිසේන ලෝක බැංකුවට සිය කෘතඥතාව පළ කළ බවත් වාර්තා වෙයි.

එහිදී පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ඉක්මණින් යථා තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳව සතුට පළ කළ ලෝක බැංකු උප සභාපතිවරයා කියා සිටියේ මේ මොහොතේ ගෝලීය ප්‍රජාව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවයි.

ලෝක බැංකු ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාදේශීය කළමණාකරුවන්ගේ රැස්වීමේ මුලසුන දැරීමට කොළඹ සිටින ෂාෆර් මහතා කියා සිටියේ පාස්කු ඉරිදාට එල්ල වූ දරුණු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට රට උත්සාහ කරමින් සිටින බැවින් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සහයෝගීතාව දැක්වීම සඳහා සිය වාර්ෂික සැසිවාරය පැවැත්වීමට බැංකුව තීරණය කළ බවයි.

ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන මට්ටමට නැගීම ගැන ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට සුබ පැතූ අතර එය රටේ ඔරොත්තු දීමේ සාක්ෂියක් බවත් පවසා ඇත.

Comment (0) Hits: 500

පෙට්‍රල් ආනයනයට දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවක් !

පෙට්‍රල් ආනයනය කිරිම සඳහා දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීමට අමාත්‍ය  මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.  

ඒ අනුව ලබන ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා සිට 2020 මැයි 31 වැනිදා දක්වා මාස 8ක කාලයක් තුළ පෙට්‍රල් බැරල් නව ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව සිංගප්පූරු සමාගමකට පිරිනැමීමට මහාමාර්ග, මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද විශේෂ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව අදාළ සමාගමට පිරිනැමීමට තීරණය කර තිබේ. 

Comment (0) Hits: 450

පරණ මිලටම පාන් !

පැරණි මිලට තිරිඟු පිටි අලෙවි කරන බවට සමාගම පොරොන්දු වූ බැවින් අද (18දා) දින රුපියල් පහකින් ඉහළ දැමූ පාන් ගෙඩියක මිල, රුපියල් පහකින් අඩුකළ බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් අටකින් ඉහළ දැමීමට තිරිඟු පිටි සමාගම් දෙක කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් පහකින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ බව එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

එහෙත් තිරිඟු පිටි පැවැති මිලට ලබාදෙන බවට අද (18දා) දින අදාළ සමාගම පොරොන්දු වූ බැවින් පාන් ගෙඩියක මිලද රුපියල් පහකින් අඩුකළ බව හෙතෙම පවසා සිටියේය.

Comment (0) Hits: 466

Page 2 of 15